TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 11:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne

Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne

Wśród różnorodnych działań pastoralnych Kościoła kaliskiego szczególne miejsce w jego dotychczasowych 25-letnich dziejach zajmują Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne, które odbyły się w 2000 i 2015 roku.

Kult eucharystyczny w Kościele katolickim obecny był od wieków i w tym czasie przybierał różne formy, spośród których najważniejsze stanowiły: wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz czterdziestogodzinne nabożeństwo i procesja eucharystyczna. W drugiej połowie XIX wieku we Francji za sprawą działaczki katolickiej Marii Emilii Tamisier (1834-1910) bardzo upowszechniła się praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona też, jako osoba głęboko przekonana, że Eucharystia jest jedynym źródłem odnowy życia chrześcijańskiego, z pomocą swoich spowiedników ks. P. J. Eymarda (kanonizowanego w 1962 r.) i biskupa L. G. Segura, doprowadziła do zorganizowania pierwszego międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Odbył się on w Lille pod koniec czerwca 1881 roku, a papież Leon XIII, w wydanym z tej okazji breve, poparł jego ideę i zachęcał do podtrzymywania tej nowej formy okazywania czci Bogu.

Do chwili obecnej zorganizowano łącznie 50 kongresów o zasięgu międzynarodowym, a jeden z nich odbył się w 1997 roku we Wrocławiu, z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że w pierwszych kongresach główny nacisk kładziono na adorację Najświętszego Sakramentu i bardzo okazałe procesje eucharystyczne, pozostawiając Mszę św. nieco w cieniu. Dopiero podczas kongresu w Monachium w 1960 roku przywrócono Eucharystii centralne miejsce i wtedy też zaczęto rozumieć je jako statio, czyli zgromadzenie wiernych dla sprawowania Eucharystii.
Zasady i cele organizowania kongresów eucharystycznych określają oficjalne dokumenty Kościoła, a mają one na celu pogłębienie tajemnicy eucharystycznej i oddanie jej czci w duchu miłości i jedności. Mają służyć - jak wypowiedział się na ten temat bp Edward Janiak - „pogłębieniu wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i uczeniu się konsekwencji życiowych wynikających dla człowieka z obecności Pana Boga”, a także „poszanowaniu Eucharystii, sakralnego charakteru niedzieli, częstemu przyjmowaniu Komunii św. oraz rozwojowi kultu eucharystycznego poza Mszą św. w adoracjach Najświętszego Sakramentu”. Dlatego też w czasie kongresu gromadzi się wspólnota Kościoła, aby Eucharystię celebrować, oddawać jej cześć, głębiej ją poznawać i przez to kształtować prawdziwą duchowość chrześcijańską.
Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne stały się wzorem dla kongresów o mniejszym zasięgu terytorialnym, organizowanych w wymiarze krajowym, diecezjalnym, dekanalnym, a nawet parafialnym.
W Polsce pierwszy tego rodzaju kongres dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej odbył się w 1927 roku w Inowrocławiu, zaś na szczeblu krajowym zorganizowano go po raz pierwszy w Poznaniu w 1930 roku.
W Kaliszu pierwszy Kongres Eucharystyczny, z udziałem Augusta kardynała Hlonda - Prymasa Polski, miał miejsce od 27 do 29 czerwca 1931 roku i nosił charakter diecezjalny. Został on przygotowany z inicjatywy bpa Karola Mieczysława Radońskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, utworzonej w 1925 roku w wyniku reorganizacji dawnej diecezji kujawsko-kaliskiej istniejącej od 1818 roku.

Po raz kolejny uroczystości kongresowe odbyły się w Kaliszu w 2000 roku i stanowiły pierwszy Kongres Eucharystyczny diecezji kaliskiej utworzonej w 1992 roku. Był on włączony w ogólnopolskie obchody zorganizowane - podobnie, jak i we wszystkich pozostałych diecezjach w Polsce - dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa i przygotowania ludu Bożego na spotkanie z Chrystusem Zbawicielem Świata. Zgodnie z postanowieniem bpa Stanisława Napierały kongres ten składał się z dwóch etapów. Pierwszy miał zasięg parafialny i dekanalny, zaś drugi obejmował miasta powiatowe znajdujące się na terenie naszej diecezji - Kalisz, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pleszew i Wieruszów.
Myśl zwołania drugiego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, ale tym razem przygotowanego tylko dla naszej diecezji, bp Edward Janiak ogłosił w liście pasterskim na I Niedzielę Adwentu 2014 roku, w którym napisał między innymi, że: „nawrócenie i Eucharystia – to rzeczywistości, które powinny nam towarzyszyć jak najczęściej, bo dziś duch tego świata jest bardziej agresywny niż kiedykolwiek i usiłuje odrywać człowieka wierzącego w Boga od Ducha Ewangelii, co przejawia się w tym, że ludzie coraz częściej zadawalają się tylko zwykłym chlebem i nie potrafią już prawdziwie kochać i świętować” i nieco niżej dodał, że dzisiejszy świat pełen jest cierpienia, a: „bez Chrystusa, bez Jego krzyża i Zmartwychwstania, które uobecniają się w każdej Eucharystii, żadne cierpienie nie ma sensu”.

Kongres odbywał się w całej diecezji w okresie od Niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Bożego Ciała, a w wyznaczonych ośrodkach we wszystkie czwartki Okresu Wielkanocnego 2015 roku wierni gromadzili się z kapłani, by wspólnie przeżywać eucharystyczne spotkania kongresowe. Miały one miejsce w: Wieruszowie (9 kwietnia), Jarocinie (16 kwietnia), Kępnie (23 kwietnia), Krotoszynie (30 kwietnia), Ostrzeszowie (7 maja), Pleszewie (14 maja) i Błaszkach (21 maja).
Natomiast centralne uroczystości kongresowe odbyły się od 28 maja do 4 czerwca 2015 roku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Hasłem Kongresu były słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”, które wyraźnie wskazywały na to, że jego głównym celem ma być odnowienie świadomości eucharystycznej obecności Jezusa przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz przyczynienie się do bardziej czynnego i świadomego uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Dlatego też każde spotkanie składało się z referatu o Eucharystii, Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem któregoś z kaliskich biskupów - ordynariusza, biskupa pomocniczego lub jednego z biskupów-seniorów oraz z procesji eucharystycznej lub adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!