TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Marca 2021, 00:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Akcja Katolicka w Polsce i naszej diecezji

Akcja Katolicka w Polsce i naszej diecezji

akcja katolicka

Na ostatnim spotkaniu Rady Krajowej zostało przedstawione obszerne sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej w Polsce. Ze względu m.in. na to, że przygotował je Sekretarz Zarządu Krajowego, a obecnie jego wiceprezes, a nasz kolega prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, członek naszego zarządu, chciałbym przedstawić, jaka była i jaka jest obecnie kondycja Akcji Katolickiej w Polsce i jak na jej tle, przedstawia się nasza diecezja.

Mamy w Polsce 39 Instytutów Diecezjalnych. Akcji Katolickiej, nie ma nadal tylko w diecezji opolskiej. W Polsce jest nas ponad 23 tys. członków, zrzeszonych w 1890 Parafialnych Oddziałach. Akcja Katolicka ma też 1904 członków wspierających. Najwięcej członków ma diecezja tarnowska – 3950, w 178 Oddziałach Parafialnych. My jesteśmy na 8. miejscu z 772 członkami w 85 parafiach. Najmniej ma łowicka - 6, i gliwicka - 1. Członków wspierających najwięcej było w diecezji przemyskiej - 623, u nas 64.

 

Współpraca w Kościele

Nie mamy żadnego parlamentarzysty, który byłby członkiem Akcji Katolickiej. Za to w Polsce jest ich 15. Z kolei najwięcej jest w naszej diecezji samorządowców – 22. W bardzo dużych archidiecezjach, np. poznańskiej 14, a w warszawskiej 13. W Polsce mamy w sumie 159 samorządowców. Posiedzeń Zarządów Diecezjalnych odbyło się 12. Wiele zarządów diecezjalnych współpracuje z różnymi innymi grupami w Kościele: z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Caritas, Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Klubem Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Ruchem Światło-Życie, Fundacją św. Jadwigi,, III Zakonem św. Franciszka, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich, biurami Radia Maryja, Zakonem rycerzy Kolumba, Duszpasterstwem Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Legionem Maryi, Stowarzyszeniem Wychowawców Katolickich i Fundacją Misja Rodzinie. W naszej diecezji podobna szeroka współpraca z tymi ruchami istnieje na szczeblach parafialnych.

W sprawozdaniu zawarto również szereg uwag, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Niektóre Diecezjalne Instytuty nie mają własnej siedziby, wobec czego trudnością staje się zwołanie zarządu; brak możliwości pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność; za rzadko odbywają się spotkania formacyjne; mały napływ nowych członków; brak młodych wstępujących w szeregi AK. Niektóre z tych głosów dotyczą naszej diecezji, więc kolejne wyzwania musimy podjąć w najbliższym czasie. Zarząd naszej diecezji posiada swoja siedzibę, jak i środki na swoja działalność, więc w tym zakresie mamy komfortową sytuację.

 

