TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Stycznia 2020, 20:35
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na każdy dzień (17-23 lutego)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (17-23 lutego)

Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 12.16-20; Łk 6, 17.20-26. Lektura dzisiejszej Ewangelii na pewno otwiera nam w pamięci tekst zredagowany przez św. Mateusza, który sytuuje wielką mowę Jezusa na początku działalności i rozpoczyna ją dziewięcioma błogosławieństwami. 

Słowo Boże na każdy dzień  (10-16 lutego)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (10-16 lutego)

Iz 6, 1-2a.3-8; Ps 138; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11. Pismo Święte ukazując nam wielkość i wspaniałość Boga, Jego potęgę i wszechmoc, jednocześnie pokazuje postawy ludzi wobec Boga.

Słowo Boże na każdy dzień (3-9 lutego)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (3-9 lutego)

Przed tygodniem św. Łukasz zaprosił nas, byśmy zatrzymali się z Jezusem w Jego rodzinnym mieście. Po doświadczeniu miłości Ojca podczas chrztu w Jordanie i po spotkaniu twarzą w twarz z demonami na pustyni.

Słowo Boże na każdy dzień (27 stycznia - 2 lutego)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (27 stycznia - 2 lutego)

Żydzi mając świadomość tego, kim są (narodem wybranym przez Boga), starali się wyrazić to (nie bez Bożego natchnienia) jakimiś słowami. Jednym z tych słów było słowo „qahal”, które pochodzi od słowa „qol”, czyli „głos”.

Słowo Boże na każdy dzień (13 -19 stycznia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (13 -19 stycznia)

Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 104; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 15-16.21-22 „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (Łk 3, 21). Zdajemy sobie oczywiście sprawę, z tego, że ten „chrzest”, udzielany przez św. Jana Chrzciciela, nie jest tym samym chrztem, którego udziela się dzisiaj w Kościele.

Słowo Boże na każdy dzień (6-12 stycznia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (6-12 stycznia)

Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12. „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon»” (Mt 2, 1-2).

Słowo Boże na każdy dzień (30-5 stycznia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (30-5 stycznia)

Lb 11, 25-29; Ps 19; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43.45.47-48. „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon»” (Mt 2, 1-2).

Słowo Boże na każdy dzień (23-29 grudnia)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (23-29 grudnia)

Mi 5, 1-4a; Ps 80; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45. Ostatnia niedziela Adwentu w centrum liturgii stawia sprawę dialogu – rok temu byliśmy świadkami rozmowy anioła z młodą, nikomu nieznaną dziewczyną w osadzie cieszącej się raczej złą opinią...

Słowo Boże na każdy dzień (16-22 grudnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (16-22 grudnia)

 So 3, 14–17; Ps: Iz 12; Flp 4, 4–7; Łk 3, 10–18. „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” - tymi słowami z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4, 4-5) rozpoczęłaby się dzisiejsza Msza Święta, gdyby nie było śpiewu na wejście.

SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ (9 - 15 GRUDNIA)
ks. Grzegorz Mączka
SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ (9 - 15 GRUDNIA)

Ba 5, 1-9; Ps 126; Flp 1, 4-6.8-11; Łk 3, 1-6 Skoro wołanie Jana Chrzciciela było rzeczywiście głosem samego Boga, który krzyczy widząc pustynię serc zamiast tętniących życiem i pełnych mocy dzieci Przymierza, warto usłyszeć je jeszcze raz.

Słowo Boże na każdy dzień (25 - 1 grudnia)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (25 - 1 grudnia)

Dn 7, 13-14; Ps 93; Ap 1, 5-8; J 18, 33b-37. Warto się w dzisiejszej Ewangelii cofnąć o kilka wersetów i stanąć w tłumie zacietrzewionych Judejczyków, którzy wołają do Piłata „Gdyby On nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie” (J 18, 30). To, co do tej pory robił Jezus, nagle staje się powodem oskarżeń i morderczej żądzy ostatecznego zamknięcia ust człowiekowi znanemu z łagodności, bezkompromisowości i miłosierdzia.

Słowo Boże na każdy dzień (18-24 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (18-24 listopada)

Dn 12, 1-3; Ps 16; Hbr 10, 11-14.18; Mk 13, 24-32. Ani się nie obejrzeliśmy jak znowu zbliżamy się do końca roku kościelnego. Już za tydzień usłyszymy słowa Jezusa: „Tak, jestem królem” (J 18, 37), bo przecież Chrystus jest Królem Wszechświata i do Niego wszystko zdąża.

Słowo Boże na każdy dzień (11 - 17 listopada)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (11 - 17 listopada)

1 Krl 17, 10-16; Ps 146; Hbr 9, 24-28; Mk 12, 38-44 - Dwa bieguny dzisiejszej liturgii Słowa to bogactwo i szczęście. Słowa pozornie bardzo ze sobą związane, bo komu z nas nie przemknęła choć raz w życiu myśl, że „gdybym miał ***, to wreszcie mógłbym spokojnie odetchnąć.

Słowo Boże na każdy dzień (4-10 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (4-10 listopada)

Pwt 6, 2-6; Ps 18; Hbr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34 - „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję” (Pwt 6, 4-6).

Słowo Boże na każdy dzień (28-3 listopada)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (28-3 listopada)

Jr 31, 7-9; Ps 126; Hbr 5, 1-6; Mk 10, 46b-52. Ostatnia niedziela października to szansa na podziękowanie Bogu za Jego obecność we wspólnocie Kościoła i kościołach, które są miejscem zbierania się ludu Boga na modlitwie, słuchaniu Słowa i udzielaniu sakramentów.