TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 10:03
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

25 lat od historycznej decyzji Jana Pawła II

25 lat od historycznej decyzji Jana Pawła II

25 lat

Z głębi serca pragniemy dziękować dobremu Bogu za wszystkie łaski, jakich nasza diecezja dostąpiła przez tę historyczną decyzję Jana Pawła II. Nadanie patrona św. Józefa całej diecezji jeszcze bardziej nas zobowiązuje, bo mamy Opiekuna Kościoła Powszechnego jako naszego Opiekuna - mówił biskup Edward Janiak w kaliskiej katedrze podczas Mszy św. dziękczynnej w rocznicę powstania diecezji.

25 marca Kościół w Polsce świętował jubileusz 25-lecia reorganizacji struktur administracyjnych. Na mocy /bulli Totus Tuus Poloniae Populus (Cały lud Twój w Polsce) z 25 marca 1992 roku Jan Paweł II powołał trzynaście nowych diecezji. Ponadto osiem istniejących podniósł do rangi archidiecezji. Powołane zostały diecezje: bielsko-żywiecka, elbląska, ełcka, gliwicka, kaliska, legnicka, łowicka, radomska, rzeszowska, sosnowiecka, toruńska, warszawsko-praska i zamojsko-lubaczowska. W ramach obchodów 25-lecia powstania, w tych diecezjach były celebrowane uroczyste Msze św., ponadto biskupi skierowali okolicznościowe listy pasterskie do wiernych. Już na wstępie swojego listu bp Edward Janiak wskazał, że każda diecezja jest częścią ludu Bożego. - Jubileusz 25-lecia pozwala zobaczyć drogę, jaką przeszedł nasz Kościół w czasach ostatniego ćwierćwiecza. Na drodze tej Bóg postawił konkretnych ludzi, którzy go tworzyli. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi dzisiaj możemy już odwoływać się do panującego powszechnie odczucia wspólnoty diecezjalnej, w której skład - w chwili jej tworzenia - weszły tereny wydzielone z sześciu różnych diecezji - podkreśla Ordynariusz diecezji kaliskiej w tymże liście.
Jak zauważył biskup Janiak każdy jubileusz pozwala spojrzeć na dziedzictwo przeszłości oraz z wiarą i nadzieją iść ku przyszłości. Każdy jubileusz obliguje także do podziękowań za miniony czas. A niewątpliwie nad wszystkim czuwał św. Józef, patron diecezji, któremu pierwszy biskup kaliski zawierzył wszystkich i wszystko. zawierzył trudny proces budowania wspólnoty diecezjalnej. Także i bp Janiak z chwilą objęcia diecezji powierzył jemu swoją posługę.

Msza dziękczynna
W sobotę, 25 marca, w dzień tak ważny dla całego Kościoła i dla naszej diecezji, księża biskupi, kapłani diecezjalni, jak i lud wierny dziękował za ten piękny jubileusz. Mszy dziękczynnej przewodniczył emerytowany już biskup Stanisław Napierała, pierwszy ordynariusz kaliski. On też skierował słowa homilii, w których przypomniał początki tworzenia nowych struktur administracyjnych diecezji i wszystkiego, co za tym idzie. Już w pierwszych słowach zaznaczył, że z całym przekonaniem, z tym doświadczeniem dwudziestu lat może śmiało powiedzieć, że Bóg chciał tego Kościoła diecezji kaliskiej i dlatego mu błogosławi. Co więcej, została powołana w święto Zwiastowania Pańskiego. I utworzona, jako jedyna z 13 rówieśniczek, aż sześciu części, które pochodziły z różnych diecezji. Dodał z uśmiechem, że kiedy go spotykali księża biskupi z tych sześciu diecezji, każdy powtarzał, że oddał swoją najlepszą część. Wówczas odpowiadał im, że może śmiało powiedzieć, że diecezja kaliska jest najlepsza, bo powstała z najlepszych części.
- Cieszyliśmy się tą naszą diecezją. Zaczęliśmy ją budować, a tym tworzywem była wielość różnorodna. Od razu mieliśmy świadomość, że ta wielość jest bogactwem i trzeba wszystko robić, żeby tę wielość wspomagać, żeby ona mogła się rozwijać. Z jednym wyjątkiem. A tym wyjątkiem jest zło - mówił biskup Stanisław. Ksiądz Biskup zaznaczył, że największym bogactwem diecezji  jest św. Józef. Przywołał wszystkie większe wydarzenia, które zapisały się na kartach historii młodej diecezji. Wskazał na peregrynacje całej Świętej Rodziny. Oczywiście jako pierwszy poszedł w diecezję św. Józef, który w kopii kaliskiego obrazu nawiedził wszystkie parafie. Zjednoczył wielość w jedność. Za nim poszedł Jezus w wizerunku Miłosiernym.
Dziewięć lat trwały Misje Miłosierdzia Bożego prowadzone przez jezuitów, którym towarzyszył obraz Jezusa Miłosiernego. Ci dwaj utarli drogę naszej Matce, gdyż kolejnym wydarzeniem była peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. - Jeśli św. Józef w czasie swojej peregrynacji „przeorał” glebę serc diecezjan, to Jezus Miłosierny rzucił w nie ziarno swojej łaski, Maryja zaś zwieńczyła tamte dwa przejścia, przyciągając w czasie swojej peregrynacji ludzi do swej matczynej miłości. Tych troje: Jezus, Józef i Maryja dokonali tej zasadniczej integracji naszej diecezji - zauważył Biskup senior. Jednak niewątpliwie bardzo ważnym i wziosłym momentem dla dopiero co rodzącej się diecezji była w szóstym roku jej istnienia wizyta Jana Pawła II. - Ojciec Święty przy sanktuarium św. Józefa zgromadził nas na Eucharystii i tam wypowiedział te pamiętne słowa o najbardziej podstawowym prawie człowieka, prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te słowa zapadły nie tylko w kaliską ziemię, one są znane na całym świecie. Umieściliśmy je na pomniku Jana Pawła II dokumentującym historyczną wizytę papieża w najstarszym z miast Polski - podkreślił biskup Napierała.
- Patrząc z perspektywy tych 25 lat na Kościół kaliski można powiedzieć, że jest żywą cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa. I z całym przekonaniem, z tym doświadczeniem dwudziestu lat, mówię, że Bóg chciał tego Kościoła diecezji kaliskiej, i wszyscy, którzy go tworzą by pamiętali, że Bóg chciał i mu błogosławił. Zaznaczył, także żebyśmy wszyscy kochali ten Kościół i się nim cieszyli. To jest nasz Kościół, bo to jest Kościół Jezusa Chrystusa - akcentował bp Napierała. Dziś za wszystko, co przez te wszystkie lata Bóg nam dawał dziękujemy i przepraszamy Go za grzechy i za słabości, za zaniedbania - podkreślił dodając, że prosimy, by Pan dalej nam błogosławił.
Po odśpiewaniu Te Deum ks. bp Edward Janiak odmówił modlitwę dziękczynną za 25 lat istnienia diecezji kaliskiej. - Naszym dziękczynieniem obejmujemy wszystkie wydarzenia, które budowały jedność w naszej diecezji i w których objawiłeś swoją moc i miłość - podkreślił Ordynariusz. Mszę św. wraz z pierwszym biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą koncelebrowali: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Teofil Wilski, ks. infułat senior Tadeusz Szmyt oraz licznie zgromadzeni kapłani.
Na zakończenie uroczystości popłynęły podziękowania i życzenia dla Księży Biskupów za ich wkład w budowanie diecezji. Gratulacje, wyrazy głębokiego szacunku, jak i podziękowania złożyli im m. in. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza; Artur Kijewski, wiceprezydent Kalisza; przedstawiciele parlamentu; władze wojewódzkie, gminne, powiatowe; reprezentanci Urzędu Miejskiego w Kaliszu, samorządu Ostrowa Wielkopolskiego; a także wierni związani z diecezją kaliską. 

Tekst i foto Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!