TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 15:07
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Jego krew ceną zbawienia

Jego krew ceną zbawienia

W naszej diecezji Wspólnota Krwi Chrystusa nie jest tak popularna jak Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym czy Żywy Różaniec. Jednak i ona znalazła w niej swój dom. Czerpiąc z duchowości św. Kaspra del Bufalo, zaangażowana apostolsko, popularyzuje kult Krwi Zbawiciela.

Nad Wspólnotą Krwi Chrystusa czuwa Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi i zarazem patronka Misjonarzy Krwi Chrystusa, Matka Boża Bolesna, św. Kasper del Bufalo oraz święci: Franciszek Ksawery, Katarzyna ze Sieny i Maria de Mattias. Znak tej wspólnoty to krzyż grecki z czerwonym, okrągłym polem w centrum. 

„Polskie” początki

Poza wspomnianym zgromadzeniem zainicjowanym w 1815 roku św. Kasper del Bufalo założył w Rzymie w 1808 roku Bractwo Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Istnieje ono w Polsce od 1981 roku jako Wspólnota Krwi Chrystusa. Nad mającą siedzibę w Częstochowie wspólnotą pieczę sprawują Misjonarze Krwi Chrystusa. W 1983 roku naukę o Chrystusowej Krwi głosił w naszej ojczyźnie generał zgromadzenia ks. Winfried Wermter.

W swoich początkach Wspólnota Krwi Chrystusa współpracowała także z siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa. Natomiast w 1987 roku w Polsce powołano do istnienia Zgromadzenie Misjonarek Krwi Chrystusa. Pierwszy Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa, czyli Dom Misyjny św. Kaspra, w którym zaczęto formować animatorów wspólnoty, wzniesiono w Częstochowie w 1983 roku. Czciciele Krwi Chrystusa, współpracujący z tym domem, mogli odkryć swoje powołanie we Wspólnocie Wspomożycieli Krwi Chrystusa. Obecnie nadal Misjonarze Krwi Chrystusa opiekują się wspólnotą, a siostry Adoratorki Krwi Chrystusa Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa. 

Ku pasji i z pasją

Wspólnotowe wezwanie brzmi: „Błogosławiona Krew Chrystusowa!”, a udzielona na nie odpowiedź: „Na wieki błogosławiona”. Ta właśnie Krew znajduje się w centrum charyzmatu wspólnoty. Nie tylko zresztą o niej członkowie i członkinie piszą na stronie wspólnoty, że jest ona „wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka. Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości.

Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani.

Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną i czynienie dobra. Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas”. 

Mimo iż czciciele Krwi Chrystusa są misjonarzami w swoim środowisku, to za nadrzędny cel wspólnoty uznają oni osobiste uświęcenie, które staje się możliwe dzięki formacji i życiu w duchowości Krwi Chrystusa.

Poza własną formacją celem działania wspólnoty jest: ożywienie życia parafialnego, apostolstwo modlitwy we wspomnianej duchowości, budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny, działalność charytatywno-opiekuńcza, praca wychowawcza, ewangelizacja, obrona życia ludzkiego, walka o godność każdego człowieka, promocja rodziny i wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.Posługują między innymi w więzieniach, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczych. Wzrastają duchowo i moralnie dzięki osobistej i wspólnotowej modlitwie do Krwi Chrystusa, regularnemu udziałowi w Mszy Świętej, regularnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego, praktyce „Słowa Życia”, uczestnictwu w rekolekcjach, dniach skupienia, odpustach, adoracjach Najświętszego Sakramentu i czuwaniach, wpatrywaniu się w świętych patronów, budowaniu wspólnoty jako duchowej rodziny oraz czytaniu literatury pogłębiającej duchowość Krwi Chrystusa. Ponadto na cotygodniowych spotkaniach dzielą się doświadczeniem, jak słowo Boże działa w ich codzienności. 

Czciciele Krwi Chrystusa w naszej diecezji

W diecezji kaliskiej niewielu jest członków i członkiń Wspólnoty Krwi Chrystusa. Spotykają się oni na przykład w Domu katolickim przy konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Istniejąca zatem również w naszej diecezji wspólnota należy do jednego z czterech podregionów, mianowicie podregionu częstochowskiego, czyli południowo−zachodniego. Oprócz niego obejmujący całą Polskę region tworzą podregiony: ożarowski, swarzewski i zamojski. Siedzibą podregionu częstochowskiego jest Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie. Podstawową natomiast jednostkę Wspólnoty Krwi Chrystusa stanowi Grupa Krwi Chrystusa.

Parafialna Wspólnota Krwi Chrystusa może zatem składać się nawet z wielu takich Grup. Moderatorem podregionu częstochowskiego jest ks. Daniel Mokwa, animatorami podregionu są Zofia Staś i Józef Siwicki, a w diecezji kaliskiej Maria Przybył i Jerzy Derdak. Wspólnota Krwi Chrystusa, będąca wspólnotą osób świeckich, czerpiąca obficie z przesłania św. Kaspra del Bufalo, działa w naszej diecezji prawie niezauważalnie, ale prężnie. Koncentrując się na uwielbieniu stanowiącej cenę zbawienia Krwi Chrystusa, Wspólnota czyni to podczas Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważania słowa Bożego i w życiu z wybieranym na każdy tydzień słowem. Powinnością członków i członkiń wspólnoty jest także otwartość na potrzeby bliźnich i wierna realizacja zadań. Ostrowska wspólnota, którą opiekuje się ks. Marcin Kierzek, spotyka się na wyborze słowa Bożego i modlitwie we wtorki w salce przy konkatedrze, a w każdy pierwszy czwartek miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ponadto również z diecezji kaliskiej członkowie i członkinie Wspólnoty Krwi Chrystusa pielgrzymują w maju i grudniu do Częstochowy oraz uczestniczą w odbywających się „pod Jasną Górą” Kasperiańskich Dniach Młodych. Kontakt na stronie internetowej: www.odkupieni.pl. 

Tekst Justyna Sprutta

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!