TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Maja 2020, 21:14
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Jezus pełnią objawienia Bożego miłosierdzia - Liturgia

Jezus pełnią objawienia Bożego miłosierdzia

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ustanawiającej Jubileusz Miłosierdzia, zawarł syntezę nauczania Pisma Świętego i całej Tradycji Kościoła o miłosierdziu Bożym i jego konsekwencjach dla człowieka. Bulla rozpoczyna się od najmocniejszego akordu, wyrażającego się w stwierdzeniu: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” (s. 1). W tym stwierdzeniu, według papieża, tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje swoją syntezę. Bóg bogaty w miłosierdzie stał się żywy, widoczny i objawił swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu.

Wszystkie epifanie Bożego miłosierdzia prowadziły do pełni czasów (por. Ga 4, 4). Kiedy ona nadeszła, Bóg zesłał swojego Syna, aby objawić ludziom w sposób ostateczny swoją miłość. W Jezusie Bóg Ojciec w sposób ostateczny i widzialny pozwolił poznać się ludziom. Papież Franciszek pisze: Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą  objawia miłosierdzie Boga. Podstawową misją otrzymaną przez Jezusa od Ojca było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. Prawdę tę bardzo krótko i stanowczo przedstawił umiłowany uczeń Jezusa, św. Jan, pisząc: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8.16). W Jezusie ta miłość stała się widoczna i namacalna. Jezus jest tylko miłością, udzielającą się w sposób darmowy i bezinteresowny. Swoją miłość objawia szczególnie w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących. Miłość okazywana tym ludziom staje się miłosierdziem
Wszystkie Ewangelie ukazują Jezus jako osobę odczuwającą w głębi serca silne współczucie dla ludzi, którzy za Nim podążali. Byli oni często jak owce bez pasterza (por. Mt 9, 36). Miłość miłosierna i współczująca sprawiała, że Jezus uzdrawiał chorych, (por. Mt 14, 14) i karmił kilkoma chlebami i rybami tłum ludzi (por. Mt 15, 37). Wszystkie te działania Jezusa wobec biednych i cierpiących wypływały z Jego miłosierdzia. Wszystkie te działania Jezusa wobec biednych i cierpiących wypływały z Jego miłosierdzia. To samo można powiedzieć o przypadku wskrzeszenia jedynego syna wdowy z Naim (por. Łk 7, 15). W sposób szczególny w tajemnicę miłosierdzia wpisuje się powołanie Mateusza (por. Mt 9, 9). Miłosierdzie okazane Mateuszowi przyprowadziło do Jezusa innych grzeszników.
Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem - kluczem do wskazania działania Boga wobec ludzi. Bóg nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie jest czymś abstrakcyjnym, teologicznym czy filozoficznym pojęciem. Papież stwierdza: „Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem” (s. 9).
Boga bogatego w miłosierdzie poznajemy również w przypowieściach o miłosierdziu. Te przypowieści objawiają „naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie” (s. 8-9). Przypowieść o zaginionej owcy, zagubionej monecie i synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32) stanowią kwintesencję nauki Jezusa o miłosiernym Ojcu. Przedstawiają one Boga jako pełnego radości, przede wszystkim, gdy ma możliwość przebaczyć. W nich mieści się istota Ewangelii oraz chrześcijańskiej wiary. Przypowieści te ukazują miłosierdzie jako siłę, która zwycięża wszystko, wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem.
Papież zwraca uwagę, że wszyscy bardzo potrzebujemy zawsze kontemplować tajemnicę Bożego miłosierdzia, gdyż jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. W sposób najdoskonalszy zanurzamy się kontemplujemy tajemnicę Bożego miłosierdzia w Eucharystii.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!