TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 05 Lipca 2020, 13:13
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Innych uszczęśliwiać - Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Innych uszczęśliwiać

innych uszczesliwiac

Siostry elżbietanki łączą w swoim życiu miłość Boga i bliźniego, która przyjmuje konkretny kształt pomocy chorym, dzieciom i młodzieży. W Ostrowie Wielkopolskim są obecne już od ponad 130 lat i prowadzą ośrodek wychowawczy i nie tylko.

Podstawą stały się dla nich słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) i życiowe przesłanie patronki ich zgromadzenia św. Elżbiety „Powinniśmy innych uszczęśliwiać”.  Zgromadzenie obecne na całym świecie, w Polsce podzielone zostało na sześć prowincji. Siostry elżbietanki z naszej diecezji należą do prowincji poznańskiej. Pracują w przedszkolach, jako katechetki, pielęgniarki, w DPS dla dorosłych czy dzieci i na misjach. To prawda, bo poznańska prowincja obecna jest w Ziemi Świętej. Ma tam cztery domy w Betlejem i Jerozolimie. Na Górze Oliwnej elżbietanki opiekują się dziećmi. Przyjmują dzieci nie tylko chrześcijan, ale po prostu te, które potrzebują pomocy. Swoje dzieła prowadzą w duchu wspomnianej wcześniej św. Elżbiety.

Kaplica i siłownia
Teraz ostrowską wspólnotę tworzy dziewięć sióstr w różnym wieku. „Odziedziczyły” dom przy ulicy Gimnazjalnej, który elżbietanki otrzymały od hrabiego Edmunda Radziwiłła w 1882 roku. Najpierw był on poświęcony dzieciom sierocym. W 1952 roku elżbietanki zaczęły opiekować się dziećmi specjalnej troski i tak już przez ponad 60 lat. Pokolenia sióstr modernizowały ośrodek i go rozbudowały. Kilka lat temu dom przeszedł gruntowny remont, cały wypiękniał. Powstały też m.in. boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, a nawet siłownia. Obecnie w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym mieszka około 40 wychowanków. To dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. - Długi czas to był ośrodek tylko dla chłopców, teraz przyjmujemy również dziewczynki. Podstawą bycia w nim jest posiadanie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej i prośba rodzica. Nasi wychowankowie chodzą do szkoły nr 12, szkół integracyjnych, szkoły zawodowej w Krotoszynie. Na weekendy najczęściej wyjeżdżają do swoich rodzin – mówi s. dyrektor Teresa. W ośrodku elżbietanek wychowankowie mogą mieszkać od 7 do 24 roku życia, czyli do skończenia szkoły. Choć to ośrodek katolicki, jest dostępny dla dzieci niezależnie od wyznania. Dom przygotowuje wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia, pomaga w integracji ze środowiskiem oraz stwarza im jak najlepsze warunki do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych. W ośrodku odbywają się różne zajęcia dodatkowe: m. in.: plastyczne, sportowe, teatralne, a także zajęcia na basenie. I jeszcze jedno, chyba najważniejsze. Idąc za wzorem patrona ośrodka św. Józefa siostry, pracownicy świeccy i ich wychowankowie starają się, by tworzyć razem rodzinną atmosferę. - W pracy z nimi potrzeba miłości i cierpliwości. Staramy się ich wychowywać w duchu chrześcijańskim. Mają okazję do spowiedzi. Oprócz niedzielnej Mszy św., Eucharystia jest na rozpoczęcie i zakończenie roku, w święto św. Elżbiety czy św. Józefa. Pielęgnujemy nabożeństwa październikowe. Przypominamy o porannym i wieczornym pacierzu. Staramy się organizować także wyjazdy, zielone szkoły. W tym roku byliśmy w Świeradowie Zdroju. To, czego się tu nauczą zabiorą w dalsze życie – kontynuuje Siostra Dyrektor, która trafiła do elżbietanek już po podstawówce. Mieszkała w klasztorze i równocześnie kończyła szkołę. S. Teresa pracowała jako katechetka, przez wiele lat zajmowała się formacją młodych sióstr w postulacie i junioracie. Później przełożeni wysłali ją do Ostrowa i została wychowawczynią w ośrodku, a potem jego dyrektorką. Zresztą nie tylko. Jest jeszcze dyrektorką przedszkola i siostrą przełożoną. - To trzy w jednym – mówi śmiejąc się s. Teresa.

