TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 01 Kwietnia 2020, 10:38
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Animatorzy dla nowej ewangelizacji

Animatorzy dla nowej ewangelizacji

Aktualna sytuacja, a także wymowa znaków czasu powoduje, iż Kościół z nowym zapałem podejmuje posługę głoszenia Ewangelii oraz wypracowuje nowe formy ewangelizacji, by skutecznie realizować nakaz misyjny, tj. przybliżać Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi poprzez głoszenie tego samego Chrystusa, który jest, wczoraj i dziś  ten sam na wieki.

Pojęcia „nowej ewangelizacji” użył po raz pierwszy Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku. W homilii wygłoszonej w Nowej Hucie mówił: „Na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama jak pierwsza”. Natomiast podczas spotkania z Radą Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w marcu 1983 r., kierując do całego Kościoła wezwanie do nowej ewangelizacji mówił: „Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu”. Benedykt XVI w Adhortacji Verbum Domini napisał: „dlatego nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Ponowne odkrycie, iż słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim, pomaga nam odnaleźć na nowo najgłębszy sens tego, co z mocą przypomniał papież Jan Paweł II: ,,nadal prowadzić missio ad gentes i poświęcić wszystkie siły nowej ewangelizacji, zwłaszcza w tych krajach, gdzie Ewangelia została zapomniana albo spotyka się z rozpowszechnioną obojętnością z powodu szerzącego się sekularyzmu. Niech Duch Święty obudzi w ludziach głód i pragnienie słowa Bożego oraz powoła gorliwych zwiastunów i świadków Ewangelii”. Istotną więc funkcją Kościoła jest ewangelizowanie swoich członków oraz całego świata, czyli prowadzenie do zbawienia wszystkich ludzi. Ważnym krokiem na tej drodze będzie zapewne przyszłoroczny Synod Biskupów, poświęcony nowej ewangelizacji, a przygotowywany przez niedawno powołaną Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Pragnienie ewangelizacji zrodziło w sercach duchownych i świeckich naszej diecezji myśl wdrożenia projektu „Roczna Szkoła Ewangelizacji”. Jego celem jest formowanie osób świeckich, które przy współpracy z kapłanami będą współtworzyć nowe oblicze parafii, w której można spotkać się z żywym Jezusem i która jest wspólnotą wspólnot. Pierwszą edycję Rocznej Szkoły Ewangelizacji poprowadził ks. kanonik Dominik Wodniczak – koordynator Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. W organizacji i realizacji projektu pomogli przedstawiciele Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Barnaby z Poznania, a zwłaszcza Małgorzata Heigelmann (pracownik WT Uniwersytetu Adama Mickiewicza). W zakres Rocznej Szkoły Ewangelizacji 2010/2011 wchodziły: praktyki życia duchowego, formacja intelektualna oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu wdrażania nowych metod i środków wyrazu w przekazywaniu Dobrej Nowiny. Ponadto uczestnicy przeżyli trzydniowy kurs Nowe Życie stanowiący podstawy formacji ewangelizacyjnej chrześcijanina. Kończąc ten etap formacji absolwenci są gotowi do pracy ewangelizacyjnej w parafii i wspólnotach pod kierunkiem i w posłuszeństwie pasterzom Kościoła. Mogą oni podejmować trud tworzenia małych grup parafialnych, czy też wspierać kapłanów np. w prowadzeniu małych grup młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania. Pierwszą edycję Rocznej Szkoły Ewangelizacji ukończyło 26 osób, które co miesiąc przez pół dnia spotykały się w parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwenci pochodzą z Kępna, Ostrzeszowa, Wysocka Wielkiego, Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza – w sumie z 10 parafii, w tym z Wyższego Seminarium Duchownego. 18 czerwca ks. bp Teofil Wilski przewodniczył w kościele pw. Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim uroczystemu dziękczynieniu z racji zakończenia Rocznej Szkoły Ewangelizacji i celebrował Eucharystię. Ks. Dominik Wodniczak witając Ks. Biskupa, przedstawił sprawozdanie z rocznej formacji animatorów. W swoim słowie Ks. Biskup, nawiązując do współczesnych działań Kościoła i wypowiedzi magisterium nt. nowej ewangelizacji, mówił o pilnej potrzebie ewangelizacji, podkreślił także wartość formacji świeckich w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Tuż przed błogosławieństwem miało miejsce wręczenie dyplomów animatorom kończącym formację. Uroczyste spotkanie zakończyła wspólna agapa w sali parafialnej. W spotkaniu brali udział kapłani z parafii uczestniczących w szkoleniu, a także przedstawiciele rodzin animatorów. Oprawę liturgiczną przygotowali alumni WSD z Kalisza, zaangażowani w nową ewangelizację.

Małgorzata Lammel

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!