TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Kwietnia 2020, 20:17
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Jeżeli chcesz pokoju, szanuj wolność, sumienia drugiego człowieka

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Nauczanie papieskie

Jeżeli chcesz pokoju, szanuj wolność, sumienia drugiego człowieka

W powszechnym przekonaniu panuje opinia, że kraje prawdziwie demokratyczne zapewniają prawo do wolności swoim obywatelom. Można powiedzieć, że jest to jeden z ważniejszych wyznaczników rozwoju społeczeństwa. Niepokojące jest jednak zjawisko tworzenia społeczeństwa, w którym obywatel żąda coraz więcej praw i unika obowiązków. Taka tendencja niestety nie prowadzi do realizacji dobra wspólnego. Negatywny przykład dbania o prawa obywatelskie możemy widzieć w prawodawstwie amerykańskim, które zobowiązuje lekarzy do wykonywania aborcji nawet wbrew własnym przekonaniom. W imię prawa do leczenia lekarzom ogranicza się prawo wolności sumienia. Przywołajmy więc nauczanie papieskie zawarte w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 1991, w którym Jan Paweł II ukazuje, jak ważny jest szacunek dla wolności sumienia drugiego człowieka, jeżeli pragnie się budować pokój.

Bóg stwarzając człowieka wpisał w jego serce prawo, które każdy może odkryć, a sumienie jest zdolnością do rozpoznania i działania według tego prawa, podporządkowanego zawsze godności osoby ludzkiej. Papież stwierdza z wielką stanowczością, że żadna władza, ani autorytet społeczny nie mogą interweniować i narzucać czegokolwiek wbrew ludzkiemu sumieniu. Sumienie świadczy o wymiarze transcendentnym osoby ludzkiej, także w relacji ze społeczeństwem. Jako takie też nie może być niszczone czy zagłuszane. Nie jest ono jednak czymś absolutnym, ponad prawdą i nie wyklucza błędu. Dlatego sumienie powinno odnosić się do prawdy obiektywnej i powszechnej dla wszystkich, której też wszyscy powinni szukać. Właśnie z tej relacji między prawdą a sumieniem wynika wolność sumienia, która pozwala każdemu na wierność prawdzie, do której jest przekonany, w którą wierzy, ale jednocześnie szanuje prawdę, której inni chcą być wierni. Wolność sumienia odnosi się do każdego, nawet jeśli głosi prawdę inną niż moja i ja tę wolność powinienem uszanować. Szanując wolność sumienia innych osób nie mogę być jednak ograniczany w możliwościach głoszenia i przedstawiania mojej prawdy. Prawo do wolności sumienia nie upoważnia nikogo, by wyśmiewać lub obrażać prawdy i wartości, w które inni wierzą.

Jedyną prawdą absolutną jest Bóg i w Nim należy szukać odniesienia i potwierdzenia dla innych prawd i wartości. W odniesieniu do prawdy absolutnej – Boga, należy też kształtować sumienie. Kształtowanie sumienia dokonuje się poprzez indywidualny wysiłek, ale przy udziale innych osób we wspólnocie, którą tworzą. Pierwszą podstawową wspólnotą jest rodzina, w której powinny być przekazywane fundamentalne wartości. Następnie należy dostrzec rolę szkoły i jej ogromny wpływ na kształtowanie sumień ludzkich zwłaszcza w okresie najbardziej chłonnym, gdy dzieci otwierają się na świat i pragną go poznawać. W formowaniu sumienia nie może zabraknąć wychowania religijnego, które znowu rozpoczyna się od rodziny poprzez Kościół, szkołę i różne grupy formacyjne. Bardzo silny wpływ na kształtowanie sumienia mają dzisiaj środki społecznego przekazu, ich rola staje się coraz ważniejsza. Dlatego potrzeba wielkiej troski, aby wykorzystać te możliwości, które wspomogą formację, a jednocześnie zapobiegną deformacji, gdyż takie zagrożenie też istnieje.

W trosce o tworzenie pokojowego społeczeństwa ważna jest tolerancja. Wszelki jej brak stanowi zagrożenie dla pokojowej egzystencji. Nietolerancja wynika z braku szacunku dla wolności sumienia innych. Dotyka ona różnych aspektów życia społecznego prowadząc do marginalizacji, a nawet prześladowania osób lub grup społecznych. W efekcie niszczy w społeczeństwie wszelki pluralizm i narzuca jednolity styl życia cywilnego i kulturalnego. Prowadzi w końcu do pewnej formy totalitaryzmu.

ks. Paweł Guździoł

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!