TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 14:29
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Apostołowie Eucharystii

Apostołowie Eucharystii

W Kościele katolickim w 2019 roku rozpoczął się trzyletni program duszpasterski, który poświęcony jest Eucharystii. Hasłem przewodnim tego roku są słowa „Eucharystia daje życie” i jak zauważyliście na łamach naszego pisma poruszyliśmy już wiele tematów z nim związanych. Dzisiaj zapraszamy was w miejsce, gdzie adoracja Najświętszego Sakramentu jest głównym celem działalności. To dom rekolekcyjny Maryi - Matki Eucharystii.

Miejsce to znajduje się w Nadliwiu, godzinę drogi z Warszawy. Właśnie tam na leśnej skarpie znajduje się duży ośrodek, dom rekolekcyjny należący do Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom, a prowadzony jest przez Kongregację Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Dom powstał jako wynik głoszenia rekolekcji eucharystycznych, mających na celu wprowadzanie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach. Od wielu lat główną ideą fundacji jest pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym. - Założycielką fundacji i domu jest Matka Najświętsza, ja robiłem tylko to, co w moim sumieniu uważałem że należy uczynić - powiedział ks. Krzysztof Małachowski, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych.


Aby Jezus Eucharystyczny był wielbiony
- Było to ponad 30 lat temu, mieszkałem wówczas w USA, gdzie byłem zaangażowany w głoszenie rekolekcji eucharystycznych w parafiach. W roku 1987 zacząłem przyjeżdżać do Polski w celu głoszenia rekolekcji eucharystycznych, na zaproszenie siedmiu księży proboszczów. Owocem rekolekcji, na pewno z natchnienia Ducha Świętego, w parafiach były powstające kręgi dzieci, nazywane Apostołami Eucharystii – wspominał ks. Krzysztof. Dalej dodał, że postawił wówczas przed nimi trzy zadania: każdego dnia miały przeczytać kilka zdań z Pisma św., codziennie odmówić dziesiątkę Różańca lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego i przynajmniej przez 15 minut raz w tygodniu, poza niedzielną Mszą Świętą, spotkać się z Panem Jezusem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. To tyle, ile dziecko może wytrzymać. - Postawiłem te warunki i ku mojemu zaskoczeniu zgłosiło się kilkaset dzieci z różnych parafii. Natomiast rodzice dzieci niepełnosprawnych w parafiach, gdzie głosiłem rekolekcje, wiedząc, że mieszkam w Ameryce prosili mnie, aby zorganizować dla ich dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym wyjazd na rehabilitację do USA. Było to trudne wezwanie. Zacząłem więc szukać sposobów, jak odpowiedzieć na te prośby. Podróżując po świecie, zwiedzałem ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych w różnych krajach. W latach 60. XX wieku pracowałem w Laskach w zakładzie dla dzieci niewidomych, ale nie miałem pojęcia o pracy z dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym - podkreślił. Po wielu konsultacjach, rozmowach ks. Krzysztof podjął decyzję, aby w Polsce powołać do istnienia specjalną fundację dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.
- I tak w 1989 roku powstała Fundacja Dzieci - Dzieciom. Była to odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa: „Uzdrawiajcie chorych”. W czasie rekolekcji dla Apostołów Eucharystii w roku 1989 zapytałem dzieci, jeśli w następnym roku zaprosimy na obóz dzieci niepełnosprawne, czy będziecie opiekować się nimi? Usłyszałem odpowiedź: „Będziemy opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi”. W następnych latach dzieci sprawne udowodniły jak przez przyjaźń, radość i odpowiedzialność wypełnia się polecenie Pana Jezusa „uzdrawiajcie” - podkreśla ks. Krzysztof. Charyzmatem Fundacji Dzieci – Dzieciom jest służba Jezusowi, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony oraz służba dzieciom potrzebującym pomocy.


