Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

ks. Dariusz Kwiatkowski

Święty Józef składający ofiarę 2017-11-14 13:06:33

Żywe jest słowo Boże i skuteczne 2017-10-31 10:26:59

Nieustanna obecność Słowa Bożego w Kościele 2017-10-02 16:54:31

Kościół strażnikiem właściwej interpretacji słowa Bożego - felieton 2017-09-07 11:56:50

Głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim 2017-08-08 12:28:49

Zaangażowanie w świecie odpowiedzią na przyjęcie Słowa Bożego 2017-07-11 11:04:09

Komu głosić Ewangelię? 2017-06-12 20:53:02

Słowo Boże w służbie ewangelizacji - liturgia 2017-05-16 11:35:05

Wszyscy ochrzczeni powołani do głoszenia Ewangelii - liturgi 2017-04-21 09:36:06

Kościół głosi Chrystusa całemu światu - liturgia 2017-03-23 11:10:53

Głoszenie słowa Bożego istotą misji Kościoła - liturgia 2017-02-23 10:00:54

Idźcie i głoście… - liturgia 2017-01-26 12:01:49

Kościół uzdrawiający objawia miłosierdzie Boga - Liturgia 2016-12-21 16:04:25

Przygotowanie do chrztu jako przygotowanie do Komunii św. 2016-12-14 10:19:41

Namaszczenie chorych sakramentem miłosierdzia - liturgia 2016-12-01 12:37:43

Komunia Święta - Liturgia 2016-11-03 10:16:42

Eucharystia sakramentem Bożego miłosierdzia - liturgia 2016-10-06 12:22:02

Jezus pełnią objawienia Bożego miłosierdzia - Liturgia 2016-08-26 10:48:08

Świadectwo wiary świadectwem miłosierdzia - liturgia 2016-08-09 12:03:07

Miłosierdzie odpowiedzią chrześcijanina na dar chrztu 2016-07-13 11:55:04

Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem 2016-06-16 12:36:53

Narodziny dziecka Bożego do nowego życia 2016-05-19 11:06:07

Narodziny dziecka Bożego do nowego życia 2016-05-04 09:39:34

Chrzest wszczepieniem w miłość Chrystusa - Liturgia 2016-04-20 12:16:14

Żyć Eucharystią - Liturgia 2016-03-22 13:45:31

Naśladowanie Eucharystii to naśladowanie Chrystusa - Liturgia 2016-02-23 11:22:41

Naśladować Eucharystię 2016-01-26 11:47:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu - Liturgia 2015-12-23 12:33:30

Uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej 2015-12-16 09:26:12

Tabernakulum 2015-11-17 12:33:32

Miejsce przewodniczenia 2015-10-20 10:53:39

Ambona – stół słowa Bożego 2015-09-25 09:20:12

Przestrzeń celebracji Eucharystii - ołtarz 2015-08-26 09:11:40

Karmić się Eucharystią 2015-07-28 11:47:47

Ukochać Eucharystię 2015-06-30 11:16:27

Obecność Chrystusa w Eucharystii 2015-06-02 10:59:03

Eucharystia uobecnieniem tajemnicy zbawienia - felieton 2015-05-07 10:26:13

Osobiste przygotowanie 2015-04-08 11:22:27

Przygotowania do Kongresu 2015-02-04 09:57:48

Kongres Eucharystyczny 2015-01-07 10:15:42

Wierni składają ofiarę Bogu - Liturgia 2014-12-19 11:55:44

Kościół włącza się w Ofiarę Chrystusa - Wiara celebrowana w liturgii 2014-11-18 12:53:06

Udział wiernych w głoszeniu wielkich dzieł Bożych 2014-10-09 11:58:14

Udział wiernych w Modlitwie eucharystycznej 2014-09-24 11:40:42

Ekumenizm w liturgii 2014-08-14 14:23:57

Uczestnictwo wiernych w liturgii 2014-07-24 10:20:28

Nowa przestrzeń liturgiczna 2014-06-26 11:09:30

Adaptacje liturgiczne 2014-05-09 12:50:32

Prostota obrzędów 2014-04-25 12:12:54

Odnowione księgi liturgiczne 2014-03-17 13:06:41

Posoborowe dokumenty wokół Konstytucji o liturgii 2014-02-25 11:48:12

Reforma liturgiczna w polskim Kościele 2014-01-29 12:05:38

Wprowadzanie reformy liturgicznej 2014-01-02 12:32:50

Liturgia przywrócona wiernym 2013-12-04 11:50:15

Liturgia w odnowie 2013-10-25 10:55:56

Chrystus obecny w czasie Kościoła 2013-09-30 12:28:55

Świętowanie zbawienia w czasie 2013-09-03 13:23:06

Święty Józef w tajemnicy Chrystusa 2013-08-05 11:37:52

Liturgia aktualizacją misterium paschalnego Chrystusa w Kościele 2013-08-05 11:04:54

Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła 2013-07-11 14:43:28

Świat znaków i symboli w celebracji liturgii 2013-06-07 10:07:06

Dobry pasterz - Don Aldo Manfin 2013-06-05 11:33:30

Nasze celebrowanie liturgii 2013-05-13 11:48:26

Ja też celebruję liturgię 2013-04-15 10:21:07

Odsłonić Krzyż Pański - Wielki Piątek 2013-03-27 10:19:31

Dzieło Ducha Świętego w liturgii 2013-03-06 09:34:30

Dzieło Chrystusa w liturgii 2013-02-06 10:07:08

Liturgia „przepływem” błogosławieństwa 2013-01-22 09:35:09

Oblubieniec i oblubienica 2013-01-22 09:30:07

Oblubieniec i oblubienica 2012-12-10 11:52:22

Liturgia 2012-11-21 12:13:50

Doskonała modlitwa za bliskich zmarłych 2012-10-31 09:51:28

Wyznanie wiary 2012-10-26 13:23:55

Święty Józef w pobożności ludowej 2012-10-17 10:31:20

Wstawiennictwo świętych 2012-08-20 12:35:06

Naśladowanie świętych 2012-07-30 18:26:47

Święci i błogosławieni w pobożności ludowej 2012-06-27 10:39:45

Liturgia czy pobożność ludowa? 2012-06-05 10:50:50

Liturgia czy pobożność ludowa? 2012-05-31 13:52:54

Pielgrzymki do św. Józefa 2012-05-11 09:43:12

Słowo Boga i człowieka 2012-05-05 12:36:43

Kościelny wymiar pobożności ludowej 2012-03-21 13:42:38

Trójca Święta i święci 2012-02-29 10:06:47

O Piśmie Świętym jako Księdze Miłości 2012-02-13 11:10:25

Pobożność ludowa i Trójca Święta 2012-01-30 12:34:11

Pojęcia określające wiarę ludu Bożego 2011-12-22 13:11:49

Liturgia czy nabożeństwo? 2011-11-23 12:25:54

Niepokojące dzisiaj 2011-11-23 10:51:35

Obrzędy sakramentu małżeństwa 2011-11-14 10:11:23

Obrzędów małżeństwa z 1991 roku 2011-10-27 13:27:51

Obrzędu sakramentu małżeństwa 2011-10-14 09:49:41

Rozwój liturgii sakramentu małżeństwa w Polsce 2011-10-05 11:10:28

Małżeństwo chrześcijańskie w wiekach średnich 2011-09-16 12:10:41

Liturgia sakramentu małżeństwa w wiekach IV - XI 2011-08-31 11:47:04

Małżeństwo w kręgu kultury grecko-rzymskiej 2011-08-18 10:57:10

Jak zawierano małżeństwo w Starym Testamencie? 2011-07-30 16:05:35

Bóg jest miłością 2011-07-21 12:32:35

Św. Józef obrońcą godności i wartości rodziny 2011-07-21 11:34:16

Małżeńska miłość – dziełem sztuki 2011-06-22 12:47:34

Ciało jest świątynią Ducha Świętego 2011-06-09 10:53:20

Miłość domaga się ofiary 2011-05-27 10:23:58

Miłość potężna jak śmierć 2011-05-11 14:38:15

Modlitwa podtrzymująca miłość 2011-04-15 10:57:50

Konsultacja z Bogiem 2011-04-01 11:24:52

Kochaj i czyń, co chcesz 2011-03-17 11:52:00

Trwajcie w miłości mojej 2011-03-04 13:17:52

Małżeństwo zbudowane na skale 2011-02-18 10:51:06

Prawdziwe szczęście 2011-02-07 12:21:16

Ku wiecznym zaślubinom 2011-01-19 12:05:33

Miłujmy czynem i prawdą 2011-01-05 13:35:12

Rodzina jako wspólnota 2010-12-22 11:39:40

Przyobleczcie się w miłość 2010-12-06 13:43:56

Bądźcie sobie poddani 2010-12-04 10:48:29

Największy dar 2010-12-03 13:12:36

Aby byli jedno 2010-11-07 12:18:28

Miłować na wzór Chrystusa 2010-11-02 11:05:20

Obecność Jezusa w codzienności małżeńskiej 2010-11-01 09:51:31

Najważniejsza jest miłość 2010-10-20 12:23:58

Jezus o małżeństwie 2010-10-12 10:25:37

Równość w miłości 2010-10-01 10:23:33

Małżeństwo znakiem przymierza Boga z ludźmi 2010-09-28 13:08:24

Małżeńska miłość przestrzenią obecności Boga 2010-09-21 11:31:22

Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam - Rdz 2, 18-24 2010-09-20 12:37:48

Narodziny małżeństwa 2010-08-25 10:29:56

Misja wstawiennicza świętych kapłanów 2010-08-20 11:40:51

Bóg wybiera i powołuje biskupa do służby Jego ludowi 2010-08-15 12:56:30

Biskup świadkiem wiary 2010-08-10 13:31:44

Pasterskie i ojcowskie posługiwanie biskupa w diecezji 2010-07-26 12:40:40

Biskup pierwszym szafarzem sakramentów w powierzonej mu diecezji 2010-07-20 13:30:50

Biskup jako głosiciel słowa Bożego 2010-07-06 14:30:02

Kolegialność prezbiteratu 2010-07-02 12:06:38

Posługa prezbiterów w Kościele i dla Kościoła 2010-06-03 13:06:32

Relacja prezbitera do biskupa i biskupa do prezbitera 2010-06-02 13:06:38

Duch Święty w liturgii sakramentu święceń prezbiteratu 2010-06-01 10:35:37

Obrzędy wyjaśniające w sakramencie święceń 2010-05-07 13:24:32

Święcenia prezbiteratu jako sakrament 2010-05-07 12:16:42

komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej