TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 01 Grudnia 2020, 10:00
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Abp Grzegorz Ryś administratorem apostolskim sede plena w Kaliszu

Abp Grzegorz Ryś administratorem apostolskim sede plena w Kaliszu

Od kilku miesięcy diecezja kaliska znalazła się w centrum zainteresowania mediów w związku z zarzutami o ukrywanie i tuszowanie przypadków pedofilii. Jest to czas wielkiego kryzysu, niewyobrażalnego bólu ofiar pedofilii i ich rodzin, ale też wielkiego zamętu. Ufamy, że będzie to okres uświadomienia i oczyszczenia, że sprawiedliwości stanie się zadość, zatryumfuje prawda, miłosierdzie rozleje się szerokim strumieniem, a ofiary znajdą duchową opiekę i towarzyszenie, które pomoże im zabliźnić straszne rany. Modlimy się o to wszyscy.

Chcielibyśmy w tym miejscu przedstawić znane nam fakty odnośnie toczących się spraw, aby każdy wierny miał przynajmniej ogólną wiedzę, co dzieje się w tych dniach w naszej diecezji i jaki jest aktualny stan prawny. W związku z zarzutami jakie pojawiły się w filmie „Zabawa w chowanego” arcybiskup Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, skierował pismo do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wszczęcie dochodzenia w sprawie zaniedbań biskupa Edwarda Janiaka. 2 czerwca 2020 roku arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański został wyznaczony przez Stolicę Apostolską do zbadania zarzutów wobec biskupa Edwarda Janiaka. W poprzednim numerze „Opiekuna” do opublikowanych wcześniej zarzutów odniósł się w obszernej rozmowie biskup kaliski senior Stanisław Napierała. W ostatnich tygodniach sytuacja doczekała się interwencji Ojca Świętego Franciszka. Dowiedzieliśmy się o tym z komunikatu wystosowanego przez Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Salvatore Pennacchio z 25 czerwca 2020 roku. Oto jego treść:

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Co oznacza ten komunikat? Jak tłumaczy ks. prof. Piotr Majer prawnik z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, w szczególnych okolicznościach Stolica Apostolska może w trybie nadzwyczajnym zarządzić, że w diecezji, która ma własnego biskupa, będzie ustanowiony administrator apostolski sede plena. Słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, a przymiotnik „apostolski” oznacza, ze władzę sprawuje w imieniu papieża i ma wszelkie uprawnienia biskupa diecezjalnego. Natomiast biskup diecezjalny winien współpracować w pełnym, wolnym i spokojnym wypełnianiu mandatu przez administratora. - Krótko mówiąc władzę ma administrator apostolski, a biskup diecezjalny, jak można wnioskowa, jest zawieszony – powiedział KAI ks. prof. Majer. Pojęcie sede plena – oznacza, że diecezja jest obsadzona, ma swojego biskupa ordynariusza, ale jego władza ulega ograniczeniu. Jakie są to ograniczenia decyduje pismo ze Stolicy Apostolskiej.
I rzeczywiście 25 czerwca otrzymaliśmy również wyjaśnienie Nuncjatury Apostolskiej określające sytuację. Czytamy w nim:

1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.
2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.
3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.
4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1. upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2. wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

W świetle tych wyjaśnień władzę w diecezji tymczasowo sprawuje administrator apostolski abp Grzegorz Ryś, natomiast w Modlitwach Eucharystycznych podczas Mszy Świętych wymieniany jest biskup Edward Janiak.
Z instytucją administratora apostolskiego sede plena spotykamy się w najnowszych dziejach Kościoła katolickiego, w Polsce po raz czwarty. I tak dla przykładu w roku 1985 administratorem apostolskim sede plena diecezji warmińskiej został biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz. Miało to związek z poważną chorobą ordynariusza warmińskiego bp. Jana Obłąka, który objął rządy w diecezji zaledwie trzy lata wcześniej. Po jego śmierci w 1988 roku bp Piszcz został mianowany ordynariuszem. Z kolei w roku ubiegłym administratorem apostolskim sede plena diecezji płockiej był metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w czasie, gdy ordynariusz diecezji bp Piotr Libera udał się na pół roku do eremu kamedulskiego w Krakowie na kontemplację. Biskup Piotr Libera później ponownie objął swoją funkcję. Widzimy więc, że administrator apostolski sede plena obejmuje zarząd diecezji wówczas, gdy aktualny ordynariusz nie jest w stanie sprawować rządów. Może to być choroba, albo jak w przypadku naszej diecezji, zarzuty postawione biskupowi Edwardowi Janiakowi, które należy wyjaśnić. Potwierdzeniem, że dochodzenie jest prowadzone jest kolejny komunikat z Nuncjatury Apostolskiej, który otrzymaliśmy 29 czerwca.

Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej. Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.

Kim jest administrator apostolski sede plena diecezji kaliskiej?
Abp Grzegorz Ryś pochodzi z Krakowa. Urodził się 9 lutego 1964 roku. Jeszcze przed pójściem do seminarium był członkiem Ruchu Światło-Życie i animatorem. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął studia doktoranckie. W 1994 roku uzyskał doktorat, a w 2002 roku habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.
W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 roku rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Jest cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii. Do roku 2019 był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II.
Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. W 2010 roku pielgrzymował na rowerze do Santiago de Compostela z okazji Roku Jubileuszowego św. Jakuba. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
28 września 2011 roku otrzymał sakrę biskupią z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: „Moc w słabości”.
Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko – i polsko – żydowskich” (od 2010); przez wiele lat członek kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko – żydowskiego. W latach 2012 – 2019 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku oraz Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.
14 września 2017 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.
13 października 2017 roku podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie wybrany do Rady Stałej na pierwszą pięcioletnią kadencję.
4 listopada 2017 roku, we wspomnienie św. Karola Boromeusza odbył się uroczysty ingres do katedry łódzkiej.
25 czerwca 2020 roku, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka administratorem apostolskim sede plene diecezji kaliskiej.
Zawsze bliska sercu Księdza Biskupa była sprawa powołań kapłańskich, formacja kapłanów, ekumenizm oraz dialog między chrześcijanami, a także pomiędzy religiami. Jest autorem i współautorem wielu książek. Często głosi rekolekcje, które dzięki uprzejmości słuchaczy są do odsłuchania na stronach internetowych. Najprawdopodobniej we wrześniu wygłosi rekolekcje dla kapłanów diecezji kaliskiej.

 ks. Andrzej Antoni Klimek

 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!