TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Kwietnia 2020, 17:07
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Artykuły z wydania 12(551)2019

Organy kościołów w Kobylinie
ks. Jacek Paczkowski
Organy kościołów w Kobylinie

Wiadomo, że około roku 1555 mieszczanie kobylińscy ufundowali organy oraz kapitał na utrzymanie organisty. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że tak jak pozostałe ówczesne wyposażenie świątyni, było to dzieło o wielkiej wartości artystycznej.

Opowiedzmy to wszystkim
ks. Andrzej Antoni Klimek
Opowiedzmy to wszystkim

Wiem, że wchodzę tym tekstem na pole minowe, ale nie chcę popełnić błędu zaniechania mówienia wtedy, kiedy głęboko jestem przekonany, że trzeba powiedzieć to, co się myśli. Nie trzeba chyba precyzować, że chcę dzisiaj ponownie dotknąć tematu pedofilii... 

Przyjaciel Jezusa i osób z niepełnosprawnością intelektualną
Nadesłane
Przyjaciel Jezusa i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podobno na to, czy ktoś zostaje autorytetem, największy wpływ ma fakt, że jego życie jest spójne, jego czyny pokrywają się ze słowami. W taki sposób żył Jean Vanier. W czwartek, 16 maja w Troley - miasteczku, w którym Jean spędził ostatnie 50 lat życia, odbył się wśród bliskich jego pogrzeb.

Bóg, Kościół i odjechani ludzie (2)
Aleksandra Polewska-Wianecka
Bóg, Kościół i odjechani ludzie (2)

Dziś jeszcze raz o Mumio (którego członkowie nie pozwalają nazywać się kabaretem). I jeszcze raz o Mumio na poważnie. Choć pewnie samo zestawienie nazwy „Mumio” ze słowami „na poważnie” już zaczyna bawić…

 

Troska o cześć Boga
ks. Krzysztof P. Kowalik
Troska o cześć Boga

Śmierć człowieka podczas procesji z Arką Przymierza ku Jerozolimie stanowiła dla Izraelitów wydarzenie trudne i niezrozumiałe. Jak od oceny każdego wydarzenia, czy to wojny, czy podejmowanej pracy, czy też każdej ludzkiej decyzji stosowali jedno kryterium – wiarę w Boga.  

Słowianie i ziemie polskie cz. 3
Szymon Modzelewski
Słowianie i ziemie polskie cz. 3

Zamieszkujący tereny ziem polskich Słowianie zaczęli się organizować w małe wspólnoty terytorialne zwane opolami. Obejmowały one zazwyczaj obszar od 50 do 150 kilometrów kwadratowych. Kilka opoli tworzyło plemię.

Kamień, który uruchomił lawinę
Anika Nawrocka
Kamień, który uruchomił lawinę

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski była wydarzeniem przełomowym. Ojciec Święty pomógł odkryć Polakom, że mimo życia w totalitarnej rzeczywistości nadal są wolni i mają swoją godność, a ich siła tkwi w jedności z Chrystusem, z Jego Kościołem i ze sobą (ludzką i narodową wspólnotą). 

 

Słuchaj
ks. Andrzej Antoni Klimek
Słuchaj

Nawet po 40 latach chyba nie do końca zrozumieliśmy fenomen papieża Polaka, choć powstały tysiące, jeśli nie miliony książek i opracowań. Prawdopodobnie jeszcze bardziej powierzchowna jest nasza znajomość jego nauczania. Może czas to zmienić.

 

Trudna droga do ojczyzny
Renata Jurowicz
Trudna droga do ojczyzny

W czerwcu tego roku mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wtedy w 1979 roku przyjazd Ojca Świętego do Ojczyzny graniczył z cudem. Do tego momentu żaden papież nie został wpuszczony do kraju rządzonego przez komunistów. 

 

Święty od zagubionych rzeczy
Justyna Sprutta
Święty od zagubionych rzeczy

To jedyny Święty, którego skuteczności w odnajdywaniu zagubionych rzeczy nikt nie ośmieliłby się podważyć. Nazywany Padewskim, nie pochodził wcale z Padwy, lecz był Lizbończykiem. Wpierw wstąpił do zakonu augustianów, by następnie stać się franciszkaninem. 

 

Miesiąc Serca Jezusowego
Ewa Kotowska-Rasiak
Miesiąc Serca Jezusowego

Nabożeństwa czerwcowe podobnie jak majowe mocno wpisały się w polską tradycję. Są one odprawiane codziennie w naszych świątyniach. W czerwcowe wieczory wierni gromadzą się także przy kapliczkach i figurach Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby wspólnie modlić się litanią i pieśniami poświęconymi Sercu Jezusowemu. 

Procesja od Wojciecha do Józefa
Arleta Wencwel
Procesja od Wojciecha do Józefa

W tym roku mija 20 lat od momentu, gdy ulicami Kalisza po raz pierwszy wyruszyła procesja z cudownym obrazem św. Józefa i relikwiami św. Wojciecha. Jest ona preludium do uroczystości odpustowych ku czci Opieki św. Józefa i pamiątką wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu.   

 

Święty Józef uchodźcą
ks. Andrzej Antoni Klimek
Święty Józef uchodźcą

Kolejnym dramatem w życiu św. Józefa jest pospieszna ucieczka do Egiptu. Musiał uciekać, aby ocalić dziecko. Ale w przeciwieństwie do innych uchodźców, nie musiał rozstawać się z rodziną i to była radość w smutku: był zawsze z Jezusem i Maryją.

 

Jubileuszowe sympozjum
ks. Andrzej Antoni Klimek
Jubileuszowe sympozjum

Choć św. Józef ma swoje istotne miejsce u samych początków chrześcijaństwa, to jednak gałąź teologii próbująca dokonać systematycznej refleksji nad jego znaczeniem w dziele zbawienia ciągle jeszcze musi walczyć o swój odpowiedni status. Bardzo wiele w tym kierunku uczyniło Polskie Studium Józefologiczne.

Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła
Arleta Wencwel
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła

W sobotę, 18 maja po raz kolejny wokół bazyliki św. Józefa zgromadziło się blisko dwa tysiące osób. Przyjechali z całej Polski, by uczestniczyć w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa.