TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Stycznia 2021, 19:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia (1200-1270)

Bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia (1200-1270)

Po przyjęciu chrześcijaństwa przez wodza Węgrów Gejzę I w 973 roku, na tereny Kotliny Panońskiej przybyli mnisi i misjonarze z Niemiec, Włoch, Bizancjum i Czech, a w lasach, pieczarach i miejscach odludnych pojawili się ludzie prowadzący życie pustelnicze.

Do przełomu XII i XIII wieku na Węgrzech powstało wiele klasztorów benedyktynów, cystersów, kamedułów, kartuzów i augustianów, a z uwagi na dużą liczbę pustelników węgierskich prowadzących samotnicze, ascetyczne życie, władze kościelne podjęły działania zmierzające do skupienia ich w zgromadzenia zakonne, które łatwiej i sprawniej mogłyby służyć pracy apostolskiej wśród wiernych.
Jednym z nich była wspólnota pustelnicza, która - uznając najstarszego, znanego chrześcijańskiego pustelnika za swego duchowego głównego patrona - przyjęła w 1263 roku nazwę Zakonu Braci Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Została ona utworzona jako wspólnota łącząca dawne tradycje pustelnicze z potrzebami Kościoła przez biskupa Pécsu Bartłomieja i późniejszego błogosławionego Euzebiusza.
Euzebiusz pochodził z bogatej ostrzyhomskiej rodziny. Dzięki uzdolnieniom wspomaganym pracowitością ukończył szkołę katedralną i wtedy zapragnął poświęcić swoje życie Bogu. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Ostrzyhomiu, tam też wkrótce otrzymał godność kanonika. Żarliwa pobożność zbliżała go do mieszkujących w pobliżu miasta pustelników. Stał się ich przyjacielem przede wszystkim dzięki wspólnemu umiłowaniu ideałów życia pustelniczego, ale też przez świadczoną im pomoc materialną. Zapragnął nawet obrać ich styl życia i za zgodą biskupa podjął praktyki życia pustelniczego, pokutnego i kontemplacyjnego w otaczających Ostrzyhom górach Pilis. Był jednak w dalszym ciągu kanonikiem katedralnym w założonej już przez króla Stefana I w 1001 roku, metropolii ostrzyhomskiej.
W 1225 roku Bartłomiej, mnich benedyktyński z Cluny będący biskupem Pécsu, rozpoczął proces gromadzenia pustelników w jednym miejscu, wprowadzając wśród nich życie wspólnotowe oparte na reformie życia mniszego z opactwa kluniackiego. Wybudował dla nich klasztor i kościół pw. św. Jakuba na górze Patacs i nadał regułę, ustalając styl życia zakonnego. Wydaje się, że to działanie biskupa Bartłomieja i późniejsze wydarzenia dziejowe na Węgrzech przyczyniły się do podjęcia przez kanonika Euzebiusza podobnych działań, które spowodowały powstanie zakonu paulinów. Wiek XIII przyniósł bowiem Węgrom zniszczenia kraju spowodowane najazdami Tatarów. Jeden z nich miał miejsce w 1241 roku, a wielu żyjących w lasach pustelników padło wówczas ofiarą dzikich hord. Zebranie ich w większe grupy było więc warunkiem zapewnienia im bezpieczeństwa i zapewne zaistniała sytuacja przyspieszyła decyzję kanonika Euzebiusza, by zgromadzić rozproszonych wokół Ostrzyhomia eremitów w jednym miejscu. Być może do decyzji tej przyczyniła się też wizja, którą według tradycji zakonnej miał podczas nocnej modlitwy. Ujrzał w niej palące się w różnych miejscach w górach Pilis płomyki, które w pewnej chwili złączyły się w jeden płomień. Wizję tę odczytał jako konieczność zebrania pustelników w jedną wspólnotę. W 1246 roku zrzekł się kanonii i po uzyskaniu zgody biskupa zamieszkał z pustelnikami w pobliżu Szantó. Opinia o jego świętości zyskiwała mu uczniów i razem z pierwszymi spośród nich - Stefanem i Benedyktem założył wspólnotę w klasztorze pw. Świętego Krzyża, oddającą szczególną cześć Matce Bożej, która przyjęła regułę eremitów z klasztoru św. Jakuba. Gdy doszło do połączenia obu tych pustelniczych wspólnot, obrano go przełożonym. Wtedy zaczął zabiegać o zatwierdzenie zakonu w Rzymie z nadaniem mu Reguły św. Augustyna. Stało się to już po jego śmierci, w 1308 roku, a współcześnie w Konstytucjach zakonnych paulinów, tak jak przed wiekami, istotne jest pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności, umiłowanie modlitwy liturgicznej, pracowite oraz ubogie życie, praktyka pokuty i szczególny kult Bogurodzicy.

Ks. Sławomir Kęszka

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!