TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 12:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Świątynie diecezji

Kościół pw. św. Małgorzaty w Gaci Pawęzowej
Renata Jurowicz
Kościół pw. św. Małgorzaty w Gaci Pawęzowej

Pierwsza wzmianka o miejscowości Gać Pawęzowa pochodzi z 1324 roku. Co najmniej na przełomie XIV i XV wieku istniała tu samodzielna parafia z kościołem pw. św. Małgorzaty. W progu parafialnej świątyni pochowany został zamordowany proboszcz.

Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie
Arleta Wencwel
Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie

Kościół w Trębaczowie przechodził różne koleje losu, w połowie XVI wieku ówczesny właściciel stanowego księstwa sycowskiego, hrabia von Maltzen, przekazał go protestantom, a kiedy księstwo znalazło się we władaniu Abrahama von Dohna odzyskali go katolicy.

Kościół pw. Świętego Krzyża w Brzezinach
Renata Jurowicz
Kościół pw. Świętego Krzyża w Brzezinach

W ołtarzu głównym brzezińskiego kościoła zobaczymy obraz „Znalezienie krzyża świętego przez św. Helenę”. Znajdziemy na nim ślady historii, która wydarzyła się w czasie II wojny światowej.

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach
Arleta Wencwel
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach

Krzyżowniki powstały przypuszczalnie w XI wieku. Ich założycielami byli krzyżacy z czerwoną gwiazdą z Wrocławia. Byli misjonarzami, którzy przybyli w te strony, ustawili na niewielkim wzniesieniu pierwszy krzyż i stąd pochodzi nazwa tej miejscowości.

Kościół pw. św. Benedykta Opata w Chlewie
Renata Jurowicz
Kościół pw. św. Benedykta Opata w Chlewie

Kościół parafialny w Chlewie istniał na pewno już w XIV wieku, a pierwszym proboszczem znanym z imienia i nazwiska był ks. Jan Krowicki. Wiadomo też, że przy kościele istniała szkoła.

Kościół pw. św. Marcina w Odolanowie
Arleta Wencwel
Kościół pw. św. Marcina w Odolanowie

W XII w. na ziemiach odolanowskich prawdopodobnie istniał gród. W kolejnym stuleciu powstał zamek Kazimierza Wielkiego. W XV w. wybudowano pierwszy kościół, obecna świątynia pw. św. Marcina wzniesiona została w XVII w. z fundacji księżnej Sułkowskiej.

Kochłowy, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Renata Jurowicz
Kochłowy, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Pierwsza świątynia w Kochłowach istniała prawdopodobnie już pod koniec XIII wieku. Zbudowana została z drewna, pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Spokojna wielkość
ks. Jarosław Powąska
Spokojna wielkość

W „Kronice miasta Kalisza” pod rokiem 1829 znajdujemy dwie notatki związane z szeroko pojętym światem kultury. Pierwsza mówi o wizycie w grodzie nad Prosną Fryderyka Chopina, a druga wiąże się z kaliską bazyliką kolegiacką i to właśnie jej poświęcimy ten artykuł.

Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu
Arleta Wencwel
Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu

Zbudowany w zaledwie kilka miesięcy kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu był niczym spoiwo dla parafian rozrzuconych na dużym terenie. Powstał dzięki wsparciu ks. bpa Hermana Gleicha, biskupa wrocławskiego.

Kościół pw. św. Bartłomieja, Apostoła w Rogaszycach
Renata Jurowicz
Kościół pw. św. Bartłomieja, Apostoła w Rogaszycach

W rogaszyckim kościele pw. św. Bartłomieja, Apostoła o Jezusie ukrzyżowanym przypomina relikwia krzyża świętego, której autentyczność potwierdzał specjalny certyfikat. Przed nią mógł się modlić pochodzący z Rogaszyc teraz już sługa Boży ks. Stanisław Wiorek.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu
Arleta Wencwel
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu

Kiedy w połowie XVI wieku kościoły w sąsiedztwie przeszły w ręce protestantów, świątynia w Goszczu pozostała w posiadaniu katolików. Wybudowana w 1779 roku otrzymała wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i przetrwała do dnia dzisiejszego.

Mówiąca kazalnica
ks. Jarosław Powąska
Mówiąca kazalnica

Bazylika kolegiacka w Kaliszu w XVIII wieku dzięki usilnym staraniom jej kustosza ks. Stanisława Kłossowskiego i płodnej twórczości rodziny Eytnerów otrzymała wspaniały rokokowy wystrój. Bogate złocenia, marmoryzacje i imitujące porcelanę subtelne wykończenia figur zdobią nie tylko ołtarze, ale także monumentalną kazalnicę.

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem
Renata Jurowicz
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem

W parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem od prawie 300 lat nieprzerwanie działa Bractwo Przemienienia Pańskiego. Związane jest ono z obrazem, który znajduje się w ołtarzu głównym parafialnej świątyni.

Zabudowania kaliskich reformatów i ich wspólnota
Jerzy Aleksander Splitt
Zabudowania kaliskich reformatów i ich wspólnota

Budowa murowanego kościoła i przylegającego doń klasztoru kaliskich reformatów przebiegała powoli i trwała osiem lat - od 1665 do 1673 roku.

Eytnerowskie rokoko
ks. Jarosław Powąska
Eytnerowskie rokoko

Owocna współpraca między ks. Stanisławem Józefem Kłossowskim a śląskim artystą Franciszkiem Eytnerem zaowocowałem bogatym dziedzictwem, jakie do dziś zdobi kaliskie sanktuarium Świętego Józefa.