TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Czerwca 2021, 23:10
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Głosić Ewangelię

Głosić Ewangelię

logo

W innym miejscu bieżącego numeru „Opiekuna” informujemy o diecezjalnych uroczystościach związanych z rozpoczęciem Roku Życia Konsekrowanego w naszej diecezji, tutaj natomiast pragniemy przedstawić treść logo, które będzie nam towarzyszyć przez cały rok, a także zasugerować wizytę na jednej ze stron internetowych, na które zaprasza siostra Weronika Sowulewska OSB Cam.

W logo mamy napis: „Vita consecrata in Ecclesia hodie - Evangelium, Prophetia, Spes” w wersji łacińskiej, co w języku polskim, oznacza: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj - Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja”. Natomiast w formie graficznej mamy gołębicę, która jednym skrzydłem podtrzymuje wielościenną kulę ziemską, a drugim ochrania trzy gwiazdy wynurzające się z falującej wody. W zamierzeniu autorów logo ma odzwierciedlać fundamentalne wartości życia konsekrowanego, w którym rozpoznajemy nieustanne „działania Ducha Świętego, który w ciągu stuleci pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych przez liczne charyzmaty i także w ten sposób wciąż na nowo uobecnia tajemnicę Chrystusa w Kościele i w świecie, w czasie i w przestrzeni” (Vita Consecrata, 5). Co ciekawe, w graficznym znaku gołębicy można rozpoznać arabską transkrypcję słowa „pokój”: to przypomnienie, że powołanie do życia konsekrowanego ma być zawsze przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie.

Gołębica nad falującą wodą
Gołębica w symbolice chrześcijańskiej przedstawia działanie Ducha Świętego, źródło życia i natchnienie. Nawiązuje do początków świata, kiedy Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 2). Gołębica osiadająca na morzu pełnym ukrytego życia, przypomina cierpliwą i ufną płodność, a znaki, które ją otaczają, ukazują stwórcze i odnawiające działanie Ducha Świętego. Gołębica przywołuje również uświęcenie ludzkiej natury Jezusa w jego chrzcie. Osoby konsekrowane, od zawsze pielgrzymując między narodami pod sztandarem Ewangelii, przeżywają różnorodność charyzmatów i posług jako „dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej” (1 P 4, 10).

Trzy gwiazdy i kula ziemska
Gwiazdy przypominają o zanurzeniu w misterium Trójcy Świętej, są znakiem braterstwa i  miłości. Wyrażają miłość trynitarną, którą osoby konsekrowane pragną żyć na co dzień w świecie. Gwiazdy przypominają również potrójną złotą pieczęć, która w ikonografii bizantyjskiej ozdabia Maryję, całą Świętą, Matkę Boga, pierwszą Uczennicę Chrystusa, wzór i patronkę każdego życia konsekrowanego.
Kula to oczywiście świat z różnorodnością narodów i kultur, który jest podtrzymywany i prowadzony w przyszłość przez tchnienie Ducha Świętego. Wyraża zaproszenie skierowane do konsekrowanych mężczyzn i kobiet, „aby starali się być niosącymi Ducha - ludźmi prawdziwie duchowymi, będącymi ukrytym zaczynem historii” (Vita Consecrata, 6).

Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja
Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, którego naśladowanie jest podstawową zasadą życia konsekrowanego. Proroctwo przypomina proroczy charakter życia konsekrowanego, które jest „szczególną formą uczestnictwa w prorockiej funkcji Chrystusa, którego Duch Święty udziela całemu Ludowi Bożemu” (VC 84). Nadzieja przypomina ostateczne wypełnienie się chrześcijańskiego misterium. Żyjemy w czasach powszechnej niepewności i braku dalekosiężnych projektów. Nadzieja wskazuje na kruchość kulturową i społeczną, horyzont staje się ciemny, ponieważ „ślady Boga wydają się często zatarte” (VC 85).
Życie konsekrowane cechuje ciągłe spojrzenie eschatologiczne: daje ono świadectwo o tym, że każda nadzieja będzie ostateczne spełniona i przemienia oczekiwanie w „misję, aby Królestwo rozszerzało się już tu i teraz” (VC 27).
Autorem logo jest artystka malarka Carmela Boccasile, która od wielu lat próbuje dokonać rewizji współczesnej sztuki włoskiej w poszukiwaniu tego, co transcendentne (co wykracza poza możliwości rozumowego poznania) i w ten sposób przywrócić sztukę do tradycji chrześcijańskiej.

AAK

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!