TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Stycznia 2021, 20:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim

Dom Jezusa Miłosiernego

Świątynia nosząca tytuł Ostrowskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego kryje w swoim wnętrzu kaplicę Świadków Miłosierdzia. To w niej przez cały dzień trwa adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Przyznam, że parafię pw. Miłosierdzia Bożego wraz ze świątynią pod tym samym wezwaniem w Ostrowie Wielkopolskim znam od początku jej istnienia. To moje rodzinne miasto i na dodatek parafia, która powstała z „mojej” parafii pw. NMP Królowej Polski. Pamiętam miejsce, gdzie obecnie wznosi się sanktuarium, 25 lat temu nie było tam nic, poza polem sąsiadującym z cmentarzem przy ulicy Limanowskiego. Widziałam jak zmieniała się najpierw parafialna kaplica, a potem wybudowany tuż obok niej kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Obecnie świątynia z wieżą widoczna jest z daleka, ponieważ usytuowano ją równoległe do ulicy. Kościół i otaczający go teren pięknieje coraz bardziej.

Nowa parafia

O tym, co działo się na początku istnienia parafii opowiada jej proboszcz i kustosz sanktuarium ks. prałat Andrzej Szudra w rozmowie, którą zamieszczamy w tym numerze. Można ją przeczytać na stronach 30 i 31. Nie będę więc powtarzać tego, co powiedział. Wspomnę tylko, że początki parafii sięgają 1993 roku. Budowniczym wspólnoty parafialnej i kościoła został wspomniany już ks. Szudra, wtedy wikariusz ostrowskiej parafii pw. św. Pawła, apostoła. W związku z tworzeniem się nowej parafii, na prośbę parafian, powstał Społeczny Komitet Budowy Kaplicy.

Najpierw na placu parafialnej budowy stanął krzyż, kapliczka i ołtarz - dar ojców pasjonistów z Sadowia. Już we wrześniu 1993 roku poświęcili je ks. dziekan Alfred Mąka, ks. proboszcz Michał Milewski i ks. Szudra. Zachęcając do budowy kaplicy Ks. Dziekan powiedział wtedy słowa, które w parafii zapamiętano: „jeżeli zbudujemy, nie zbiedniejemy, jeżeli nie zbudujemy, nie wzbogacimy się na pewno”. Już w grudniu 1993 roku dzwon dla nowo powstającej parafii ufundował ks. Jan Dwojacki z parafii w Piątku Wielkim. Został on wykonany w odlewni w Przemyślu i przywieziony do Ostrowa w marcu następnego roku.

Również w następnym roku, dzięki ludziom pomagającym materialnie, fizycznie i modlitwą, gotowa była parafialna kaplica. W jej ołtarzu głównym zawieszono obraz Jezusa Miłosiernego, który namalowała parafianka Kinga Kubiak. Nowo wybudowaną kaplicę 25 września 1994 roku poświęcił ks. bp Stanisław Napierała i równocześnie erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Włączono do niej północno-wschodnie dzielnice miasta. Pod koniec listopada z Jasnej Góry do parafii przywieziony został obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako wyraz dziękczynienia za opiekę Maryi, a także na znak łączności z parafią macierzystą, noszącą wezwanie NMP Królowej Polski. Wizerunek znajduje się obecnie w kaplicy Świadków Miłosierdzia w parafialnej świątyni.

Sanktuarium i konsekracja

Jeszcze zanim powstał kościół, w czerwcu 1994 roku delegacja parafian pojechała do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, gdzie pochowana jest św. siostra Faustyna Kowalska i stamtąd przywieziono relikwię Świętej - fragment żebra. Najpierw umieszczono ją w kaplicy, a obecnie znajduje się w kościele. Wtedy też przywieziono cegłę z grobu s. Faustyny, która trafiła jako kamień węgielny pod budowę kościoła. Wraz z obrazem Jezusa Miłosiernego, poświęcił ją Jan Paweł II w Rzymie. Kiedy pojawiły się problemy z uzyskaniem terenu pod budowę kościoła, w lipcu 2004 roku postanowiono poprosić o pomoc św. Faustynę i z parafii wyruszyła piesza pielgrzymka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Dodam, że to chyba jedyna pielgrzymka od Miłosierdzia do Miłosierdzia w Polsce, a na pewno jedyna w Wielkopolsce. Po tej pierwszej pielgrzymce, jesienią wszystkie sprawy się ułożyły i uzyskano potrzebne pozwolenia na budowę kościoła.

Budowę parafialnej świątyni rozpoczęto rano 2 kwietnia 2005 roku, w pamiętny dzień śmierci Jana Pawła II. Wybrany został projekt kościoła przygotowany przez Grzegorza Nawrockiego z Leszna. Inspektorem nadzoru został Czesław Kempa. Zaplanowano kościół na 650 miejsc siedzących i ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Miał mieć charakter biblijnego namiotu spotkania, dlatego wybudowano kościół jednonawowy. Nie ma w nim naw, filarów, by wierni z każdej strony mogli widzieć tabernakulum z Najświętszym Sakramentem i ołtarz, czyli najważniejsze miejsca w kościele. Na zewnątrz budynek otoczony został podcieniami. Później dobudowano jeszcze wieżę, na którą trafił ufundowany w 1993 roku dzwon noszący imię Jana Pawła II.

Cztery lata od momentu wbicia w ziemię przysłowiowej „pierwszej łopaty”, 25 września 2009 roku w nowej świątyni Biskup Ordynariusz odprawił pierwszą Mszę Świętą, podczas której wmurował kamień węgielny, czyli cegłę z grobu s. Faustyny. Kolejną szczególną datą dla parafialnej świątyni był rok 2012, kiedy 27 maja ks. bp Napierała ustanowił ją Ostrowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i konsekrował ołtarz.

