TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 12:01
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Caritas to znaczy miłość Kilka słów o diecezjalnych placówkach Caritas

Caritas to znaczy miłość

Kilka słów o diecezjalnych placówkach Caritas

Wśród wielu dzieł i wydarzeń, które na trwałe wpisały się w 25-letnie dzieje diecezji kaliskiej ważne miejsce zajmują liczne przedsięwzięcia charytatywne, będące efektem bogatej i różnorodnej działalności diecezjalnej Caritas.


Została ona utworzona na mocy dekretu wydanego 16 kwietnia 1992 roku przez ks. bpa Stanisława Napierałę, pierwszego pasterza Kościoła kaliskiego, a zatem już na samym początku istnienia diecezji.
Działo się to w czasie ważnych przemian ustrojowych w Polsce, które niestety w pewnym stopniu przyczyniły się także do likwidacji szeregu zakładów pracy, co spowodowało pozbawienie wielu ludzi środków do życia. Aby chociaż niektórym z nich można było pomóc, potrzebna była dobrze zorganizowana Caritas. Jej działalność oparto na założeniu, że potrzebujący będą otrzymywali pomoc bezpośrednio w parafiach, bo tam ich potrzeby znane są najlepiej, zaś „centrum”, którego biuro mieściło się przez szereg lat w Kurii, będzie skupiało się na duchowej formacji członków parafialnych grup Caritas oraz na ich właściwym przygotowaniu do podejmowania konkretnych działań.

W początkowym okresie istnienia diecezjalnej Caritas, w Kaliszu działała tylko jedna instytucja wspierająca osoby ubogie - Dom Opieki przy ul. Dobrzeckiej. Codziennie wydawano w nim kilkaset gorących posiłków oraz co pewien czas rozdawano odzież i środki czystości. Tam też przychodziły, w godzinach popołudniowych, dzieci z ubogich rodzin odrabiać lekcje pod opieką wolontariuszy, co stanowiło zaczątek świetlicy socjoterapeutycznej działającej od 1995 roku. Ponieważ potrzebujących stale przybywało, budynek Domu Opieki stał się zbyt mały i w 2002 roku przeniesiono go na ul. Stawiszyńską, gdzie dwa lata później w sąsiednim budynku przy ul. Prostej utworzono centralę Caritas. W obiektach tych oprócz jadłodajni prowadzona jest także świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży „Samarytanin”, a osoby dorosłe mogą uzyskać pomoc prawną oraz związaną z poszukiwaniem pracy, wyrabianiem dokumentów i redagowaniem pism urzędowych.

Caritasowska jadłodajnia i świetlica socjoterapeutyczna działa również w Ostrowie Wielkopolskim - w Ostrowskim Centrum Pomocy przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie udzielana jest też pomoc osobom uzależnionym. Centrum to rozpoczęto tworzyć w 2008 roku, a jego poświęcenie miało miejsce w styczniu 2011 roku.
W 2001 roku kaliska Caritas otrzymała budynek po byłej szkole wiejskiej w Przedborowie, który w 2003 roku dał początek dzisiejszemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Wypoczynkowemu „Pascha”. Swój obecny kształt uzyskał on po rozbudowie zakończonej w 2010 roku. Odbywają się tam rekolekcje, szkolenia i wczasorekolekcje dla osób starszych, czy niepełnosprawnych, a przez kilka lat realizowany był także program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych. Od samego początku, to jest od 2001 roku, w Przedborowie organizowana jest również Akcja Letnia - wakacyjny wypoczynek z Bogiem, z którego każdego roku korzysta około dwóch tysięcy dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i wielodzietnych.

W swojej strukturze organizacyjnej Caritas Diecezji Kaliskiej posiada także trzy placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego lub przeżyć osobistych. Pierwsza z nich znajduje się w Domaniewie koło Błaszek, gdzie od lipca 2005 roku działa Ośrodek Formacyjno-Resocjalizacyjny Dom Bartymeusza, przeznaczony dla mężczyzn bezdomnych lub uzależnionych od alkoholu, spośród których wielu powróciło już do swych rodzin albo rozpoczęło życie na własny rachunek. Drugi taki dom dla mężczyzn funkcjonuje w Ostrowie Wielkopolskim jako Dom św. Franciszka. W tym mieście istnieje także Schronisko dla bezdomnych kobiet noszące nazwę Domu św. Faustyny. Podobną funkcję pełnił w latach 2008-2011 Dom Życia zorganizowany w Kaliszu i przeznaczony dla samotnych kobiet i dla matek z dziećmi, które często były ofiarami przemocy w rodzinie.

W dotychczasowej działalności kaliskiej Caritas ważne miejsce zajmują również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zorganizowane w 2011 roku w Słupi pod Kępnem. Jest to ośrodek pobytu dziennego, do którego codziennie przybywa czterdzieści osób niepełnosprawnych intelektualnie bądź fizycznie. Osoby te objęte są tam indywidualną rehabilitacją społeczną i zawodową, mającą na celu podniesienie ich poziomu samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie oraz przygotowanie do ewentualnego podjęcia pracy zawodowej w spółdzielni socjalnej utworzonej przez Stowarzyszenie św. Królowej Jadwigi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Podopieczni ośrodka w Słupi wykonują różne prace dzięki temu - mimo swej niepełnosprawności - czują się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.
Dużą wagę Caritas Diecezji Kaliskiej przywiązuje również do pomocy dla osób chorych i w podeszłym wieku. Świadczą ją trzy Stacje Opieki (w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Krotoszynie), których pracownicy sprawują opiekę pielęgnacyjno-leczniczą i opiekuńczą nad podopiecznymi w miejscach ich zamieszkania. Dla osób starszych zorganizowany został także - z inicjatywy bpa Edwarda Janiaka - Dom Opieki dla Seniorów im. św. Józefa w Złoczewie, który stanowi materialne dzieło 25-lecia diecezji kaliskiej i wkrótce rozpocznie swoją działalność.
Pod patronatem Caritas na terenie naszej diecezji funkcjonują też trzy Okna Życia, czyli miejsca, w których matki mogą pozostawić z różnych powodów swoje nowo narodzone dzieci bez narażania ich życia. Pierwsze z nich otwarte zostało w marcu 2009 roku w klasztorze sióstr nazaretanek w Kaliszu, drugie mieści się od marca 2015 roku w budynku przedszkola sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie, a trzecie powstało w grudniu 2015 roku w domu sióstr elżbietanek w Ostrowie Wielkopolskim.
Caritas Diecezji Kaliskiej w ramach swej działalności włącza się także w różne ogólnopolskie przedsięwzięcia charytatywne, taki jak m. in. rozprowadzanie świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbieranie środków finansowych na pomoc osobom chorym i starszym w ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna”, wyposażenie dzieci pochodzących z ubogich rodzin w wyprawki szkolne w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”, czy też zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości dla osób korzystających z pomocy placówek Caritas w ramach akcji „Tytka Charytatywna”.
Spośród wielu dzieł prowadzonych przez kaliską Caritas wymienić również należy choćby Program Streetworkerów, czyli udzielanie pomocy bezdomnym na ulicach i dworcach Kalisza, Ostrowa, Krotoszyna i Kępna, a także organizację Festiwali Abba Pater, będących wielkim świętem uwielbienia Boga, a zarazem promocją rodziny i caritasowskich dzieł dobroczynnych.

tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!