TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 18 Stycznia 2021, 11:08
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Jubileuszowe sympozjum

Jubileuszowe sympozjum

Choć św. Józef ma swoje istotne miejsce u samych początków chrześcijaństwa, to jednak gałąź teologii próbująca dokonać systematycznej refleksji nad jego znaczeniem w dziele zbawienia ciągle jeszcze musi walczyć o swój odpowiedni status. Bardzo wiele w tym kierunku uczyniło Polskie Studium Józefologiczne z siedzibą w Kaliszu, które właśnie świętowało swój złoty jubileusz podczas 50. Ogólnopolskiego Sympozjum. 

Trzeba od razu zaznaczyć, że w warstwie naukowej było to spotkanie typowo jubileuszowe i tym razem nie chodziło o wzbogacenie refleksji józefologicznej, ale o ukazanie dorobku studium i temu miały służyć przedstawione referaty. Wyjątkowo całe spotkanie miało miejsce w bazylice św. Józefa i zaraz wyjaśni się dlaczego. Jubileuszowe sympozjum otworzył ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak, który przypomniał, że to właśnie w tym miejscu od niemal 400 lat czczony jest św. Józef w cudownym wizerunku i z tej racji 50 lat temu pojawiła się również myśl o naukowym studium nad tym, kim jest ten Patron w porządku zbawienia. Biskup Ordynariusz w kilku słowach przypomniał jak żywy i rozwojowy jest kult św. Józefa, z czego w pełni można było sobie zdać sprawę podczas niedawno zakończonego nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego. Przypomniał też o istnieniu od kilku lat kolejnego periodyku, a mianowicie kwartalnika „Okno Wiary”, który w swojej winiecie ma św. Józefa Kaliskiego, publikuje artykuły, a w ostatnich latach jest też jedynym zwartym wydawnictwem, gdzie można znaleźć pełne teksty referatów z kaliskich sympozjów. Dodajmy, że tak też stanie się i w tym roku, co jest szczególnie istotne, ponieważ referaty z powodu wymagań czasowych nie mogły być przedłożone w całości podczas sympozjum. Wracając jeszcze do wystąpienia Księdza Biskupa, wymienił on również inne nowe inicjatywy związane z kultem św. Józefa, takie jak utworzenie Telewizji Internetowej „Dom Józefa”, a także podkreślił wielkie znaczenie systematycznych spotkań w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji każdej kolejnej rocznicy wyswobodzenia księży więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau oraz pierwszoczwartkowe nabożeństwa w intencji ochrony poczętego życia i rodzin. Ks. biskup Edward wybiegając w przyszłość postawił pytanie, czy nie należy rozważyć powrotu do znanych z przeszłości praktyk głoszenia referatów podczas sympozjów kaliskich również w parafiach naszego grodu. Niewątpliwie jest to propozycja godna rozważenia, ponieważ z jednej strony pomogłaby bardziej zaangażować całe miasto (a może i inne miasta diecezji) w sympozjum, a z drugiej umożliwiłaby swoisty podział na część wykładową bardziej pastoralną, która odbywałaby się właśnie w parafiach, i refleksję typowo teologiczną, bardziej dla specjalistów i przybywających z całej Polski słuchaczy, która tradycyjnie miałaby miejsce w pomieszczeniach studium. Ale to już zostawiamy rozwadze zarządu naszego Jubilata. 

Teraz w dużym skrócie przedstawię poszczególne referaty, których omówieniem zajmiemy się na tych łamach w kolejnych numerach, a pełne teksty – jak już nadmieniłem – zostaną zamieszczone w „Oknie Wiary”. Pierwszym prelegentem był ks. prof. Wojciech Hanc, który jest żywą historią Studium Józefologicznego, jako że był jednym z jego założycieli, pierwszym sekretarzem, później prezesem, a obecnie honorowym prezesem. Był więc najbardziej odpowiednią osobą, aby przedstawić rys historyczny Polskiego Studium Józefologicznego. Ksiądz Profesor przypomniał, że pomysł utworzenia studium zrodził się „w sercu i umyśle” bp. Antoniego Pawłowskiego, którego śmierć przerwała na chwilę działania w tym kierunku, ale szybko podjął je bp Jan Zaremba, który 24 września 1969 roku erygował studium. Ks. Hanc zapoznał słuchaczy z programem studium, wymienił jego prezesów, podkreślił dorobek sympozjów, a zwłaszcza kongresów międzynarodowych, z których dwa odbyły się w Kaliszu, wyliczył również najważniejsze publikacje naukowe o św. Józefie. Autorem jednej z nich, tej o najwyższej randze naukowej, bo pracy habilitacyjnej, jest ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, który był kolejnym prelegentem i w sztywnych ramach danego mu do dyspozycji czasu omówił najważniejsze formy kultu Patriarchy z Nazaretu w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Szczególną rolę, również w sensie wspólnototwórczym, dostrzegł on w peregrynacji obrazu św. Józefa Kaliskiego do wszystkich parafii diecezji kaliskiej u początku jej istnienia. Ostatnim prelegentem był najmłodszy z zacnego grona i również związany z naszym kaliskim środowiskiem, a także autor dysertacji doktorskiej o św. Józefie, ks. dr Marcin Wiśniewski. Jego zadaniem było przedstawienie dorobku minionych 50 lat refleksji teologicznej nad św. Józefem i uczynił to odwołując się głównie do adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła Redemptoris Custos.

