TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 12:14
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kraj dwóch Kościołów - Chiny

Kraj dwóch Kościołów

Chiny

Są takie miejsca na świecie, w których za drukowanie literatury chrześcijańskiej można iść do więzienia. Należą do nich Chiny. Byc? wyznawca? Chrystusa w Pan?stwie S?rodka to niemal heroizm.

Kos?cio?ł w Chinach podzielił sie? w połowie XX wieku. Z kraju usunie?to wo?wczas wszystkich misjonarzy, w tym takz?e obcokrajowco?w, oskarz?aja?c ich o szpiegostwo na rzecz szeroko rozumianego Zachodu. Wie?kszos?c? duchownych aresztowano i poddawano indoktrynacji. Kilku biskupo?w poddało sie? jednak komunistycznej władzy i załoz?yli Patriotyczne Stowarzyszenie Katoliko?w Chin?skich (PSKCh). Wiekszos?c? ksiezy i s?wieckich pozostała jednak wierna papiez?owi Piusowi XII, kto?ry przestrzegał przed akceptacja? zasad narzucanych przez chin?ska? władze?. Napie?ta sytuacja poskutkowała zerwaniem stosunko?w dyplomatycznych ze Stolica? Apostolska?. W 1957 roku bez zgody Watykanu zostali wybrani i wys?wie?ceni pierwsi biskupi. Rozłam utrwalił sie? i trwa do dzisiaj.

Reglamentowana religia
Be?da?ce symbolem boomu gospodarczego pocza?tku XXI wieku, Chiny nadal pozostaja? krajem komunistycznym. Monopol władzy sie?ga nie tylko polityki i ekonomii, ale ro?wniez? sfery religijnej. W tym najludniejszym kraju na s?wiecie (1,38 mld) wie?kszos?c? ludnos?ci jest nadal wierza?ca lub poszukuja?ca wiary. Agnostycy stanowia? 31,4%, buddys?ci 16,1%, wyznawcy taoizmu 30%, chrzes?cijanie 9,2%, ateis?ci 6,9%, a wyznawcy innych religii 6,7% mieszkan?co?w Chin. Oficjalnie władze Chin?skiej Republiki Ludowej uznaja? pie?c? wspo?lnot religijnych: buddyjska?, taoistyczna?, muzułman?ska?, katolicka? i protestancka?. Jednak wspo?lnoty te podporza?dkowane sa? zasadom narzuconym przez komunistyczny rza?d. Jedna? z nich jest ich „sinolowanie”, czyli adaptowanie do kultury chin?skiej.
Inna? jest „autochtonizacja”, polegaja?ca na pozbyciu sie? kontroli zagranicznej (co najbardziej uderza w katoliko?w, chca?cych utrzymywac? ła?cznos?c? z biskupem Rzymu). Istotne jest ro?wniez? podporza?dkowanie tychz?e wspo?lnot władzy, poprzez tzw. stowarzyszenia patriotyczne. I tak katolicy musza? działac? pod auspicjami Patriotycznego Stowarzyszenia Katoliko?w Chin?skich, natomiast protestanci – pod nadzorem Patriotycznego Ruchu Potro?jnej Autonomii. Jednak wielu chrzes?cijan działa niezalez?nie od tych stowarzyszen?, w „Kos?ciołach podziemnych”, be?da?cych na celowniku rez?imu komunistycznego. Staja? sie? o arami licznych przes?ladowan?, zwłaszcza z?e liczba chin?skich chrzes?cijan ros?nie, w czym władza upatruje zagroz?enia dla siebie samej. Według raporto?w chrzes?cijan?stwo cieszy sie? wielka? popularnos?cia?, zwłaszcza ws?ro?d ludzi młodych. Niekto?re badania dowodza?, z?e ma ono wie?cej zwolenniko?w niz? partia komunistyczna. Łatwo zatem zrozumiec?, dlaczego rza?d patrzy na wyznawco?w Chrystusa jako na potencjalnych dysydento?w, czy wre?cz nawet buntowniko?w.

