TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Października 2019, 01:51
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nauka społeczna Kościoła

Prawo  do zgromadzeń
ks. Paweł Guździoł
Prawo do zgromadzeń

Miałem dylemat jaki temat podjąć w felietonie związanym z nauką społeczną Kościoła. Jak już nie raz podkreślałem, dziedzina ta obejmuje wszystkie sfery życia społecznego i politycznego. Zbliżające się wybory parlamentarne podsuwają wiele tematów z tym związanych.

Historia a życie społeczne
ks. Paweł Guździoł
Historia a życie społeczne

Należę do pokolenia, które w programach szkolnych miało chyba wystarczającą ilość godzin historii. Myślę jednak, że treści jakie były przekazywane na tych lekcjach nie do końca zgadzały się z prawdą a bardzo wiele faktów historycznych było przemilczanych. Zwłaszcza tych dotyczących historii XX wieku.

Od lewego do prawego
ks. Paweł Guździoł
Od lewego do prawego

Podział na lewicę i prawicę jest powszechnie znany w polityce. Funkcjonuje w codziennym określaniu partii politycznych, ich programów i ideologii.

Rodzina  i polityka
ks. Paweł Guździoł
Rodzina i polityka

Ochrona życia ludzkiego i rodziny to jedna z podstawowych zasad Nauki Społecznej Kościoła. O roli i znaczeniu rodziny w życiu społecznym nie potrzeba nikogo przekonywać.

Naga prawda
ks. Paweł Guździoł
Naga prawda

Zdarza się, że w różnych dyskusjach pada stwierdzenie: „król jest nagi”. Stwierdzenie to jest nawiązaniem do baśni Hansa Christiana Andersena zatytułowanej „Nowe szaty króla” albo raczej w dosłownym tłumaczeniu „Nowe szaty cesarza”. Myślę, że treść tej baśni jest wszystkim znana, ale krótkie streszczenie nie zaszkodzi.

Kultura,  naukowo  i potocznie
ks. Paweł Guździoł
Kultura, naukowo i potocznie

 Słowo kultura raczej nie jest obce nikomu, gdyż funkcjonuje powszechnie w naszym języku. Jan Paweł II przemawiając w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 roku powiedział: „kultura jest tym przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest”.

Nakręcanie  nienawiści
ks. Paweł Guździoł
Nakręcanie nienawiści

W klimacie świąteczno-noworocznym może wydawać się, że poruszanie tematu nienawiści jakoś nie pasuje. Nie można jednak stworzyć prawdziwego klimatu świątecznego, jeśli nienawiść schowamy za słodkimi miłymi słówkami i życzeniami jednocześnie knując intrygi.

Modne słówka. Faszyzm.
ks. Paweł Guździoł
Modne słówka. Faszyzm.

 Nie jestem językoznawcą, ale razi mnie używanie pewnych słów i pojęć w znaczeniu, którego nie posiadają. Jeden z moich kolegów nieraz w żartach robił krótki wywód, który nie miał żadnego sensu, ale brzmiał bardzo mądrze, gdyż używał w nim słów bardzo wyszukanych i naukowych zwrotów.

Powyborcze  refleksje
ks. Paweł Guździoł
Powyborcze refleksje

Nauka społeczna Kościoła nie zajmuje się politykowaniem ani też nie prowadzi polityki. Jednak refleksja nad polityką stanowi ważną sprawę i wpisuje się w jej zadania. Życie społeczne wiąże się z polityką i nie może się bez niej obejść.

Problemy społeczne a nieomylność papieża
ks. Paweł Guździoł
Problemy społeczne a nieomylność papieża

O dogmacie nieomylności papieża powinien raczej słyszeć każdy wierzący. Choć nie zawsze jest on rozumiany we właściwy sposób. Niektórzy wręcz sądzą, że cokolwiek papież powie ma charakter nieomylności.

Społeczny charakter własności
ks. Paweł Guździoł
Społeczny charakter własności

Gdy mówimy o własności to zazwyczaj myślimy o tym co posiadamy, co jest moje. Temat własności w Nauce społecznej Kościoła jest doskonałym przykładem ewolucji poglądów i podejścia do tej kwestii, które zmieniało się w ciągu wieków.

Europa i wartości - felieton
ks. Paweł Guździoł
Europa i wartości - felieton

W poprzednim felietonie przedstawiłem krótki zarys powstawania Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nas słyszał jak ważne są wartości judeo-chrześcijańskie i właśnie na nich została zbudowana Europa, a także Unia Europejska. Takie wartości jak godność osoby ludzkiej, solidarność, pomocniczość i dobro wspólne sta

Europa, zjednoczona Europa - ks. Paweł Guździoł
ks. Paweł Guździoł
Europa, zjednoczona Europa - ks. Paweł Guździoł

Pamiętam jak po wejściu Polski do Unii Europejskiej mogłem z wielką radością i dumą przechodzić na lotnisku w Rzymie przez bramkę z napisem dla obywateli Unii. Wiązało się to też z niezwykle cennym czasem, którego nie musiałem już tracić w kolejce do kontroli paszportowej. Idea zjednoczonej Europy to dla mnie doświadczenie t

Sprawni inaczej - felieton
ks. Paweł Guździoł
Sprawni inaczej - felieton

W luźnej dyskusji na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, padł nawet pewnego rodzaju zarzut, że Kościół nie wypowiada się na ten temat. Chociaż z wypowiedziami Kościoła jest często tak, że gdy wyrazi opinię w jakiejś kwestii to jest zarzut, że wtrąca tam gdzie nie powinien, a gdy w pewnych sytuac

Wynagrodzenia polityków
ks. Paweł Guździoł
Wynagrodzenia polityków

Temat wynagrodzeń i zarobków zawsze budzi kontrowersje. Zazwyczaj pytając kogokolwiek: ile zarabia?, odpowie, że za mało, natomiast pytając: ile zarabiają politycy?, odpowiedź padnie, że za dużo. Biorąc pod uwagę kryterium dużo czy mało to ocena zawsze będzie subiektywna. Chcemy zastanowić się, ile powinni zarabiać politycy