TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 03 Kwietnia 2020, 13:07
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rozmowy

Ksiądz Schewior zaszczepił we mnie misyjnego ducha
ks. Andrzej Antoni Klimek
Ksiądz Schewior zaszczepił we mnie misyjnego ducha

O tym, skąd wzięło się jego powołanie misyjne, jak wygląda Kościół i wiara w Brazylii, o Wielkim Poście w tamtejszej egzotycznej kulturze oraz o tym, jak wygląda praca duszpasterska za oceanem z ks. Jackiem Szlachetą rozmawia ks. Andrzej Antoni Klimek.

Ojcostwo i braterstwo
ks. Andrzej Antoni Klimek
Ojcostwo i braterstwo

O tym, czy judaiści są ojcami czy braćmi chrześcijan w wierze, czego wyznawcy Chrystusa mogą nauczyć się od religijnych Żydów i odwrotnie oraz o znaczeniu tegorocznego hasła Dnia Judaizmu z ojcem duchownym kaliskiego seminarium ks. drem Jackiem Stefańskim rozmawia ks. Andrzej Antoni Klimek.

Nawet Kościół nie może unieważnić małżeństwa
ks. Andrzej Antoni Klimek
Nawet Kościół nie może unieważnić małżeństwa

Rozmowa z ks. Zbigniewem Cieślakiem wikariuszem sądowym czyli oficjałem Sądu Diecezji Kaliskiej o tym, czym się ta ważna instytucja zajmuje oraz jak i dlaczego powstała, o tym, jak długo trwają i jak przebiegają rozprawy sądowe dotyczące na przykład stwierdzenia nieważności małżeństwa...

Przez Słowo, które stało się ciałem wszystko zaistniało
ks. Andrzej Antoni Klimek
Przez Słowo, które stało się ciałem wszystko zaistniało

O owocach pierwszego etapu peregrynacji Cudownego Wizerunku Pani Jasnogórskiej, o tym jak ocalić wiarę przed zagrożeniami oraz o inauguracji działalności Trybunału z księdzem biskupem ordynariuszem Stanisławem Napierałą rozmawia ks. Andrzej Antoni Klimek.

Pieśń zakorzeniona w Chrystusie
Pieśń zakorzeniona w Chrystusie

Jej ojciec był miejscowym księciem i otwierały się przed nią drzwi światowego życia, jednak ona wybrała zakonną klauzulę. Tam pewnego dnia Kamila Varano usłyszała od Chrystusa: „Ja cię, Kamilo, miłuję”. Niedawno, 17 października Włoszka została kanonizowana na Placu św. Piotra.

Pisarz, wiara, nadzieja i miłość
Aleksandra Polewska-Wianecka
Pisarz, wiara, nadzieja i miłość

Co czwarte dziecko w Polsce jest niedożywione. Do tego co ósme żyje w ubóstwie, a problem ten nie dotyczy przecież wyłącznie dzieci. W ramach wielkopostnej jałmużny możemy zamienić ich głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo.

Piękne  prowincje  są wszędzie
Aleksandra Polewska-Wianecka
Piękne prowincje są wszędzie

W liczącej dwa tysiące lat historii Kościoła rok wydaje się być chwilą, ale zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy naszej jeszcze młodej diecezji. Dlatego pierwsza rocznica ingresu do kaliskiej katedry biskupa Edwarda stała się dobrą okazją do dziękczynienia Panu Bogu...

Pułapki demona
Aleksandra Polewska-Wianecka
Pułapki demona

Ludzie, którzy na co dzień odkrywają w swoim życiu wartość pracy, przyszli podziękować za nią Bogu. Przez Świętego Józefa powierzali także wszelkie troski, które jej towarzyszą, nie zapominając jednak, że nie jest ona oderwana od jeszcze jednej ważnej przestrzeni.

Dorastanie do daru
Dorastanie do daru

Wyszła za mąż, żeby uciec z domu od wiecznie rządzącej matki. Dzisiaj wie, że wobec swoich dzieci zachowywała się podobnie, chociaż powtarzała, że nie chce być taka jak ona.

Prawda i miłość
Prawda i miłość

„Podróż z Kuby do Stanów Zjednoczonych Ameryki miała wymiar symboliczny, mostu, który dzięki Bogu jest odbudowywany. Bóg zawsze chce budować mosty; to my stawiamy mury! A mury padają, zawsze!” - takie między innymi słowa papieża Franciszka znalazły się w jego omówieniu pielgrzymki na Kubę i do USA.

Służyć ojcostwu Boga
ks. Andrzej Antoni Klimek
Służyć ojcostwu Boga

Skoro w Ewangelii jest mowa o „braciach i siostrach” Jezusa, to trzeba postawić pytanie: czy św. Józef miał inne dzieci?

Święty Józef na pierwszym planie
ks. Andrzej Antoni Klimek
Święty Józef na pierwszym planie

Religia Mahometa składa się z potwornej mieszanki judaizmu, pogaństwa i chrześcijaństwa - wyjaśniał w XIX wieku Jan Bosko. - Mahomet rozpowszechniał swoją religię nie przez cuda, bądź wymowne słowo, ale siłą.

Wracać do Nazaretu
ks. Andrzej Antoni Klimek
Wracać do Nazaretu

Kalisz. We wcześniejszych numerach „Opiekuna” pisaliśmy już o odzyskanych płaskorzeźbach, skradzionych 22 lata temu z kościoła na Pólku pod Bralinem. Dwie płaskorzeźby z późnogotyckiego tryptyku pochodzącego z 1520 roku powróciły do diecezji.

Pięć słów Kościoła
ks. Andrzej Antoni Klimek
Pięć słów Kościoła

Sześciu alumnów kaliskiego Wyższego Seminariom Duchownego przyjęło święcenia diakonatu 25 czerwca w ostrowskiej konkatedrze. Podczas Mszy Świętej jeden z alumnów został też przyjęty do grona kandydatów do święceń diakonatu. Więcej w najnowszym numerze "Opiekuna" 3 lipca.

Odkryć ukryty skarb
ks. Andrzej Antoni Klimek
Odkryć ukryty skarb

Nie wszyscy wiedzą o tym, że w domach Opus Dei klucz od tabernakulum jest zawsze zaopatrzony w specyficzny medal z napisem „Ite ad Joseph“, co było jednym z pomysłów naszego założyciela, Jose Maria Escriva, który miał szczególne nabożeństwo dla Świętego Józefa - mówi ks. Peter von Steinitz,