Inicjatywy Akcji Katolickiej

Teraz o najciekawszych inicjatywach AK w Polsce. Każda diecezja wiele takich posiada, a dla nas niech będą inspiracją i być może źródłem pomysłu do dalszego naszego działania. Wiele jest podobnych działań w naszej diecezji. Oto one: Wielkopostny Dzień Skupienia, Dni Kultury Katolickiej, Sympozjum „We wspólnocie z Bogiem, czy na kocią łapę?”, Festiwal Muzyki Kościelnej, konkurs plastyczno-fotograficzny „W objęciach Boga”; Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej, zorganizowanie 1 maja - z okazji Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
uroczystego koncertu w katedrze, spotkanie z Dominikiem Tarczyńskim  twórcą filmu „Kolumbia. Świadectwo dla świata”, Przegląd Pieśni Patriotycznej, Rajd Akcji Katolickiej, wydawanie miesięcznika „AKCJA”, Biblijnego Konkursu Ekumenicznego, Forum Akcji Katolickiej przed uroczystością Chrystusa Króla na temat „Nowa ewangelizacja dzisiaj”, zorganizowanie Sympozjum z okazji Dnia Papieskiego „Jan Paweł II
- Człowiek modlitwy”, Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II „Modlić się, wzywać, dać odpowiedź”, prowadzenie od listopada 2011 Centrum Integracji Społecznej, zorganizowanie kolonii dla około 500 dzieci z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, współfinansowanie przez Senat RP, powołanie fundacji „Czyn Katolicki”, Rajd Rowerowy „Częstochowskie Camino”, współorganizowanie z Radą Ruchów Katolickich publicznego czytania Pisma Świętego „Święta Słowa”, diecezjalna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, sadzenie „Dębów Katyńskich” zorganizowanie wyjazdu do Rygi i Tallina, zorganizowanie 9-dniowych rekolekcji w drodze wyjazd do Włoch, wspieranie finansowe „Dzieci ulicy” na Syberii, Turniej Szachowy o Puchar prezesa AK, prowadzenie sieci Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca”,  sympozjum naukowego „Społeczne aspekty nauczania Prymasa Augusta Hlonda”, współpraca z samorządami lokalnymi i Instytutem Pamięci Narodowej, zbiórka pieniędzy na tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, współorganizacja i liczny udział w Marszu dla Życia, zorganizowanie Dni Społecznych  związanych z 20. rocznicą pielgrzymki bł. Jana Pawła II, organizacja Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych dla 2500 osób; udział członków AK w Ruchu „Ku Cywilizacji Miłości”, zorganizowanie w ramach Dnia papieskiego sesji naukowej „Europo - tchnij życie w swoje korzenie”, udział w organizacji Legnickiego Marszu Trzech Króli w ramach Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, zorganizowanie świąteczno-noworocznego koncertu z udziałem Eleni, zorganizowanie Sympozjum w 70. rocznicę śmierci bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego pod hasłem:. Bł. Stanisław Starowieyski – w służbie Bogu i Ojczyźnie”,  prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, uczestnictwo członków AK w „Nocy świętych”, czyli czuwania w katedrze przy relikwiach świętych, Maraton Biblijny,  Sympozjum Naukowego „Bł. Jan Paweł II autorytetem w wychowywaniu młodego pokolenia”, przygotowanie we współpracy z Radą Ruchów sesji „W komunii z Bogiem”, zorganizowanie Balu Akcji Katolickiej, na którym bawiło się 200 osób, współpraca z Bankiem Żywności, zorganizowanie pielgrzymi rowerowej na Morawy i do Wilna, czuwania Akcji Katolickiej na Świętym Krzyżu, zorganizowanie pielgrzymki do Grecji „Śladami św. Pawła”, zorganizowanie konferencji naukowej „ORDO DEI Inspiracje Myślą bł. Jana Pawła II”, czynny udział w organizacji Marszu dla Życia, organizacja półkolonii dla dzieci i osób niepełnosprawnych, zorganizowanie Pielgrzymki AK Diecezji Tarnowskiej na Ukrainę: Żółkiew - Lwów – Kamieniec Podolski – Chocim – Dolina Prutu – Mościska, w każdy czwartek prowadzenie Różańca w Radio, zorganizowanie 3-dniowych Dni Formacyjnych, Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych, zorganizowanie wspólnie z NSZZ Solidarność i Stowarzyszenia Pro Patria sztafety biegowej do grobu
ks. Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego, organizacja 14-dniowej pielgrzymki AK do Turcji szlakiem św. Pawła, ogólnodiecezjalna akcja promowania kandydatów do Sejmu i Senatu wywodzących się z Akcji Katolickiej, akcja zbierania podpisów w sprawie nieudzielenia TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrow  ym. W sprawozdaniu wymieniono również wiele inicjatyw parafialnych. Podobne mamy w naszych parafiach. Mnie osobiście zainteresował jeden z wpisów: „wspieranie modlitewne kapłanów, wspieranie misji”.

Oto studnia pomysłów. Niech będzie inspiracją do naszych działań: w parafiach, lokalnych samorządach, w każdym miejscu w których przyszło nam być. Nie lękajmy się! Żniwo wielkie. A 772 robotników, chociażby w naszej diecezji to już coś. Oby nie mieli nas za wymówionych! Tego wszystkim życzę! 

Ireneusz Reder

Sekretarz Zarządu Diecezjalnego

 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!