TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 11 Kwietnia 2021, 18:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rok Wiary

Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem ...
Anika Nawrocka
Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem ...

Credo...wierzę...

Za sprawą Ducha Śwętego przyjął ciało z Maryi dziewicy
Renata Jurowicz
Za sprawą Ducha Śwętego przyjął ciało z Maryi dziewicy

Syn Boga postanowił zstąpić z nieba. Była to decyzja Ojca Niebieskiego, Syna, który pełnił Jego wolę oraz Ducha Świętego. Zostało to pięknie ujęte w scenie zwiastowania. Archanioł Gabriel, jako generał wojska niebieskiego, przekazał Maryi wiadomość o poczęciu Syna Bożego.

Zstąpił z nieba dla naszego zbawienia
Renata Jurowicz
Zstąpił z nieba dla naszego zbawienia

Credo...wierzę......

...a przez Niego wszystko się stało
Arleta Wencwel
...a przez Niego wszystko się stało

Sergiusz Bułgakow w swojej książce „Swiet Niewieczernyj” opisuje swój pierwszy kontakt z górami Kaukazu: „Przede mną płonął pierwszy dzień stworzenia. Wszystko było promienne, wszystko było pogodzone, przepełnione dźwięcznością radości...” I dodaje: „To objawienie, uczta weselna, pierwsze

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu
Renata Jurowicz
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu

Grecja, góry Tajgetos. Stary Grek patrząc na piękno okolicznych gór mówi: ,,Wierzę, że On jest – ja wiem, że On jest! Ale jaki On jest? Tego do końca nie wiem...”

Credo...w Boga prawdziwego z Boga prawdziwego
Arleta Wencwel
Credo...w Boga prawdziwego z Boga prawdziwego

Przemiennie Pańskie

Credo...wierzę...Bóg z Boga, Światłość ze światłości
Arleta Wencwel
Credo...wierzę...Bóg z Boga, Światłość ze światłości

Sergiusz Bułgakow w swojej niezwykłej książce ?Światłość Bezwieczorna? opisuje swoje doznania: ?Góry Kaukazu. Widziałem je po raz pierwszy. Wbijając zachwycone oczy w coraz bliższe góry, wchłaniając światło i powietrze, skupiałem uwagę na objawieniu przyrody...

Umiłowany Syn Ojca
Arleta Wencwel
Umiłowany Syn Ojca

Mimo, iż uczył się arytmetyki i algebry, przydatnych do działalności handlowych stał się jednym z największych mistrzów renesansowych. Uważany jest za autora wspaniałych, pełnych światła kompozycji, w których z wielką biegłością operował światłem i kolorem. I dzięki temu iż Piero Della Francesca, o którym

Credo...wierzę...który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Credo...wierzę...który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami

Rola słów o zrodzeniu w wyznaniu wiary wynika między innymi z tego, że – po raz pierwszy po wypowiedzianym na samym początku „wierzę” – pojawia się czasownik. Wyrażenie „przed wszystkimi wiekami” oznacza, że również to, co nas otacza, chcemy odpowiednio odnieść do Zrodzonego przez Ojca.

Ofiarowanie Syna Bożego
Anika Nawrocka
Ofiarowanie Syna Bożego

Został nazwany Anielskim Bratem, bo mówiono, że tworzy, jak aniołowie. Nawet papież Pius XII powiedział, że świat jego malarstwa jest ,,światem idealnym, emanującym pokojem, harmonią i weselem?. Nie rozpoczynał malowania, dopóki nie odmówił modlitwy.

Credo...wierzę...Syna bożego Jednorodzonego
Credo...wierzę...Syna bożego Jednorodzonego

Wyznanie wiary w Syna Bożego ma niepowtarzalną treść, gdyż różni się od podobnych określeń w pierwszej części Biblii. Jest ono niezwykłe także ze względu na konsekwencje dla wierzących. Nie chodzi w nim o samą wiedzę o tożsamości Jezusa, gdyż była ona dostępna również duchom nieczystym.

Pokłon trzech króli
Arleta Wencwel
Pokłon trzech króli

Był członkiem Wielkiej Rady, co było wyróżnieniem i wielkim zaszczytem dla poważanych obywateli. Albrecht Dürer, bo o nim tu mowa, najwybitniejszy malarz i grafik niemieckiego pochodzenia.

Credo...wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Credo...wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa

Treścią wiary w Boga nie są abstrakcyjne pojęcia. Nie opiera się ona na jakimś indywidualnym doświadczeniu. Nie jest ideowym przekonaniem o Bogu, przeciwstawionym światopoglądowi wykluczającemu albo pomijającemu Jego istnienie. Jej fundamentem jest relacja Ojca i Syna. Innymi słowy, wiary w Boga nie można oddzielić od wiary w Jego Syn

Stworzyciel - obraz Michała Anioła
Arleta Wencwel
Stworzyciel - obraz Michała Anioła

Michał Anioł - wyraziciel piękna i mocy człowieka, jeden z największych geniuszy wszech czasów nazywany również zuchwałym mistrzem, pozostawił nam dzieło, które gwarantuje każdemu, kto na nie spojrzy głębokie przeżycia religijne, jak i artystyczne.

Credo...wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi
Credo...wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię…” to pierwsze zdanie Pisma Świętego (Rdz 1, 1), trudno więc nie zauważyć ich wagi. Biblia w sposób szczególny wskazuje nam, że akt stwórczy Boga jest pierwszym działaniem, poprzez które jako Boże stworzenie jesteśmy w stanie Boga rozpoznać. K