TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Marca 2020, 14:21
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Małżeństwo znakiem przymierza Boga z ludźmi

U ŹRÓDEŁ WODY ŻYCIA

Małżeństwo znakiem przymierza Boga z ludźmi

Temat przymierza Boga z ludźmi przewija się przez całe Pismo święte i wraca niczym refren w piosence. Po nieszczęśliwym upadku człowieka w rajskim ogrodzie, Bóg nieustannie szuka człowieka i pragnie z nim zawrzeć nowe przymierze. W Starym Testamencie mamy opisy przymierza zawartego z Noem, Abrahamem oraz całym narodem izraelskim. Celem wszelkich działań Boga jest doprowadzenie ludzi do życia w jedności z Nim. Bóg kochający człowieka chce mu pomóc i dlatego wychodzi z propozycją przymierza. W zamian za wierność i posłuszeństwo Jego woli obiecuje opiekę i błogosławieństwo. Naród Wybrany wiele razy łamał zasady przymierza i odrzucał Boga jako swojego Pana. Bóg jednak pozostał wierny swoim obietnicom i za każdym razem odnawiał przymierze z ludźmi. Bóg zwarł przymierze z ludzkością, ponieważ ją miłuje. Przez proroka Jeremiasza zapowiada nowe przymierze, które będzie wypisane w ludzkich sercach i którego fundamentem będzie miłość.
Pismo święte mówiąc o przymierzu Boga z człowiekiem często odwołuje się do małżeństwa. Starotestamentalny prorok Ozeasz ukazuje nowe przymierze jako o nowe zaślubiny, którym towarzyszyć będzie miłość, sprawiedliwość, wierność i znajomość Boga. Małżeństwo mężczyzny i kobiety stało się znakiem i obrazem przymierza Boga z człowiekiem.
Warto się zatem zastanowić, co to znaczy, że małżeństwo jest przymierzem? Słowo przymierze oznacza dwustronną lub wielostronną umowę, w której strony zobowiązują się do współpracy i udzielania sobie wzajemnej pomocy. Zawarcie przymierza w naturalny sposób domaga się dobrej znajomości osoby, z którą się je zawiera. Temu ma służyć okres narzeczeństwa. Ten czas ma doprowadzić do wspólnej decyzji, aby połączyć się na stałe, przyjmując sakrament małżeństwa. W dniu ślubu małżonkowie wobec Boga i wspólnoty Kościoła w oficjalny sposób zawierają przymierze małżeńskie. Zewnętrznym wyrazem ich wewnętrznej jedności i miłości są słowa przysięgi małżeńskiej: „biorę ciebie za żonę (męża) i ślubuje ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Znakiem zawartego przymierza, które jest nierozerwalne, są pobłogosławione obrączki, które będą nieustannie przypominać małżonkom o zawartym przymierzu.
Istotą małżeństwa chrześcijańskiego jest wzajemne oddanie się mężczyzny i kobiety w miłości wyłącznej i na zawsze, poprzez zawarcie osobowego przymierza. To małżeńskie przymierze miłości w świetle objawienia Bożego i całej Tradycji Kościoła jest symbolem wskazującym i uobecniającym przymierze Boga z ludźmi. Każde przymierze Boga z człowiekiem jest czymś odwiecznym, oryginalnym i niepowtarzalnym. Tak też można powiedzieć o przymierzu małżeńskim, które jest czymś wyjątkowym i jedynym. Jako małżeństwo wpisujecie się w rzeczywistość przymierza Boga z całą ludzkością. Macie w tej rzeczywistości określone miejsce i zadania do wypełnienia. Chrześcijańscy małżonkowie powinni być czytelnym znakiem tego przymierza, którego fundamentem jest miłość i trwałość.
Słowa przysięgi małżeńskiej wskazują na fundamenty codziennego życia małżonków jako męża i żony. Są nimi miłość, wierność i uczciwość. Zachowywanie tych zasad będzie owocowało w nieustannym pogłębianiu ich wzajemnej miłości i jedności. Dzięki temu w relacje małżeńskie nie wkradnie się znudzenie, zniechęcenie, obojętność i tak zwana „szarość” dnia codziennego. Zachowując te zasady i nieustannie je pogłębiając małżonkowie będą doświadczać czym jest błogosławieństwo życia rodzinnego i małżeńskiego.
Słowo Boże czytane podczas liturgii sakramentu małżeństwa pokazuje nam jednoznacznie, że miłość jest czymś twórczym i żywym. Na niej opierają się wszystkie relacje między małżonkami. Dynamika miłości domaga się nieustannego rozwoju. Tutaj nie można spocząć na laurach i powiedzieć: „już wszystko osiągnęliśmy”. Takie stwierdzenie oznacza śmierć dla miłości. W małżeńskim przymierzu obrazującym przymierze Boga z ludźmi musi być nieustanna troska o pogłębianie wzajemnej miłości. 

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!