Przedszkole i nowe dzieła
Elżbietanki można spotkać nie tylko w ośrodku dla dzieci i młodzieży. Jedna z sióstr posługuje jako pielęgniarka w Caritas Diecezji Kaliskiej, a siostra Jadwiga w ostrowskim areszcie. Spotykam ją również w przedszkolu. Na początku otwarto je dla dzieci 3 i 4-letnich. Teraz są już dwa odziały dla dzieci młodszych i starszaków, w sumie jest ich 50. Ale na tym nie koniec Siostra Dyrektor myśli już o następnym dziele. - Chcemy otworzyć w przyszłym roku, jeżeli Pan Bóg pozwoli i finanse, oddział specjalny przedszkolny dla dzieci z orzeczeniami. Może byłyby to dzieci z autyzmem? – myśli głośno w czasie rozmowy. W planach jest też otwarcie u sióstr Okna Życia.
Istniejące przedszkole elżbietanek kilka lat temu otrzymało jako patronkę kandydatkę na ołtarze, na dodatek ostrowiankę siostrę Włodzimirę Wojtczak.Teraz więc trochę o Czesi, bo takie imię otrzymała na chrzcie w kościele w Lewkowie. Urodziła się 20 lutego 1909 roku we Franklinowie. Została ostrowianką, kiedy państwo Wojtczakowie przeprowadzili się do tego miasta. Po maturze wstąpiła do elżbietanek w Poznaniu. Przyjęła imię Maria Włodzimira. Po złożeniu profesji zakonnej zaczęła pracować w ochronce dla dzieci w jednej z najtrudniejszych dzielnic. Tuż przed wybuchem II wojny światowej złożyła śluby wieczyste. Wtedy pojawiły się pierwsze symptomy gruźlicy. Na prośbę matki na czas wojny została wysłana do domu w Ostrowie, Kiedy tylko mogła przychodziła na ulicę Gimnazjalną, tam uczestniczyła w modlitwach i pomagała w pracy. Niestety na skutek donosu władze nakazały jej zamieszkanie w przytułku przy ul. Zdunowskiej.(obecnie ul. Partyzanckiej). Tam zaczęła pisać pamiętnik dla matki. Wiadomo, że przewidziała swoją śmierć. Już w dniu pierwszych ślubów napisała: „Daj Jezu, abym mogła umrzeć jak Ty – zapomniana i wzgardzona”. Chciała upodobnić się do Chrystusa. Zmarła w 1943 roku. Teraz spogląda z portretu na wchodzących do przedszkola. Elżbietanki zbierają materiały o niej i informacje, potrzebne do procesu beatyfikacyjnego i nie tylko. Jak mówi s. Teresa szukają szczególnie pamiętnika s. Włodzimiry, który zniknął i nie wiadomo co się z nim stało. Może ktoś z czytelników pomoże rozwikłać jego zagadkę. Siostry już teraz modlą się za jej wstawiennictwem o potrzebne łaski dla całego Kościoła, naszej diecezji i zgromadzenia.

Tekst i foto Renata Jurowicz

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - powstało w 1842 roku. U początków wspólnoty opatrzność Boża postawiła Klarę Wolff, która pragnęła żyć wyłącznie dla Jezusa i służyć Jego najmniejszym braciom. Tak mówiła o swoim powołaniu:
„Od dłuższego czasu Bóg daje mi natchnienie, że byłoby dobrze, gdyby znalazły się osoby, które by poświęciły się bezinteresownie pielęgnacji wszystkich chorych bez różnicy stanu”.
W 1842 roku Klara Wolff rozpoczęła w Nysie terenową pielęgnację chorych. Dołączyły do niej Matylda Merkert, Maria (Luiza) Merkert i Franciszka Werner. 27 września, uroczystość świętych męczenników - lekarzy, Kosmy i Damiana wybrały dniem założenia i rozpoczęcia swego dzieła. Powierzyły wspólnotę św. Elżbiecie (1205 – 1235) i przyjęły nazwę od jej imienia. Patronka zgromadzenia pochodziła z królewskiego rodu węgierskiego. Była córką króla Węgier Andrzeja II i Gertrudy von Andechs – Meran, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Żyjąc u boku męża księcia Ludwika, Elżbieta prowadziła dzieła miłosierdzia, brała udział w licznych nabożeństwach i przestrzegała postów. Kiedy Ludwik zmarł Elżbieta została wdową z trojgiem dzieci, mając zaledwie 20 lat. Wkrótce po śmierci męża opuściła zamek w Wartburgu. Ufundowała szpital w Marburgu i oddała się posłudze chorym i ubogim. Chcąc utrzymać ścisłą łączność z Bogiem stosowała ostrą ascezę pokutną. Zmarła w 24 roku życia. W 1235 r. papież Grzegorz IX zaliczył Elżbietę w poczet świętych.

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Prowincja poznańska:
ul. Łąkowa 1/4
61-878 Poznań
tel.: 61 853 50 60, 61 852 46 48
e-mail: elzbietanki@go2.pl
www.poznan.elzbietanki.pl
Ostrów Wielkopolski:
ul. Gimnazjalna 13
tel. 62 736 55 29
Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
Biuro - pon. - pt. od 7.00 do 15.00
tel. 62 736-21-25
e-mail: osrodek@osw.pl
www.osrodek.osw.pl

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!