TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Stycznia 2020, 08:43
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Sacrum w muzyce

Zabytkowe organy w konkatedrze
ks. Jacek Paczkowski
Zabytkowe organy w konkatedrze

Opis Instrumentu

Zabytkowe organy w konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim
ks. Jacek Paczkowski
Zabytkowe organy w konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim

Pierwszy kościół wybudowano w Ostrowie jako filialny parafii Wysocka Wielkiego w 1404 roku. Był to kościół drewniany. Parafia powstała w 1434 roku. Po rozebraniu starego kościoła w 1781 roku wybudowano drugi, drewniany, który stał do 1906 roku. Wiemy, że w pierwszym i drugim kościele w Ostrowie były organy. W latach

Podstawowe wiadomości z zakresu konstrukcji organów
ks. Jacek Paczkowski
Podstawowe wiadomości z zakresu konstrukcji organów

Organy piszczałkowe to instrument klawiszowy, należący do grupy aerofonów - instrumentów muzycznych, w których źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza lub też wprawiony w drgania przez strumień powietrza element metalowy, zwany języczkiem. Organy są instrumentem o bardzo złożonej budowie. Najogó

Organy krótka historia
ks. Jacek Paczkowski
Organy krótka historia

Rozpoczynając nowy cykl felietonów poświęconych organom diecezji kaliskiej, chciałbym czytelników zapoznać z historią i opisem tego instrumentu, który znajduje się niemal w każdym kościele. Oczywiście uwagę poświęcę tylko instrumentom piszczałkowym, które z różnych względów są najcenniejsz

Muzyka liturgiczna uwzględniająca poszczególne duszpasterstwa -  sacrum w muzyce
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka liturgiczna uwzględniająca poszczególne duszpasterstwa - sacrum w muzyce

Istotnym wyróżnikiem muzyki sakralnej jest jej przeznaczenie: dla oddawania chwały Bogu. Można też powiedzieć, że głównym wyznacznikiem dostosowania i stosowania muzyki w liturgii jest istota Kościoła. Podkreśla się zatem akt woli człowieka tworzącego muzykę dla celów kultowych. Dlatego dzisiaj Kościół ni

Muzyka współczesna w liturgii
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka współczesna w liturgii

Sacrum w muzyce

Troska Kościoła dotycząca muzyki
ks. Jacek Paczkowski
Troska Kościoła dotycząca muzyki

Na przestrzeni wieków władze kościelne niejednokrotnie wyrażały swą troskę o zachowanie godności i powagi świętych obrzędów przez stosowanie w nich odpowiedniej muzyki. Troska ta dotyczyła zarówno muzyki, jej artystycznego poziomu i stosownego wyrazu, jak też używania instrumentów, czy zachowania się wykona

Sacrum silentium (święte milczenie)
Renata Jurowicz
Sacrum silentium (święte milczenie)

Sacrum i muzyka

Śpiewy uwielbienia - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiewy uwielbienia - Sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Śpiewy na zakończenie Mszy Świętej - sacrum i muzyka
Śpiewy na zakończenie Mszy Świętej - sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Pieśni Wielkopostne - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Pieśni Wielkopostne - Sacrum i muzyka

Wielki Post ma przygotować i przybliżyć wiernym centralny punkt roku liturgicznego - Misterium Paschalne. Dlatego opisy pojmania, męki i ukrzyżowania Chrystusa, jakie znajdujemy w ewangeliach od wieków silnie oddziaływały na wyobraźnię zarówno twórców muzyki klasycznej, jak i ludowej. Ważne miejsce w zrozumieni

Śpiewy na przygotowanie darów - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiewy na przygotowanie darów - sacrum i muzyka

Liturgia przygotowania darów przeszła bogatą ewolucję. Do czasu wydania nowego Mszału po Soborze Watykańskim II określano ją jako Offertorium. W nowym Mszale nosi nazwę: „przygotowanie darów”. Już z II wieku posiadamy świadectwa o przynoszeniu darów potrzebnych do sprawowania liturgii. W akcie tym wyraża

Śpiewy na Komunię Świętą - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiewy na Komunię Świętą - sacrum i muzyka

Śpiew zawsze towarzyszył przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej. Ślady jego odnajdujemy już w IV wieku. Najbardziej upowszechnił się w starożytności chrześcijańskiej jako śpiew komunijny Psalm 33. Można przyjąć, że communio jest najstarszym ze śpiewów mszalnych. Stanowił on także centralną część liturgii bizantyjskiej. Na

Śpiew na wejście - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiew na wejście - Sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Sekwencje - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Sekwencje - sacrum i muzyka

Sekwencja to rodzaj średniowiecznej poezji wyposażonej w sylabiczną melodię. Sekwencje składały się ze zwrotek dwu lub trójwierszowych (które miały tę samą melodię) występujących parami. Wstęp i zakończenie sekwencji stanowiła często pojedyncza zwrotka lub jeden wiersz.