TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 01 Grudnia 2020, 09:25
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym

Inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu 1 października miała miejsce inauguracja nowego roku formacyjnego podczas, którego nastąpiła uroczysta immatrykulacja 16 alumnów I roku. Dla diecezji kaliskiej jest to wielkie święto i wielki dar Boga za wstawiennictwem św. Józefa, którego w szczególny sposób czcimy w tym czasie.
- Z Bożą pomocą rozpoczynamy nowy rok formacyjny i akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej. Po raz pierwszy w tym budynku uroczyście zainaugurowano czas formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej 20 lat temu. Wiele zmieniło się od tego momentu, ale wiele rzeczy przetrwało próbę czasu. Przede wszystkim pozostało hasło uczelni: „Deo et Societati” - Bogu i społeczeństwu. Przez ostatnie 20 lat kolejne roczniki, które opuszczały mury tego domu, już jako Chrystusowi kapłani, zostały posłane, aby służyć Bogu w Kościele Jezusa Chrystusa, służyć Temu, który ich powołał, towarzyszyć Mu na każdej drodze, zwłaszcza drodze krzyżowej oraz służyć Bożej społeczności, naszej Ojczyźnie, regionowi i miastu - mówił w homilii ks. Waldemar Graczyk podczas Mszy św. inauguracyjnej nowy rok akademicki. Ksiądz Prefekt podkreślił zarazem, że kaliskie seminarium rok formacyjny rozpoczyna najlepiej jak tylko jest to możliwe, czyli Eucharystią, modlitwą i słuchaniem słowa Bożego, w którym Chrystus Pan pragnie nas umocnić i ukazać drogę na najbliższy czas. Dalej ks. Waldemar podkreślił, że czas seminarium to czas, w którym należy postawić właściwe wymagania, ponieważ zasiane ziarno, jak wskazuje Ewangelia, musi obumrzeć, aby wydać owoc, a to oznacza pewien trud, czasami nawet krzyż, ale właśnie w ten sposób można dojść do chwały Zmartwychwstania. - Ci, którzy są powołani do służby kapłańskiej, muszą, jak biblijny Hiob, przejść czas próby, czas, w którym zweryfikują się ich prawdziwe intencje, oczyszczą się, aby rzeczywiście stać się kapłanami na wzór Serca Jezusowego – mówił Kaznodzieja.
Druga część uroczystości odbyła się w auli seminaryjnej, gdzie nastąpiła immatrykulacja 16 alumnów I roku. Tym samym nowy rok formacyjny rozpoczęło 42 alumnów, w tym dwóch urlopowanych. Nowy rok formacyjny wpisuje się w trwający Rok duszpasterski, którego hasłem są słowa: „Duch, który umacnia miłość”. - Kongregacja do spraw duchowieństwa w swoim dokumencie: „Kapłan - szafarz Bożego Miłosierdzia”, wskazuje na kierunki i drogi, którymi Duch Święty prowadzi swoich szafarzy – wskazał ks. Marcin Załężny, który od 17 września pełni obowiązki rektora WSD w Kaliszu. Dalej ks. Załężny cytując wspomniany dokument zaznaczył, że działanie Ducha Świętego prowadzi do modlitwy, pokory, ofiary, zwyczajnego życia, służby, nadziei i postępowania według wzoru życia Jezusa zauważył, żeby dobrze dokonywać rozeznania w życiu alumna konieczna jest właśnie modlitwa, pokora, rezygnacja z preferencji, słuchanie, studium życia i nauki świętych, poznanie kryteriów Kościoła. A także uważne spojrzenie na własne wnętrze, gotowość do dokonywania zmian, wolność serca.

