TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 02:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Koncert Chwały on-line

Koncert Chwały on-line

W dniu 11 czerwca 2020 roku o godzinie 20.00 z okazji uroczystos?ci Boz?ego Ciała, kto?re jest s?wie?tem upamie?tniaja?cym obecnos?c? Jezusa Chrystusa w Eucharystii odbe?dzie sie? KONCERT CHWAŁY transmitowany on-line przez Internet.

Czego dotyczy s?wie?to Boz?ego Ciała?
Pocza?tki obchodo?w Boz?ego Ciała sie?gaja? czaso?w s?redniowiecza. Poddawano bowiem w wa?tpliwos?c? rzeczywista? obecnos?c? Boga w Komunii S?wie?tej. Dopiero widzenia s?w. Julianny z Cornillon potwierdziły jej znaczenie. Wizje augustianki ukazywały s?wietlista? ls?nia?ca? tarcze?, przypominaja?ca? tarcze? ksie?z?yca, kto?rej blask zasłaniała ciemna plama interpretowana jako zaniedbanie celebracji Najs?wie?tszego Sakramentu. Stało sie? to przyczyna? do ustanowienia uroczystos?ci be?da?cej uzupełnieniem Wielkiego Czwartku skupiaja?cej sie? nie na me?ce Chrystusa, ale na cudzie przemiany chleba i wina w Najs?wie?tsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Wspo?łczes?nie wierni w tym dniu biora? udział we Mszach S?wie?tych i licznych procesjach przez?ywaja?c te? chwile? w radosnym dzie?kczynieniu.

Czym jest Koncert Chwały?
Z uwagi na obecna? sytuacje? epidemiologiczna? Parafia Najs?wie?tszego Serca Pana Jezusa w Parznie wraz z Bełchatowskim Stowarzyszeniem Miłos?niko?w Muzyki Chrzes?cijan?skiej SYJON pragna? zorganizowac? Koncert Chwały, kto?ry be?dzie transmitowany na z?ywo przez Internet. Oprawe? muzyczna? Koncertu Chwały zapewni Zespo?ł Muzyczny SYJON z Bełchatowa oraz inni zaproszeni artys?ci. Ta grupa muzyczna juz? wielokrotnie podejmowała sie? takiej formy szerzenia Słowa Boz?ego i uwielbienia Pana Boga. Zespo?ł Muzyczny SYJON to pasjonaci muzyki chrzes?cijan?skiej. Postanowili oni poła?czyc? swoje talenty i umieje?tnos?ci, aby przez muzyke? i s?piew nies?c? Dobra? Nowine?. S?wie?ty Jan Paweł II powiedział ,,Wymagajcie od siebie choc?by inni od was nie wymagali”. W mys?l tych sło?w Zespo?ł Muzyczny SYJON nawet w tym trudnym czasie jakim jest czas epidemii działa i bierze czynny udział w Adoracjach Najs?wie?tszego Sakramentu oraz koncertach uwielbieniowych. Poprzez to działanie pragnie dawac? ludziom szczego?lnie tym, kto?rzy gorzej radza? sobie z epidemia? nadzieje na lepsze jutro i wzmacniac? ich wiare?. Swoim działaniem zespo?ł wypełnia Słowo Boz?e, kto?re mo?wi: ,,co?z? jest warta wiara bez uczynko?w” Jk 2,26

Wydarzenie be?dzie miało charakter szczego?lnej pomocy na płaszczyz?nie duchowej. W okresie wzmoz?onej izolacji i niepokoju, S?wie?to Boz?ego Ciała przypomina nam o cudownej mocy Chrystusa, kto?rego Ciało i Krew my sami przyjmujemy poprzez Komunie? S?wie?ta?. Pragnieniem organizatoro?w jest dotrzec? do jak najwie?kszej ilos?ci oso?b spragnionych modlitwy i uwielbienia Pana Boga. Ponadto muzyczne uwielbienie ma dawac? nadzieje? i wzmacniac? ducha narodu. Koncert be?dzie kultywował tradycje? i kreował nowe wartos?ci kultury muzycznej. S?piewanie najpie?kniejszych pies?ni religijnych be?dzie tworzyło wyja?tkowy klimat wieczoru Boz?ego Ciała.

Za pos?rednictwem Internetu przekaz dotrze do wielu oso?b z całej Polski i z zagranicy. Pragnieniem Organizatoro?w jest to, aby ta inicjatywa była pocza?tkiem przyszłych podobnych koncerto?w, oraz przyczyniła sie? do propagowania wartos?ci chrzes?cijan?skich zakorzenionych w kulturze i dziedzictwie narodowym.

Organizatorzy

Koncert odbe?dzie sie? w PGE Giganty Mocy w Bełchatowie i be?dzie transmitowany w S?wie?to Boz?ego Ciała o godzinie 20.00 poprzez profil na Facebooku Parafii Najs?wie?tszego Serca Pana Jezusa w Parznie oraz przez profil Zespołu Muzycznego SYJON.

Serdecznie zapraszamy do duchowego uczestnictwa w Koncercie Chwały! Organizatorzy: Parafia Najs?wie?tszego Serca Pana Jezusa w Parznie http://parafiaparzno.com/

Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłos?niko?w Muzyki Chrzes?cijan?skiej SYJON

https://bsmmch-syjon.pl/

 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!