TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Kwietnia 2020, 14:48
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na każdy dzień (1-7 września)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (1-7 września)

Syr 3, 17-18.20.28-29; Ps 68; Hbr 12, 18-19.22-24a; Łk 14, 1.7-14. Dzisiejsze czytania można sprowadzić do jednego słowa: pokora. Czymże więc jest pokora? Jest poznaniem siebie, własnych ograniczeń i słabości. To dzięki nim człowiek rozumie kim jest. 

Słowo Boże na każdy dzień (25-31 sierpnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (25-31 sierpnia)

Iz 66, 18-21; Ps 117; Hbr 12, 5-7.11-13; Łk 13, 22-30. Jedna z encyklopedii katolickich określa zbawienie jako „działanie Boga polegające na wybawieniu osób stworzonych od grzechu, zła i śmierci wiecznej...

Słowo Boże na każdy dzień (18-24 sierpnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (18-24 sierpnia)

Jr 38, 4-6.8-10; Ps 40; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53. Wiele razy przekonaliśmy się o tym, że mówienie prawdy nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Z drugiej strony okłamywanie drugiego człowieka ze względu na to, by mu się przypodobać jest najgorszą rzeczą jaką można zrobić.

Słowo Boże na każdy dzień 11 - 17 sierpnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień 11 - 17 sierpnia

Mdr 18, 6-9; Ps 33; Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 12, 32-48 Dzieje się w tym świecie. Z różnych stron słyszymy o wydarzeniach, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe. I w tym wszystkim my - uczniowie Pana Jezusa! Z jednej strony doświadczamy tego, że jest nas jakby mniej - spada liczba spotykających się z Bogiem w czasie Mszy Świętej; mniej ludzi w pieszych pielgrzymkach.

Słowo Boże na każdy dzień ( 4 - 10 sierpnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień ( 4 - 10 sierpnia)

Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 90 (89) Nie ma mocniejszego akcentu w dzisiejszych czytaniach, jak słowa Koheleta „marność nad marnościami – wszystko jest marnością” (Koh 1, 2). Doskonałym komentarzem do słów Koheleta są słowa Pana Jezusa: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

Słowo Boże na każdy dzień ( 28 lipca -3 sierpnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień ( 28 lipca -3 sierpnia)

Dwa tygodnie temu słyszeliśmy pytanie, które „uczony w Prawie” zadał Panu Jezusowi: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10, 25). Dzisiaj słyszymy jednego z uczniów Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan (Chrzciciel) nauczył swoich uczniów” (Łk 11, 1).

Słowo Boże na każdy dzień ( 21 lipca -27 lipca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień ( 21 lipca -27 lipca)

Rdz 18, 1-10a; Ps 15; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42 Śledząc słowa pierwszego czytania z Księgi Rodzaju, kiedy to Abraham siedzi „u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia” (Rdz 18, 1) przychodzi mi na myśl inna scena, z Ewangelii według św. Jana, gdy do studni, przy której siedzi Jezus zmęczony wędrówką, przychodzi Samarytanka, by zaczerpnąć wody (por. J 4, 6–7).

Słowo Boże na każdy dzień (14 lipca -28 lipca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (14 lipca -28 lipca)

Samarytanie byli uważani przez Żydów za heretyków. Zaczęło się to po powrocie z niewoli babilońskiej (538 rok przed Chr.). „Tak więc mieszkańcy Judei mieli od tego czasu za sąsiadów naród pogański [tzn. Samarytan], który przejął, co prawda, pewne przekonania religijne Żydów pozostających w Palestynie przez czas niewoli babilońskiej, ale zakres objawienia ograniczał do pięcioksięgu Mojżesza (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt).

Słowo Boże na każdy dzień (7-13 lipca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (7-13 lipca)

Iz 66, 10,12-14c; Ps 66; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12.17-20. Kościół potrzebuje prawdziwych świadków. Bez wytchnienia musi całym swoim życiem odpowiadać na wołanie Chrystusa:  „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). 

Słowo na każdy dzień (30-6 lipca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo na każdy dzień (30-6 lipca)

30 czerwca, 1 Krl 19, 16b.19-21; Ps 16; Ga 5, 1.13-18; Łk 9, 51-62. „Według Platona (+ 347 przed Chrystusem) człowiek osiąga wolność podejmując działania moralnie dobre i praktykując cnoty;

Słowo Boże na każdy dzień (23 - 29 czerwca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (23 - 29 czerwca)

Największą prawdą Kościoła jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Nie ma podobnej i większej prawdy w żadnej innej religii. Więcej, śmierć jest przewidziana wcześniej. Prorok Zachariasz, wiele wieków przed przyjściem Chrystusa przepowiedział wydarzenie, które wstrząśnie całym światem.

Słowo Boże na każdy dzień ( 16 czerwca -22 czerwca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień ( 16 czerwca -22 czerwca)

Prz 8, 22-31; Ps 8; Rz 5, 1-5; J 16, 12-15
Dlaczego ci katolicy nie chcą ustąpić? Wielu chrześcijan (protestanci) ustąpiło i nikt się już ich nie czepia. A katolików ktoś wciąż się czepia! A to nie mogą czegoś mówić (oczywiście w imię tolerancji).

Słowo Boże na każdy dzień (9-15 czerwca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (9-15 czerwca)

Dz 2, 1–11; Ps 104; Rz 8, 8-17; J 14, 15-16. 23b-26. Zesłanie Ducha Świętego było dla pierwotnego Kościoła nie tylko znakiem, ale łaską i potwierdzeniem, że całemu dziełu głoszenia Ewangelii błogosławi sam Bóg.

Słowo Boże na każdy dzień ( 26 maja -1 czerwca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień ( 26 maja -1 czerwca)

Dz 15, 1-2.22-29; Ps 67; Ap 21, 10-14.22-23; J 14, 23-29 Czasem trzeba wejść na górę, nie tylko by zachwycić się pięknym widokiem, ale by spojrzeć na świat z innej perspektywy. Bóg specjalnie wybrał górę, by na niej się objawić (Synaj), by się przemienić (Tabor), by przekazać ludziom ważną treść (Kazanie na górze), a nawet umrzeć (Golgota).

Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 25 maja)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 25 maja)

Dz 14, 21b-27; Ps 145; Ap 21, 1-5a; J 13, 31-33a.34-35 „Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół” (J 15, 13). Te słowa Jezusa nie są jednak powodem do jakiś obaw czy lęku: „Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała” (J 15, 11).