TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 11:49
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kierunek: Kraków

Kierunek: Kraków

Młodzi ze wspólnot neokatechumenalnych diecezji kaliskiej wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu powołaniowym przygotowującym do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Na warszawski Torwar, w poniedziałek, 2 maja przybyło blisko 6000 członków Drogi Neokatechumenalnej z całej Polski. Tegoroczne spotkanie powołaniowe, mające już swą tradycję nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, poprzedziły krótkie pielgrzymki młodych neokatechumenów do różnych znanych sanktuariów polskich. Pielgrzymki te miały cel formacyjny i ewangelizacyjny. Młodzi z diecezji kaliskiej dla przykładu, pielgrzymowali najpierw do Świętego Krzyża na Łysą Górę, a następnego dnia do Kodnia, położonego tuż przy granicy z Białorusią. Stamtąd zjechali do Warszawy. Na Torwar przybyli także ci bracia, którzy w pielgrzymkach nie brali udziału. Spotkaniu przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki, a prowadzili je katechiści odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w Polsce Stefano Gennarini i Silvana Venditti z Rzymu. Wśród uczestników byli także rektorzy, formatorzy i seminarzyści seminarium Redemptoris Mater z Warszawy i ekipy katechistów wędrownych odpowiedzialnych za określone regiony kraju.

Gotowi iść na cały świat

W kluczowym momencie spotkania, swą gotowość do życia w kapłaństwie, życiu konsekrowanym i misyjnym wyraziło 55 młodych mężczyzn i 117 kobiet. Chęć wyjazdu na misje ad gentes natomiast, zgłosiło aż 95 rodzin, w tym także dwie rodziny z diecezji kaliskiej. Misja ad gentes sięga doświadczenia Kościoła pierwotnego: tam gdzie zostaje posłana – na zaproszenie miejscowego biskupa – jej członkowie tj. rodziny i wspomagające je osoby – tworzą wspólnotę chrześcijańską, aby uobecniać znaki wiary, czyli chrześcijańską miłość i jedność, które mają moc przyciągać ludzi zsekularyzowanych i pogan do Chrystusa i do Kościoła. Każdą misję ad gentes tworzy prezbiter z socjuszem (tym drugim jest seminarzysta lub świecki mężczyzna), cztery rodziny z dziećmi oraz kilka kobiet. Zatem w sumie kilkadziesiąt osób. „Misję rodzin” zapoczątkował papież Jan Paweł II, dziś jego dzieło kontynuuje Franciszek I. Misje te wspomagają w miejscach osiedlenia lokalne wspólnoty w regionach zdechrystianizowanych poprzez życie chrześcijańskie, pracę i ewangelizację. Wszyscy z wymienionych byli gotowi pojechać tam dokąd Kościół ich pośle, a więc np. do najbardziej zsekularyzowanych państw europejskich jak kraje skandynawskie, byłych republik ZSRR, do Rosji, Chin czy Indii. W tym miejscu należy też podkreślić, że od co najmniej już od dwóch dziesięcioleci polscy neokatechumeni wspierają czynnie ewangelizację na całym świecie. Na tegorocznym spotkaniu powołaniowym wyłoniono także grupy wspierające modlitewnie rodziny w misji ad gentes. Około dwustu młodych zobowiązało się w intencji określonych misji modlić się codziennie na różańcu przed Najświętszym Sakramentem. Tę pierwszą grupę (zapowiedziano, że będą powoływane do życia następne) podzielono na cztery podgrupy, które będą się modlić za misje w Düsseldorfie, Rydze, Tallinie i Kijowie. Będą się też raz w miesiącu spotykać i dwa razy w roku wyjeżdżać na kilka dni by ewangelizować w miastach, które obejmą swoją modlitwą. Każdemu z uczestników nowoutworzonych grup modlitewnych biskup Jarecki wręczał różaniec i udzielał błogosławieństwa. 

Dojrzali apostołowie świeccy

Kościół potrzebuje dziś przede wszystkim dojrzałych apostołów świeckich i wy taką misję próbujecie w świecie spełniać – mówił Biskup do zgromadzonych na Torwarze. – Siostry zakonne i księża sami nie ewangelizują świata, a dojrzali apostołowie świeccy mają możliwość docierać z Ewangelią do tych środowisk, do których ani kapłani, ale zakonnice z różnych powodów dotrzeć nie są w stanie. Na zakończenie spotkania śpiewano pieśń, której refren brzmi: Idźcie i ogłoście moim braciom, niech idą do Galilei, bo tam mnie zobaczą. W trakcie śpiewu Stefano Gennarini przerwał śpiew i powiedział: Idźcie do Galilei. Czyli gdzie? Co jest dziś naszą Galileą? Kraków!

Misja pod galerią Amber

A skoro już mowa o apostołach świeckich, warto dodać, że kończą się właśnie – rzec już można: doroczne - misje uliczne prowadzone przez członków Drogi Neokatechumenalnej, które od kilku lat odbywają się w każdą niedzielę w okresie wielkanocnym. Misje te mają miejsce w każdym niemal zakątku ziemskiego globu. Szacowano, iż w roku 2015 prowadzono je w około 10000 miejsc na świecie. Tej wiosny w Kaliszu zorganizowano je po raz czwarty w pobliżu galerii handlowej „Amber”. Wspólnot neokatechumenalnych i ich prezbiterów raczej trudno było nie zauważyć i nie usłyszeć. Gdyby nawet ktoś przeoczył dużą grupę osób z krzyżem i transparentem, nie mógł nie zarejestrować śpiewów, dźwięku gitar, bębnów i tamburyn. Co kilka minut uliczni ewangelizatorzy tworzyli też duże kręgi taneczne. Byli wśród nich i młodzi i starsi, zdrowi i chorzy, a także liczne i widoczne dzieci. Bracia ze wspólnot głosili przed galerią krótkie katechezy, a także mówili publicznie o swym doświadczeniu spotkania z Bogiem i Jego mocą w ich licznych, nierzadko też skomplikowanych życiowych problemach.

tekst Aleksandra Polewska
foto Krzysztof Pindral

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!