TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Stycznia 2021, 15:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Królowo Różańca, módl się za nami

Królowo Różańca, módl się za nami


Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej jest jednym z najdłużej istniejących ośrodków kultu Matki Bożej Różańcowej w Polsce. Chętnie odwiedzają to miejsce pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej i z dalszych terenów naszego kraju.

Pierwsze wzmianki o Mrzygłodzie, osadzie założonej przez Ottona z Pilicy, pochodzą z końca XIV wieku. Obecnie to dzielnica Myszkowa. Z kolei początki miejscowego maryjnego sanktuarium sięgają XVII wieku, kiedy przy parafii w Mrzygłodzie powołano do istnienia Arcybractwo Różańca Świętego. Od XVIII wieku wierni modlą się przed znajdującym się w ołtarzu głównym obrazem Matki Bożej Różańcowej. Do dzisiaj pielgrzymują tu Koła Żywego Różańca, jak choćby niedawno 3 października z całej archidiecezji częstochowskiej. Tyle o sanktuarium w telegraficznym skrócie, a za chwilę bardziej szczegółowe informacje.

Z fundacji Warszyckiego
Jak informowało KAI w roku jubileuszu konsekracji świątyni, po raz pierwszy o kościele parafialnym w Mrzygłodzie wspominał w 1475 roku kronikarz Jan Długosz. Natomiast z 1598 roku pochodzi opis kościoła drewnianego, który istniał w Mrzygłodzie i nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Miał on charakter obronny. Obecnie istniejący kościół murowany powstał z kamienia wapiennego. Ufundował go senator i kasztelan krakowski Stanisław Warszycki, który uczestniczył między innymi w obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy świątyni w 1643 roku kasztelan ofiarował wotum dla Matki Bożej. W jego prawym dolnym rogu widoczny jest herb Warszyckich Abdank i inicjał S. W. W. M. (Stanisław Warszycki Wojewoda Mazowiecki). Pośrodku wotum znajduje się Matka Boska z Dzieciątkiem. Klęcząca postać w lewym dolnym rogu w gronostajach przy karabeli przedstawia wojewodę Warszyckiego. Nieprzypadkowo w centrum wotum umieszczono Królową Różańca Świętego, ponieważ kasztelan był inicjatorem powstania Arcybractwa Różańca Świętego w Mrzygłodzie. Drugie wotum ofiarował Jan Kopciuch z żoną Domicellą w 1700 roku.
Wracając do budowy świątyni w Mrzygłodzie, Warszycki rozpoczął ją prawdopodobnie w 1644 roku. Kościół ukończono dziewięć lat później. W styczniu 1662 roku nową świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława BiM konsekrował bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.
Z kolei już w XX wieku, w 1986 roku metropolita częstochowski Stanisław Nowak oficjalnie ogłosił świątynię sanktuarium maryjnym. Koronacja koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej odbyła się 25 sierpnia 1996 roku na zakończenie Międzynarodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego w Częstochowie. Już w 2011 roku przy sanktuarium powstało Centrum Maryjno-Misyjne archidiecezji częstochowskiej, które propaguje tematykę misyjną i duchowość maryjną. Jest to także miejsce pielgrzymek i spotkań Kół Żywego Różańca, spotkań formacyjnych dla animatorów Kół Żywego Różańca.

Matka Mrzygłodzka i boczne ołtarze

Obraz Najświętszej Maryi Panny czczony w Myszkowie – Mrzygłodzie namalował w 1804 roku artysta o nazwisku Ciszewski, który był nadwornym malarzem Brińskiego starosty sokolnickiego, marszałka koronnego, hrabiego pruskiego i dziedzica klucza mrzygłodzkiego. Wizerunek ufundował wspomniany przed chwilą hrabia. Natomiast korony znalazły się na obrazie dzięki proboszczowi ks. Lachowiczowi.
Nie tylko ołtarz główny związany jest z obrazem Matki Bożęj Mrzygłodzkiej. Kaplica znajdująca się po północnej stronie nawy kościoła, otrzymała imię Matki Bożej Różańcowej, Została ona ufundowana przez ks. Pawła Węgrzynkowskiego, proboszcza w Mrzygłowie na początku XVIII wieku i ukończona staraniem kolejnego proboszcza ks. Kazimierza Lachowicza. Wybudowano ją specjalnie dla maryjnego mrzygłodzkiego obrazu. Wykonana na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach, posiada kopułę z lunetami. Obecnie w niszy znajdującego się tam ołtarza zobaczy figurę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Umieścił ją tam ks. prałat Zaborski, po przeniesieniu obrazu Najświętszej Maryi Panny z powrotem do ołtarza głównego. W kaplicy znajduje się m.in. epitafium Katarzyny Bielskiej, zmarłej w 1886 roku, która ofiarowała 700 rubli na wykonanie posadzki w kościele. Z kolei w nawie kościoła zobaczymy ołtarze boczne poświęcone: pierwszy św. Mikołajowi, biskupowi, drugi św. Janowi Kantemu i trzeci św. Antoniemu z Padwy. Wiadomo, że w tym ostatnim umieszczono relikwie św. Wincentego i św. Wojciecha.

Renata Jurowicz

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!