TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Marca 2020, 18:49
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Jakie są zadania Rady Kapłańskiej?

Jakie są zadania Rady Kapłańskiej?

Ostatnio zajmowaliśmy się zagadnieniem ustanowienia Rady Kapłańskiej jako senatu biskupa diecezjalnego. Pójdźmy tym śladem i zapytajmy: jakie są realne zadania Rady Kapłańskiej po jej ustanowieniu? Rada Kapłańska współdecyduje z biskupem w sprawach diecezji czy jedynie doradza? 

Otóż Sobór Watykański II, który w istocie powołał Radę Kapłańską jako instytucję naucza, iż prezbiterzy i biskupi uczestniczą w tym samym kapłaństwie Chrystusa. Jednak prezbiterom została zlecona misja współpracowników biskupów w stopniu podporządkowanym biskupom, gdyż „biskupom, jako następcom Apostołów, w powierzonym im diecezjach, przysługuje cała władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, która jest konieczna do pełnienia ich pasterskich zadań”, stwierdza dokument soborowy Christus Dominus. W takim razie Rady Kapłańskie nie zostały powołane, by ograniczać władzę biskupią, ale ją wzmocnić przez wzajemną współpracę. 

W konsekwencji biskupi stanowią element decyzyjny władzy, a Rady Kapłańskie są ciałami doradczymi. Taka współpraca zakłada jedność obu podmiotów i polega na wysłuchiwaniu przez biskupa opinii Rady Kapłańskiej, a z drugiej strony na mądrym i owocnym wspieraniu własnego biskupa przez Radę, po czym biskup autonomicznie podejmuje wszelkie decyzje. Powyższe zasady Soboru Watykańskiego II (1962-1965) sankcjonuje aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku stwierdzając w kan. 500, iż „Rada Kapłańska posiada jedynie głos doradczy”. W drugiej części tego samego kanonu prawodawca powszechny wyróżnia dwa rodzaje spraw podlegających kompetencji Rady: „sprawy ważniejsze” oraz „wypadki wyraźnie w prawie określone”.

W ważniejszych sprawach biskup winien wysłuchać zdania Rady, a w wypadkach wyraźnie określonych w prawie potrzebuje zgody Rady. Skoro ten sam kanon ustalił, że Rada Kapłańska ma zdecydowanie głos doradczy, to wyrażenie „potrzebuje zgody Rady” należy rozumieć tak, iż w ważniejszych sprawach biskup diecezjalny „może” wysłuchać Rady, a w wypadkach wyraźnie w prawie określonych „musi” zwołać Radę Kapłańską i koniecznie zasięgnąć jej opinii czy rady. Kodeks Prawa Kanonicznego nie wylicza tzw. „ważniejszych spraw”, w jakich biskup może zasięgnąć opinii Rady Kapłańskiej. To on sam, kierując się dobrem Kościoła partykularnego, decyduje, jakie sprawy należy uznać za ważniejsze i skorzystać z funkcji konsultacyjnej swego senatu. Natomiast „wypadki wyraźnie w prawie określone” zachodzą wtedy, kiedy wprost wymienia je Kodeks i biskup ma obowiązek zapytać Radę o zdanie. Biskup nie może zatem podjąć decyzji, w przewidzianych w prawie wypadkach, bez zasięgnięcia opinii Rady Kapłańskiej.

KPK oraz Postanowienia KEP z 1985 r. wyliczają wypadki, w których biskup diecezjalny, przed podjęciem decyzji, jest zobowiązany wpierw wysłuchać zdania Rady Kapłańskiej. W przeciwnym wypadku akt biskupa diecezjalnego będzie nieważny. A zatem biskup diecezjalny musi zwołać Radę Kapłańską i usłyszeć jej zdanie w następujących wypadkach: (1) gdy zamierza zwołać Synod Diecezjalny; (2) zamierza erygować nową parafię; (3) zamierza znieść istniejącą parafię; (4) zamierza dokonać istotnych zmian granic jakiekolwiek parafii; (5) przed wydaniem decyzji o obowiązkowym powołaniu Rady Duszpasterskiej w każdej parafii diecezji; (6) przed decyzją o nałożeniu podatku na publiczne osoby prawne w diecezji; (7) przed wydaniem zarządzeń dotyczących przeznaczenia ofiar składanych przez wiernych; (8) przed wydaniem zarządzeń dotyczących wynagrodzenia kapłanów pełniących zadania parafialne; (9) przed udzieleniem pozwolenia na budowę kościoła; (10) przed decyzją o przeznaczeniu jakiegoś kościoła na użytek świecki. 

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!