Święci i błogosławieni od Miłosierdzia

Obecnie wchodząc do sanktuarium, w prezbiterium w ołtarzu głównym zobaczymy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez parafianina i artystę malarza Tadeusza Gaworzewskiego. Po bokach wizerunku umieszczono symbole sakramentów świętych i anioły, bo to właśnie z sakramentów wypływa Boże miłosierdzie. Można wśród nich zauważyć między innymi chrzcielnicę – symbol chrztu, stułę przypominającą o sakramencie małżeństwa oraz Baranka i Eucharystię - znaki Najświętszego Sakramentu. Po lewej stronie ołtarza głównego możemy zobaczyć tabernakulum, na którym umieszczony został baranek jako symbol Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego. To z Nim spotykamy się podczas każdej Mszy św. i nie tylko.

Idąc w stronę wyjścia po lewej stronie możemy wejść do kaplicy Świadków Miłosierdzia, gdzie przez cały dzień wystawiony jest Jezus w Najświętszym Sakramencie. Jednak w kaplicy Wieczystej Adoracji nie zobaczymy wystawionej monstrancji, bowiem Ciało Pana Jezusa ukazane jest wiernym w drzwiczkach tabernakulum.

Kaplica nosi wezwanie Świadków Miłosierdzia i dlatego na ścianie głównej zawieszono obrazy z ich wizerunkami. Są to święci i błogosławieni: s. Faustyna Kowalska, Jan Paweł II, o. Pio z Pietrelciny, Matka Teresa z Kalkuty, ks. Michał Sopoćko i ks. Jerzy Popiełuszko, czyli ci, którzy swoim życiem głosili miłosierdzie Boże. Obrazy namalował pochodzący z parafii artysta malarz Andrzej Czajka. W kaplicy zawieszono również obraz błogosławionej związanej z Ostrowem – s. Sancji Szymkowiak, wspomniany wcześniej obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej oraz pamiątkową tablicę. Po lewej stronie tabernakulum znalazły swoje miejsce relikwie wymienionych wcześniej świętych i błogosławionych oraz bł. Franciszka Stryjasa i św. Charbela z Libanu. W relikwiarzu umieszczono również kamień z Groty Świętego Michała Archanioła. Natomiast nad tabernakulum i krzyżem zobaczymy witraż ze znaną nam z Biblii sceną spotkania miłosiernego ojca z marnotrawnym synem, która przypomina nam o miłosiernym Bogu przebaczającym grzechy.

To nie jedyny witraż, który możemy podziwiać w sanktuarium. Do góry na ścianie prezbiterium zobaczymy zesłanie Ducha Świętego z symboliczną gołębicą. Naprzeciwko niego umieszczono kolejny witraż przedstawiający wylanie Ducha Świętego. Widać na nim ognie spadające na ziemię. Natomiast dwa witraże znajdujące się naprzeciwko kaplicy Świadków Miłosierdzia, ukazują św. s. Faustynę i Kraków oraz św. Jana Pawła II i Watykan. Witraże wykonał artysta grafik Tomasz Furdyna z Krakowa na podstawie projektów przygotowanych przez jego ojca. - Wszystkie witraże starałem się przygotować pod kątem miłosierdzia Bożego. Natomiast kaplica Świadków Miłosierdzia powstała na bazie naszych pielgrzymek „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”. To są postacie, którym przypatrywaliśmy się w czasie pieszych wędrówek do Łagiewnik – mówi Ks. Kustosz. Pod tymi witrażami umieszczono figurę patrona naszej diecezji, czyli św. Józefa, a na ścianach stacje Drogi krzyżowej. Natomiast wychodząc z kościoła, przy drzwiach po prawej stronie, znalazła swoje miejsce figura św. Antoniego Padewskiego.

Zatrzymajmy się jeszcze chwilę we wnętrzu świątyni. Patrząc na główny ołtarz w prezbiterium, po jego prawej i lewej stronie zobaczymy boczne ołtarze. Ten po prawej poświęcony został Świętemu Michałowi Archaniołowi, a po lewej Matce Bożej Nieustającej Pomocy - Pocieszenia. Powstanie bocznych ołtarzy związane jest z nawiedzeniami parafii przez obraz Matki Bożej i figurę Świętego Michała Archanioła.

Srebrny jubileusz

Obecnie parafia Miłosierdzia Bożego  jest już na ostatnim etapie przygotowań do konsekracji kościoła i jubileuszu 25-lecia istnienia. W związku z nim wydana została historia parafii w obrazach w formie kalendarza na zbliżający się 2020 rok. Autorem obrazów wykorzystanych w kalendarzu jest parafianin artysta malarz Szymon Wasiela. Do parafian trafiły też świece i kartki jubileuszowe. Na konsekrację została szczególnie przygotowana świątynia. - Ostatnio z okazji 25-lecia parafii i konsekracji kościoła zrobiliśmy posadzkę, odnowiliśmy ściany świątyni. Na ścianach zostały zawieszone zacheuszki, w kruchcie pamiątkowa tablica, a na suficie pojawiła się podbitka z pięknym oświetleniem w kształcie promieni, które symbolizują promienie miłosierdzia Bożego. Został również uporządkowany teren przed kościołem, a z tyłu świątyni powstanie parking. Jako wotum jubileuszu i konsekracji przygotowujemy też Drogę krzyżową, którą ustawimy wokół sanktuarium. Przygotowane już są figury, a jesienią zrobimy do nich podstawy. Stacje Drogi krzyżowej zostaną podświetlone - mówi Ks. Proboszcz, zapraszając na uroczystości jubileuszowe, które w parafii odbędą się 25 września. 

Tekst Renata Jurowicz
Zdjęcia: Monika Rubas

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!