TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Kwietnia 2020, 09:57
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Czy dane osobowe mogą zostać usunięte ze zbiorów parafii?

Czy dane osobowe mogą zostać usunięte ze zbiorów parafii?

Aktualne zasady dotyczące przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych reguluje nowy dokument państwowy, a właściwie unijny, zwany w skrócie RODO, a w przypadku Kościoła katolickiego w Polsce „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele”, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 roku. Dziś zajmiemy się kolejnymi przypadkami zmian w naszych danych osobowych, które są w posiadaniu parafii, a które najczęściej występują w kościelnej praktyce kancelaryjnej.
Czy dane osobowe, na prośbę zainteresowanego czy wniosek osób trzecich, mogą zostać usunięte z archiwów parafialnych? Otóż tę kwestię oraz to, które z danych osobowych podlegają usunięciu z rejestrów kościelnych, reguluje właśnie Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 
roku art. 14 ust. 4, stanowiąc, że prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów, bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby. Natomiast inne dane mogą być usunięte na wyraźne żądanie zainteresowanej osoby, pod warunkiem jednak, że dane te nie będą już niezbędne: a) do korzystania z prawa do swobody wypowiedzi i wolności informacji, b) do wypełnienia  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, c) w celach archiwalnych w interesie publicznym albo w celu badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do żądania usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Dekret, art. 14 ust. 3).
Z powyższego wyjaśnienia widać zatem, że Kościół nie stosuje w pełni zasad RODO. Dzieje się to dlatego, iż w działaniach statutowych Kościół katolicki jest wyłączony spod regulacji RODO na podstawie art. 91 tegoż dokumentu RODO. Artykuł 91 stanowi, że jeżeli w dniu wejścia w życie RODO Kościoły i inne związki wyznaniowe stosują już szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane pod warunkiem, że zostaną dostosowane do wskazanego rozporządzenia. Kościół katolicki miał własny system ochrony danych, który po wejściu w życie RODO dostosował do RODO. Podstawę tego systemu stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wspominany Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 roku, a także inne regulacje prawa partykularnego, czyli zasadniczo prawa diecezjalnego.
Inaczej jest natomiast w tzw. sferze pozakościelnej prowadzonej przez Kościół katolicki, a mianowicie w sferze gospodarczej, edukacyjno-wychowawczej czy innej, wtedy kościelne osoby prawne stosują się do powszechnie obowiązujących przepisów państwowych, tak jak podobne instytucje cywilne, w tym i do rozporządzenia RODO.
Co z danymi w kartotece parafialnej? Jednym z zasobów archiwalnych parafii są dane zawarte właśnie w kartotece parafialnej. Czy można podać informacje zawarte w kartotece parafialnej? Otóż nie wolno oddać czy przekazać nawet zainteresowanym osobom kartoteki parafialnej do osobistego przeglądania. Zawiera ona bowiem dane osobowe także innych osób (np. rodziny). W przypadkach żądania informacji o takie dane można zrobić wyciąg z kartoteki i przedstawić petentowi dane wyłącznie o nim z pominięciem danych innych osób (np. rodziny). Zainteresowani z kolei mają prawo sprostowania, uzupełnienia i usunięcia danych na zasadach ogólnych, co oznacza, że nie można usuwać danych związanych z sakramentami czy stanem kanonicznym osoby.
Parafia, zgodnie z art. 11 Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku, może przetwarzać dane z kartoteki parafialnej w następujących celach: a) w celu prowadzenia ewidencji parafian i byłych parafian, ale zgodnie z prawem kanonicznym, b) w celu prowadzenia ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzielaniem sakramentów i sakramentaliów, c) w celach związanych ze stanem kanonicznym, d) w celu wydawania wypisów z rejestrów parafialnych.
Jakie dane może zawierać kartoteka parafialna? Może ona zawierać takie kategorie danych osobowych jak: imię nazwisko, data urodzenia, wyznanie i adres. Dane osobowe z kartoteki mogą być ujawnione innym instytucjom kościelnym, ale tylko zgodnie z prawem kanonicznym lub na prośbę osoby zainteresowanej. Jeżeli ktoś uważa, że przetwarzanie jego danych nie było zgodne z art. 41 Dekretu, może wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl).

ks. Zbigniew Cieślak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!