U Maryi - Matki Eucharystii
Kiedy już powstała fundacja, kolejnym krokiem było kupienie własnego domu. Taki dom jakby czekał na dzieci w Nadliwiu. Jest pięknie usytuowany w otoczeniu kilkunastu hektarów lasu. I tak powstał Dom Rekolekcyjny pw. Maryi - Matki Eucharystii. Pytając w rozmowie ks. Krzysztofa, skąd taka nazwa, odpowiedział, że to było oczywiste. Maryja jest Matką Zbawiciela obecnego w Eucharystii. Maryja bardzo kocha dzieci, w swoich objawieniach ukazywała się przeważnie dzieciom. - Zważywszy, że Matka Chrystusa mówi przez dzieci o nawrócenie świata, to jest to dla nas sygnał, że my musimy w duszpasterstwie położyć nacisk na dzieci. „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” - mówi Jezus. Trzeba ruszyć masowo i wychować eucharystycznie młodego człowieka, żeby był on przesiąknięty obecnością naszego Pana od dzieciństwa – zauważył ks. Krzysztof, podkreślając, że potwierdzeniem jego wyboru są słowa św. Jana Pawła II, który użył tego tytułu w stosunku do Matki Bożej. W Ameryce jest również zgromadzenie zakonne pod nazwą Maryi Matki Eucharystii.
Ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko - praski specjalnym dekretem z 8 sierpnia 2015 roku erygował w Nadliwiu kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego, służącą na potrzeby rekolekcyjne. Ks. Arcybiskup wyraził również zgodę na formowanie nowej wspólnoty Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, która powstaje pod nazwą Kongregacjo Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Dom rekolekcyjny zaprasza wszystkie grupy, które chcą przeżyć w nim swoje rekolekcje lub uczestniczyć w weekendach Metanoi i tygodniach formacyjnych. Grupy mogą przyjeżdżać ze swoim rekolekcjonistą lub poprosić o prowadzenie ks. Krzysztofa. - Maryja - Matka Eucharystii, patronka domu zaprasza wszystkie dzieci ze swoimi rodzicami na adorację – podkreśla ks. Krzysztof, gdyż taki jest cel domu w Nadliwiu, aby dzień i noc był miejscem spotkania dzieci z Jezusem Eucharystycznym. Co więcej marzeniem ks. Krzysztofa jest, by w tym domu była prowadzona nieustanna wieczysta adoracja przez dzieci.


Wychowanie do Eucharystii


Jak wspomniał ks. Krzysztof celem fundacji jest wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego i niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom z dziecięcym porażeniem mózgowym. Od momentu powstania fundacji w domu w Nadliwiu odbywały się różnego rodzaju spotkania, ale wszystkie one miały na celu pogłębianie i szerzenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Wychowywanie do pełnego, świadomego i czynnego udziału we Mszy Świętej oraz inicjowanie i rozpowszechnianie „Trwałej adoracji” Jezusa Eucharystycznego w parafiach. Dotychczas zorganizowanych było ponad 70 turnusów obozowych i spotkań integracyjnych dzieci - dzieciom „Wschodzącego Słońca”. Wzięło w nich udział blisko 10 tysięcy dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców, w tym młodzież i dzieci niepełnosprawne, które miały swoją formację poprzez wzajemną służbę.
- Właśnie na tej idei, na tym założeniu powstała fundacja, żeby Apostołowie Eucharystii dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Eucharystycznego przez służbę dzieciom niepełnosprawnym. Były to dwutygodniowe turnusy podczas, których dzieci niepełnosprawne korzystały z rehabilitacji, a sprawne dzieci i młodzież bawiły się, ale i opiekowały tymi słabszymi. Z tego ruchu powstało bardzo dużo przyjaźni – podkreśla ks. Krzysztof Małachowski i dalej zaznacza, że turnusy organizowane są w lipcu i sierpniu, ale w razie potrzeby inne miesiące w roku też są brane pod uwagę.
Miesięczny program rekolekcji, jak i tematy zamieszczone są na portalu internetowym Domu rekolekcyjnego www.domrekolekcyjnynadliwie.pl. Warto zapoznać się ze szczegółami i może wybrać się całą rodziną choćby na jeden dzień.

Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!