Po wykładach prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. Andrzej Latoń, który wspomniał również o toczących się próbach dołączenia nowych wezwań w Litanii do Świętego Józefa zaprosił wszystkich obecnych do wysłuchania prapremiery „Oratorium o Świętym Józefie Kaliskim”, do którego libretto napisała nasza współpracownica, pani Aleksandra Polewska, której składamy niniejszym najszczersze gratulacje. Autorem muzyki jest Piotr Pałka, a prawykonanie dokonało się w bazylice kaliskiej w następującym składzie: Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, Chóry I i II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Melcera w Kaliszu, Chór KOPERNIK z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, Chór Dziewczęcy GAUDIUM ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu, Schola „Józefowe Nutki” przy sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Chór Bazyliki Kaliskiej. Solistami byli Patrycja Kliber – sopran i Marcin Pawelec – Bas, narratorem Lech Wierzbowski, a całością dyrygował Marek Łakomy. Pozostawiam ekspertom ocenę artystyczną dzieła, mogę natomiast powiedzieć, że z prawdziwym wzruszeniem i wielką przyjemnością wysłuchałem oratorium i cieszę się, że ze św. Józefem ponownie dokonuje się coś wielkiego na polu sztuki, tak często przecież nie najwyższych lotów, jeśli chodzi o nasze czasy, a przecież wszystko co najpiękniejsze niegdyś powstawało z inspiracji wiary i religii. 

Sympozjum zakończyło się Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu Obrady, której przewodniczył pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała. Chcę podkreślić, że biskup Stanisław ofiarował nam w homilii kolejną perełkę, jeśli chodzi o refleksję nad św. Józefem. Pragnąc uwydatnić świętość Józefa podkreślił mianowicie dwa momenty: ojcostwo i milczenie. Mówił, że Jezus nazywał św. Józefa ojcem i że „to Bóg Ojciec uczynił Józefa Ojcem dla swego Syna Wcielonego. Przez to Bóg Ojciec w szczególny sposób upodobnił Józefa do siebie. Św. Józef w roli Ojca ustanowionego wobec Syna Bożego Wcielonego jest też arcydziełem, arcydziełem Boga Ojca. Tę niezwykłą bliskość i podobieństwo Józefa do Boga Ojca intuicyjnie wyczuwał artysta – malarz kaliskiego obrazu, czyniąc twarz Józefa kopią twarzy Boga Ojca”. To tyle o ojcostwie. Natomiast jeśli chodzi o milczenie, bp Stanisław przypomniał, że „św. Józef nie był niemową. Rozmawiał z Jezusem i Maryją, z ludźmi. (...). Milczenie Józefa nasuwa myśl o jego podobieństwie do Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem milczącym. Chociaż w Credo wyznajemy wiarę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków, to jednak nie znamy słowa wypowiedzianego przez Ducha na sposób słowa, jakie mówi Bóg Ojciec czy Syn Boży Wcielony. Ducha Świętego można nazwać „milczącą obecnością”, która mówi nie słowami, lecz działaniem. Podobną „milczącą obecnością” jest św. Józef. Św. Józef nie mówi słowami, lecz wstawiennictwem, działaniem. Świętość Józefa, którą znamionuje „milczenie” ma źródło w Duchu Świętym. Nie rozminiemy się z prawdą, jeśli w milczeniu św. Józefa będziemy dopatrywać się piętna wyciśniętego przez Ducha Świętego. Św. Józef w swej świętości jest arcydziełem Ducha Świętego – milczącej obecności”. Niech to nam wystarczy na razie, całą homilię również zamieścimy w „Oknie Wiary”. Na zakończenie Eucharystii bp Stanisław zawierzył św. Józefowi uczestników Sympozjum Józefologicznego oraz pielgrzymów z całej Polski. Całość zwieńczyła się oczywiście wspólnym posiłkiem dla wszystkich, a my spoglądamy z nadzieją w przyszłość, czekając na 51 sympozjum, już za rok. 

Tekst ks. Andrzej Antoni Klimek

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!