TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Maja 2020, 03:22
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Błogosławieństwo pokarmów podczas śniadania wielkanocnego

Błogosławieństwo pokarmów podczas śniadania wielkanocnego

Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką, jest starym zwyczajem sięgającym VIII wieku.
Pierwotnie święcono tylko chlebową figurkę o postaci baranka. Potem dodano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Obecnie poświęcamy przede wszystkim chleb, jajka, mięso oraz sól. Pokarmy te mają bogatą wielkanocną symbolikę.
Chleb, będący owocem współpracy Boga i człowieka, wskazuje przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, który nazwał siebie: „Chlebem żywym, który z nieba zstąpił”. Przyjmując Go w Komunii Świętej, już teraz napełniamy się życiem wiecznym.
Jajka, które na Wielkanoc ozdabia się i barwi różnymi kolorami, są symbolem nowego, rodzącego się życia i związanej z nim radości. Nowe życie przynosi chrześcijanom zmartwychwstały Pan Jezus.
Pośród świeconych pokarmów są także mięso i wędliny. Jan Chrzciciel nazwał Chrystusa Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, dlatego też poświęcamy te pokarmy na pamiątkę wielkanocnej ofiary z życia, jaką Chrystus złożył za nas na krzyżu, aby uwolnić nas od naszych grzechów.
Święconym pokarmom towarzyszy sól. Chrystus nazwał swoich wyznawców solą ziemi, gdyż żyjąc według Bożych przykazań, zachowują życie od zepsucia.
Do koszyka ze święconym wkładamy także ciasta i inne produkty spożywcze. Wielość poświęcanych pokarmów stanowi zapowiedź obfitej uczty, którą Bóg przygotował dla nas w niebie.
Spożywając w tym roku święconkę w gronie rodziny, pamiętajmy o duchowej łączności z kościołem parafialnym, w którym kapłani sprawują Eucharystię, pamiątkę Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Nie zapomnijmy o uczestnictwie we Mszy św. za pośrednictwem mediów, a nie mogąc przystąpić do spowiedzi św., wzbudźmy akt żalu doskonałego oraz przyjmijmy duchowo Komunię Świętą.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole
i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do
Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego
Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się
zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po
swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu
chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy
te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie
w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością
i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw,
aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam
Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim
miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki
wieków
Wszyscy: Amen http://diecezja.kalisz.pl

 

 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!