TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 18 Stycznia 2021, 10:41
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Między sensem a bezsensem

01.11.10

Między sensem a bezsensem

Kongres Teologów Polskich jest wydarzeniem o wyjątkowej randze. Po raz pierwszy kongres został zorganizowany we Lwowie w 1928 roku, a ostatni (VII) miał miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2004 roku. Od 13 do 16 września trwał VIII Kongres Teologów Polskich pod hasłem: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Kongres odbył się pod auspicjami Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i zorganizowany został przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tegorocznym kongresie wzięło udział ponad trzystu uczestników reprezentujących wszystkie dyscypliny teologiczne, jak również najważniejsze ośrodki teologiczne w kraju. Diecezja kaliska reprezentowana była przez biskupa diecezjalnego Stanisława Napierałę, który wziął udział w otwarciu i zakończeniu kongresu oraz powitaniu adiunktów Wydziału Teologicznego UAM i wykładowców WSD w Kaliszu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii kongres odbył się na uczelni świeckiej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrady odbywały się na Wydziale Fizyki, jak również na innych wydziałach campusu uniwersyteckiego na Morasku. Kongres został zainaugurowany Mszą św. w archikatedrze poznańskiej, podczas której homilię wygłosił abp Józef Michalik, który przekonywał, że refleksja teologiczna „musi mieć odwagę stawiania pytań”, ale „ma też czuwać, żeby nie stracić kontaktu z życiem ludzi wierzących”. Na szczególną uwagę zasługuje również to, że na otwarcie kongresu przybył nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, który skierował swoje słowo do uczestników spotkania. Symboliczny może być również fakt, że dwa pierwsze wykłady w auli UAM zostały wygłoszone przez znanych teologów niemieckich. Pierwszym był biskup Ratyzbony Gerard Muller, który podkreślił, że: Teologowie powinni na nowo rozbudzać wrażliwość na Boga i drugiego człowieka w świadomości przeciwników chrześcijaństwa, jak też bronić wiary w państwowych i społecznych instancjach oraz walczyć o jej prawo do istnienia w przestrzeni publicznej, drugim natomiast był jezuita prof. Hans Waldenfels.
W ramach kongresu miało miejsce wiele ciekawych wykładów i dyskusji. Podejmowano liczne zagadnienia i wątki współczesnej teologii zastanawiając się w nad sensem życia chrześcijańskiego i tym, czy uprawianie teologii ma dziś sens? Wśród wielu referatów zasługujących na uwagę warto przypomnieć wykład ks. bpa prof. Marka Jędraszewskiego na temat: Ogrom cierpienia współczesnego człowieka a istnienie Boga podczas którego mówił on, iż: Ludzie, którzy na mocy swej wiary, nadziei i miłości cierpią wraz z Chrystusem, doświadczają w sobie dogłębnej przemiany, w cierpieniu i poprzez cierpienie w niezwykły sposób przerastają samych siebie. Interesujący był również wykład ks. prof. Mariana Ruseckiego poświęcony zagadnieniu: Sens chrześcijaństwa a pluralizm religijny. Ten znany teolog ubolewał,  że teologia niekiedy nie potrafiła wskazać światu „na Jezusa Chrystusa jako na rzeczywistego objawiciela nie tylko Boga, ale i świata i człowieka, który stał się jednym, wielkim, pełnym sensem wszystkiego”. Aby zrozumieć „nasze małe, ludzkie sensy”, tłumaczył wybitny polski teolog, „trzeba je łączyć właśnie z Chrystusem”. Prof. Rusecki akcentował, że teologia powinna być racjonalna, a współczesny człowiek potrzebuje uzasadnień, np. dlaczego nie mam iść do sekty? Wskazał, że teologia ma sens, ponieważ Bóg wkroczył do historii i jest to najdoskonalsze i pełne objawienie. To objawienie rozwiązuje wszystkie egzystencjalne problemy człowieka, narodu i religii. Kolejnym wykładem zasługującym na uwagę było wystąpienie ks. prof. Jerzego Szymika zatytułowane: Relacja „wiara-rozum” w akcie poznania teologicznego. Powiedział on, że „Teologia nie jest historią przebrzmiałych idei ani archeologią myśli religijnej, teologia powinna mówić człowiekowi o tym, skąd jest i dokąd zmierza, powinna dawać poznanie, które nadaje sens każdemu innemu poznaniu”. Powiedział on także, że teologia „mierzy się” z najtrudniejszymi pytaniami. Teologia ma dziś wiele do zaoferowania współczesnemu człowiekowi – mówił profesor – chociaż jest na uczelniach świeckich w Polsce zaledwie 20 lat, to prezentuje ponad 700 lat europejskiej tradycji akademickiej, 2000 tysiące lat chrześcijaństwa, jak również kilka tysięcy lat tradycji monoteistycznej. Odkrywa ona tożsamość człowieka. Nie można jej zepchnąć „ani do laboratorium, ani do zakrystii”. Poza tym teologia daje człowiekowi to, czego mu nie da żadna inna nauka: myślenie sercem, serdeczność myślenia, ponieważ w niej spotykają się rozum i serce człowieka.
Na zakończenie uczestnicy kongresu wystosowali przesłanie, w którym piszą: Podjęta przez teologów refleksja na temat sensu ludzkiej egzystencji dotyczyła istotnych pytań stawianych przez współczesnego człowieka: sensu cierpienia i śmierci, sensu ludzkiego pielgrzymowania, ludzkiego postępowania. Uczestnicy Kongresu wyrażają nadzieję, że owoce refleksji, dokonanej w świetle Bożego Objawienia, pomogą dzisiejszym chrześcijanom lepiej poznać prawdę o sobie samych oraz o Chrystusie, który jest pełnią sensu ludzkiego istnienia. Głos zabrał również Prymas Polski Józef Kowalczyk. W świetle chrześcijańskiej religii i teologii jedynym pewnym lekarstwem na przywrócenie sensu ludzkiej egzystencji jest powrót do teocentryzmu, a zwłaszcza chrystocentryzmu, a zarazem do personalizmu chrześcijańskiego. Wskazał on jednocześnie, że prawdziwa teologia wyrasta z autentycznej wiary i modlitwy teologa.
Podsumowując należy zauważyć, że VIII Kongres Teologów Polskich przyczynił się do pogłębienia refleksji teologicznej, a przede wszystkim ukazał niekwestionowane miejsce i rolę nauk teologicznych we współczesnym świecie. Teologia, tak często dziś marginalizowana i zacieśniona do wąskiej specjalizacji  ma dziś wiele do zaoferowania nauce i społeczeństwu, a przede wszystkim człowiekowi - głosi prawdę o Bożym Objawieniu w Jezusie Chrystusie oraz daje świadectwo wiary w Boga i nadaje sens istnieniu każdego człowieka.

Ks. Michał Kieling

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!