TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 08 Lipca 2020, 14:59
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Bohaterowie drugiego planu przy żłóbku
Anika Nawrocka
Bohaterowie drugiego planu przy żłóbku

Niewiele uwagi poświęcamy im w czasie świąt Bożego Narodzenia, a jednak to właśnie bohaterowie drugiego planu jako pierwsi oddali Bogu chwałę i doskonale wpisują się w rozpoczynający się rok duszpasterski z hasłem: „Idźcie i głoście!”, bo to dzięki nim wielu dowiedziało się, co miało miejsce w Betlejem.

Dopełnienie dziejów
Renata Jurowicz
Dopełnienie dziejów

Nie wiem, czy każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach ostatecznych, czekając na powtórne przyjście Jezusa. Zanim Syn Boży przyjdzie sądzić żywych i umarłych pojawią się znaki, a Pan przyjdzie wszystko „czyniąc nowe”.

Zaskakujące polecenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zaskakujące polecenie

Poszczególne znaki czynione przez Mojżesza na rozkaz Boga miały wskazywać na niezwykłą moc Boga. Spadały one na Egipt, jak krople na skałę. Upadek każdej z nich z osobna wydaje się w żaden sposób nie zaznaczać na twardym kamieniu...

Ku zniszczeniu
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ku zniszczeniu

Jak daleko może sięgać zaślepienie człowieka? Jak głęboko może być osadzona w jego sercu pycha? Kolejne doświadczenia jakie spotykały faraona i Egipt odsłaniają niezgłębione obszary ludzkiego buntu względem Boga i Jego woli.

Bezradność magów
ks. Krzysztof P. Kowalik
Bezradność magów

Boże wezwanie skierowane do faraona i znak jakiego dokonał Mojżesz pozostały bez echa. Faraon pozostał nieczuły i obojętny na słowa Boga. Jego serca nie poruszyła nawet trudna sytuacja ludu Egiptu, który był zmuszony szukać wody by zaspokoić swe pragnienie, gdyż woda Nilu nie nadawała się do picia. Nie mniej spotkanie Mojżesz

Idąc za słowem
ks. Krzysztof P. Kowalik
Idąc za słowem

Misja, jaką Mojżesz otrzymał od Boga, przypomniała mu o jego pochodzeniu. Po raz kolejny musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest. Wcześniej znaczna część jego życia upłynęła na dworze egipskim.

Dobry wybór? - niebo dla niegrzecznych dziewczynek
Dobry wybór? - niebo dla niegrzecznych dziewczynek

Mówi się, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. A jednak niebo jest także (a może przede wszystkim?) dla niegrzecznych dziewczynek. Kard. Tagle pisał, iż do nieba dostają się nie ludzie dobrzy, ale zbawieni.

Wydobyty z wody - potomkowie Józefa
ks. Krzysztof P. Kowalik
Wydobyty z wody - potomkowie Józefa

Na drodze dzieła zbawienia, jakiego Bóg pragnął dokonać poprzez Mojżesza pojawiła się kolejna kobieta. Tym razem była to córka faraona. Przyszła nad rzekę w towarzystwie swoich służących. Chciała się wykąpać.

Odnów przymierze z Bogiem
Mikołaj Kapusta
Odnów przymierze z Bogiem

W jednym z listów do siedmiu Kościołów, których autorem jest sam Jezus, a które znajdziemy na początku Apokalipsy Świętego Jana, przeczytamy taką pretensję: „mam tobie za złe, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości” (Ap 2, 4). Mówiąc „pierwotna miłość” Jezus ma na myśli

Stacje kongresowe: Pleszew
Anika Nawrocka
Stacje kongresowe: Pleszew

Na Stację Kongresową 14 maja, do Pleszewa zostały zaproszone dekanaty: pleszewski, czermiński, gołuchowski i stawiszyński.

Mojżesz i grzechy języka
Mojżesz i grzechy języka

Duch Święty posługuje się natchnionym słowem Pisma Świętego, aby pomóc nam zrozumieć codzienne problemy w świetle mądrości Bożej. Księgi biblijne co prawda powstawały na przestrzeni wielu wieków w różnych społeczeństwach i okolicznościach, ale natura ludzka nie zmienia się.

Biblia bliższa życiu
Biblia bliższa życiu

Noc Abrahama, jedno z najgorszych doświadczeń w wierze: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Co patriarcha na to? Jaki dramat rozgrywa się w jego duszy?

Ponowne spotkanie braci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ponowne spotkanie braci

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Józef Egipski

Kto skazał Jezusa?
ks. Piotr Bałoniak
Kto skazał Jezusa?

Odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność za śmierć Jezusa wydaje się prosta i oczywista. Skazanie Jezusa jawi się nam jako konsekwencja uprzedzeń i nienawiści ze strony przywódców żydowskich, cynizmu i słabości ze strony Piłata oraz agresji i prymitywizmu ze strony podburzonego tłumu.

Opiekun życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Opiekun życia

Spotkanie z faraonem całkowicie odmieniło los Józefa. Egipski władca docenił jego mądrość, która pozwoliła mu zrozumieć sen faraona oraz roztropność, dzięki której Józef wskazał sposób, w jaki można zaradzić nadchodzącemu nieszczęściu.