TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Października 2021, 18:51
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Konsekracja ołtarza

Konsekracja ołtarza

W kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie 30 września ks. bp Edward Janiak konsekrował ołtarz i pobłogosławił odnowione dzieła w świątyni.
Kościół wypełnili parafianie i kapłani z dekanatu oraz pochodzący z Wierzbna na czele z proboszczem parafii ks. kanonikiem Krystianem Szenowskim, dziekanem dekanatu odolanowskiego ks. prałatem Henrykiem Hołosiem i ks. prałatem Dariuszem Kwiatkowskim. Obecnych powitał Ks. Proboszcz, przypominając historię parafii, która powstała w 1948 roku. Najpierw w Wierzbnie wybudowano kaplicę, a w latach 80. XX wieku kościół wysiłkiem ówczesnego proboszcza ks. kanonika Medarda Matusza i parafian. Świątynia została konsekrowana w 1991 roku. - Minęły lata i okazało się, że nasz kościół wymaga renowacji. Od samego początku konieczność remontów spotkała się ze zrozumieniem parafian. Przez lata wyrażała się w modlitwie, osobistej pracy oraz w wysiłku materialnym - mówił ks. Szenowski. Remont rozpoczęto od dachu, okien, a później wyremontowano prawie cały kościół i zaplecze. W świątyni ustawiono nowe ławki, nowy konfesjonał, ołtarz Miłosierdzia Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego autorstwa prof. Gembarzewskiego i z relikwiarium, w którym znajdują się relikwie św. Jana Pawła II,
św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki. Wymieniono instalację elektryczną, zrobiono nowe nagłośnienie i wymalowano kościół. Praktycznie na nowo zostało zrobione prezbiterium, wcześniej w większości drewniane, które zostało powiększone i podwyższone oraz wyłożone marmurem. Teraz są tam nowe krzyż, sedilia, ambona, ołtarz i świeczniki. Odnowione zostały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i figura Jezusa Ukrzyżowanego. Powstała nowa zakrystia i przejście na nową dużą salkę katechetyczną. - To tylko niektóre prace wykonane przy kościele i w naszej parafii w ostatnich latach. Jesteśmy z nich dumni. To wyznawana wiara nakazuje nam stałą troskę o posiadane dobra materialne, w tym o kościół - podkreślił Ks. Proboszcz zauważając równocześnie, że świątynia z kamienia jest ważna, ale najważniejszy jest Kościół żywy, zbudowany na wierze. Dziękując Bogu za wszystko podkreślił, że prace były możliwe dzięki zaangażowaniu znacznej części wspólnoty parafialnej, w tym Rady Parafialnej.
W homilii zwracając się do wiernych ks. bp Janiak zauważył, że człowiek potrzebuje Bożego Miłosierdzia, aby móc zbawić się. Tę prawdę zostawił nam w testamencie św. Jan Paweł II. - Uczył nas, że to jest jedyna droga, która prowadzi do Boga i w ten sposób człowiek może zbawić się. Wszyscy jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i każdemu z nas to miłosierdzie Boże jest potrzebne – mówił Ordynariusz. Zauważył też, że obecnie przeżywamy wzmożony atak medialny na Kościół, od kina po „brukowce”. - Dzisiaj jest tyle utyskiwań na Kościół i kapłanów. Każde zło i grzech trzeba potępić, ale na Kościół należy patrzeć przez pryzmat swojego proboszcza – podkreślił, zaznaczając, że tylko prawda prowadzi do Boga. – Mamy świadomość, że jako naród mamy pewne przywary i wady, a tylko poprzez prawdę, która prowadzi do poznania Boga, możemy dzięki świętym sakramentom być złączonymi z Panem Bogiem - mówił Ksiądz Biskup. Prosił parafian, by w swojej wspólnocie starali się zachęcać do dobrego. - Wyrazem kultury chrześcijańskiej jest zawsze troska o starych, spracowanych, chorych ludzi. W tym sprawdza się nasze chrześcijaństwo. To nie zawsze chodzi o pomoc materialną, ale o dobre słowo, odwiedzenie, danie nadziei. Nie wystarczą ręce złożone przed Panem Bogiem. Trzeba pamiętać, że droga do Boga prowadzi przez człowieka
- podkreślił Ordynariusz. Dziękował również Ks. Proboszczowi i parafianom za troskę o kościół. - Świątynia jest wyrazem wiary ludzi tutaj mieszkających. Ten dom do was wszystkich należy. Dziękuję wam za piękne świadectwo żywego Kościoła - mówił bp Janiak.
Po liturgii Słowa ks. bp Janiak konsekrował ołtarz przez znaki, czyli namaszczenie, okadzenie, przykrycie obrusem i obdarowanie światłem. Najpierw Ks. Biskup w pięciu miejscach namaścił ołtarz krzyżmem - olejem poświęconym w Wielki Czwartek. Ten gest namaszczenia wyraża przeznaczenie ołtarza, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Drugim znakiem związanym z ołtarzem było kadzidło. Na ołtarzu zostało postawione naczynie z rozpalonymi węglami. Po zasypaniu ich kadzidłem, uniósł się dym, woń kadzielna i w ten sposób okadzony został ołtarz. Jest to znak, że życie chrześcijan, którzy przez tajemnicę Jezusa płynącą z ołtarza przeżywają zjednoczenie z Bogiem i między sobą, staje się też modlitwą i wonią przyjemną Bogu. Następnie ołtarz został wytarty i przykryty obrusem przez parafian. Oznacza to, że ołtarz jest nie tylko miejscem ofiary, ale także stołem, przy którym się karmimy Ciałem Chrystusa. I wreszcie nastąpił ostatni element konsekracji, Ks. Proboszcz zapalił stojące przy ołtarzu świece, bo światło symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie.
Podczas uroczystości przygotowanej przez wielu parafian, śpiewali chór z Gorzyc Wielkich i schola parafialna Miriam wraz z organistą.


Tekst i zdjęcia Renata Jurowicz

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!