S?mierc? jest obecna
Na pocza?tku listopada 2015 roku w podejrzanych okolicznos?ciach zmarł o. Pedro Wei Heping, 41-letni kapłan „podziemia”. Jego ciało zostało odnalezione w rzece w miejscowos?ci Taiyuan w prowincji Shanxi. Oficjalnie jego s?mierc? uznano za samobo?jstwo. Jednak przyjaciele ksie?dza od samego pocza?tku podkres?lali, z?e to mało prawdopodobne, aby targna?ł sie? na swoje z?ycie. Kapłan prowadził witryne? katolicka? „Tianzhujiao Zaixian”, gdzie publikował aktualnos?ci z Watykanu. Witryna została zamknie?ta przez władze. Podejrzewa sie?, z?e został on zabity na zlecenie Kos?cioła patriotycznego.
W kwietniu 2016 roku doszło do tragedii. W prowincji Henan, w miejscowos?ci Zhumadian dwo?ch członko?w ekipy rozbio?rkowej burza?cej jeden z kos?cioło?w, pogrzebało z?ywcem z?one? pastora - Ding Cuimei. Firma przeprowadzaja?ca wyburzenie uz?yła buldoz?ero?w w celu zniszczenia budynku i pozyskania gruntu pod inwestycje? miejscowego dewelopera. Pastor wraz z z?ona? stane?li przed maszynami, chca?c uniemoz?liwic? im wjechanie na teren obiektu. Niestety pracownicy obsługuja?cy spychacz zepchne?li oboje do dołu i zasypali ziemia?. Pastorowi udało sie? wydostac? na powierzchnie?, jednak jego małz?onka udusiła sie? pod gruzem, zanim ja? wydobyto.

Burzenie kos?cioło?w
Władze uderzaja? takz?e w Kos?cio?ł oficjalny. W maju 2016 roku bez ostrzez?enia rozebrano kos?cio?ł Zhuyang w Wenzhou, nalez?a?cy do Patriotycznego Ruchu Potro?jnej Autonomii. Jest to o tyle dziwne, iz? s?wia?tynia działała zgodnie z prawem. Od dłuz?szego czasu prowadzono negocjacje z miejscowymi władzami w sprawie planowanego przeniesienia budowli w inne miejsce. Wieczorem 20 maja 2016 roku, budynek zburzono pod pretekstem modernizacji miasta. Kolejne naboz?en?stwa musiały odbywac? sie? w jego ruinach. Rozgoryczeni wierni nie ukrywali niezadowolenia. Mo?wili o tym, z?e władza złamała dane im słowo i z?e sprawiedliwos?c? nie istnieje. W lipcu 2016 roku w Polsce odbywały sie? S?wiatowe Dni Młodziez?y. Wielu chin?skich katoliko?w zostało zatrzymanych przez władze. W Krakowie spodziewano sie? około dwóch tysie?cy młodych chrzes?cijan z Chin. Jednak wielu osobom odmo?wiono pozwolenia na wyjazd, a inne zostały zatrzymane tuz? przed wejs?ciem na pokład samolotu.

Jak najmniej chrzes?cijan?stwa

Uderzenie władz kierowane jest ro?wniez? przeciw chrzes?cijan?skim wydawcom. W marcu 2017 roku drukarz Li Hongmin otrzymał wyrok 10 miesie?cy wie?zienia i został ukarany grzywna? w wysokos?ci 27 000 juano?w (ok. 1500 dolaro?w) za drukowanie literatury chrzes?cijan?skiej. Oskarz?ono go o „nielegalna? działalnos?c? gospodarcza?”, gdy w 2016 roku podczas obławy na jego dom i warsztat poligraficzny znaleziono 110 tys. broszur o tematyce chrzes?cijańskiej. Wykroczenie uznano za „powaz?na? zbrodnie?”, a kare? wymierzona? przez sa?d za „łagodna?”.

Tekst ks. Rafał Cyfka

Przy wspólpracy z dwumiesięcznikiem "Misyjne Drogi"

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!