Referat inauguracyjny wygłosił ks. dr Łukasz Pondel, ojciec duchowny seminarium, który 14 czerwca 2018 obronił rozprawę doktorską pod tytułem: „Chrystologia proegzystencji arcybiskupa Alfonsa Nossola”. Ks. dr Pondel w swym referacie wskazywał na to, iż proegzystencja jest istotą życia Jezusa Chrystusa. - Sama proegzystencja wypływała z preegzystencji. Czyli dzięki temu, że Jezus zstąpił z nieba na ziemię i był synem Boga Ojca, co widzimy w pionowym ramieniu krzyża, mógł być dla człowieka, co obrazuje poziome ramię krzyża. Dzięki Duchowi Świętemu jest dalej obecny w Kościele. Jezus proegzystuje dzięki temu wielkiemu wydarzeniu, jakim jest męka i śmierć na krzyżu, kiedy oddaje życie za drugiego człowieka - zaznaczył ks. dr Pondel.
Ks. Marcin Załężny w imieniu wychowawców, wykładowców i alumnów przedstawił osiągnięcia, ukazując jednocześnie obraz funkcjonowania seminarium w roku 2017/2018. I tak w minionym roku akademickim seminarium podejmowało wiele inicjatyw na rzecz młodzieży. Wśród nich należy zauważyć listopadowe rekolekcje dla maturzystów, czy też dwie zimowe tury rekolekcji dla młodzieży, które zgromadziły 70 młodych ludzi. Ponadto klerycy zorganizowali i przeprowadzili wczasorekolekcje „Ostoja: dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Szczególne owoce wydała współpraca seminarium z Duszpasterstwem Liturgicznej Służby Ołtarza. W jej ramach udało się przeprowadzić kurs lektorów, w którym uczestniczyło 46 ministrantów, kurs ceremoniarzy
i dzień skupienia dla lektorów. Czy też tygodniowe oazowe rekolekcje dla ministrantów szkół podstawowych, w których uczestniczyło 30 ministrantów. Klerycy kaliskiego seminarium od lat biorą aktywny udział w życiu sportowym, o czym może zaświadczyć m.in.: udział w mistrzostwach Polski kleryków w tenisie stołowym, czy w turnieju charytatywnym piłki halowej na rzecz chorego dziecka. Ponadto alumni reprezentowali nasze seminarium poza granicami diecezji biorąc udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na UAM w Poznaniu, gdzie zaprezentowali projekt pod tytułem: „Być księdzem dzisiaj”.

Rok akademicki 2017/2018 był dla alumnów czasem wytężonej pracy w ramach seminaryjnego koła naukowego włączonego w struktury Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Alumni kontynuowali przedsięwzięcia podjęte w ramach ubiegłorocznego projektu naukowo-badawczego pod tytułem „XXI wiek – cywilizacja życia czy śmierci”. Kierownikiem tego projektu był opiekun koła naukowego ks. prof. Dariusz Kwiatkowski. Ksiądz Profesor w minionym roku akademickim otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za osiągnięcia naukowe i rozwijanie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Ponadto ks. prof. Kwiatkowski wraz z klerykami: Robertem Szymurą, Witoldem Morozowiczem i Jakubem Bogackim zorganizowali krajową konferencję naukową „Europa semper Fidelis?”, w ramach której wzięli udział prelegenci z wielu ośrodków naukowych z całej Polski.
Jednakże, jak zaznaczył ks. Marcin Załężny, najważniejszym wydarzeniem była II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dies Domini”. W seminarium z okazji 20. rocznicy powstania tego papieskiego dokumentu zebrało się kilkunastu studentów z kraju i zza granicy. Owocem tych konferencji są trzy publikacje naukowe wydane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Warto wspomnieć, że jeden z alumnów semestr wiosenny tego roku spędził w niemieckim Paderborn w ramach programu Erasmus. Jest to osiągnięcie nie tylko seminarium kaliskiego, ale również Wydziału Teologicznego. Uczestnictwo w projekcie badawczym, jak zaznaczył ks. Marcin, umożliwiło ponadto korzystanie z zasobów takich ośrodków naukowych, jak Uniwersytet św. Anzelma w Rzymie czy Ecole Biblique w Jerozolimie. Warto jeszcze w tym momencie zauważyć, że w minionym roku akademickim alumni opublikowali łącznie ponad 30 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. - Seminaryjne koło naukowe może tak prężnie działać również poza murami seminarium dzięki wsparciu i zgodzie ks. bpa Edwarda Janiaka – posumował ks. Marcin.
Jak zauważył ks. Załężny wspólnota seminaryjna raduje się z przeżywanego dnia inauguracji, a radość staje się większa, bo jest dzielona z innymi. Na uroczystość do seminarium przybyło bardzo wielu dostojnych gości. Wśród nich obecny był ks. prof. dr hab. Mieczysław Polak, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Teologicznego UAM w Poznaiu. A także przedstawiciele seminariów duchownych z sąsiednich archidiecezji i diecezji: ks. dr Szymon Stułkowski z Poznania, ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk z WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, księża przełożeni z Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, ks. dr Michał Popławski, prefekt WSD Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, ks. dr Kamil Zadrożny, prefekt WSD Archidiecezji Częstochowskiej oraz ks. Paweł Rybak, ojciec duchowny Prymasowskiego WSD w Gnieźnie. Obecny był także rektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu prof. Andrzej Wojtyła, a także prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński i Andrzej Plichta, przewodniczący Rady miasta Kalisza. Ci ostatni zabierając głos wyrazili wielką radość z tak wielu kandydatów na pierwszy rok formacji w seminarium. Życzyli wytrwałości, czerpania jak najwięcej z bogactwa wiedzy wykładowców. By rozum i wiara były na równi.

Na zakończenie głos zabrał gospodarz diecezji, ks. biskup Edward Janiak, który wyraził wielką radość z tak wielu powołanych, którzy podejmują formację w kaliskim Wyższym Seminarium Duchownym, podkreślając, że jest to dzieło św. Józefa w tym szczególnym roku poświęconym jego osobie.

teks i zdjęcia Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!